Theo dõi trên

Phan Thiết: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công

25/07/2023, 05:12

Theo UBND thành phố Phan Thiết thì tổng kế hoạch vốn đầu tư công thực hiện năm 2023 là 316.810 triệu đồng, trong đó: Vốn ngân sách tỉnh giao: 62.360 triệu đồng; vốn ngân sách thành phố: 254.450 triệu đồng. Đến nay đã phân khai chi tiết là 282.942 triệu đồng, chưa phân khai chi tiết là 33.868 triệu đồng.

Gồm: Vốn Nhà nước hỗ trợ đầu tư 2.000 triệu đồng, vốn đối ứng Chương trình mục tiêu quốc gia 4.000 triệu đồng, vốn hỗ trợ xây dựng hội trường khu phố, thôn 5.000 triệu đồng và vốn dự phòng 22.868 triệu đồng.

Chú trọng công trình, dự án bức xúc

UBND thành phố đã triển khai kế hoạch vốn của tỉnh và phân khai kế hoạch vốn đầu tư phát triển thành phố năm 2023 kịp thời, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho công trình hoàn thành, thanh toán nợ xây dựng cơ bản, công trình chuyển tiếp theo đúng nguyên tắc, tiêu chí quy định tại quyết định của Thủ tướng Chính phủ về giao kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, các văn bản hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương và Nghị quyết của HĐND thành phố.

Công viên Thương Chánh được thành phố triển khai thi công.

Sau khi giao kế hoạch vốn đầu tư, UBND thành phố đã ban hành văn bản chỉ đạo các phòng, ban đơn vị trực thuộc UBND thành phố, các chủ đầu tư tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt; định kỳ hàng tháng tiến hành rà soát đánh giá tiến độ thực hiện để kịp thời tháo gỡ vướng mắc khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là các công trình bức xúc. Hiện nay tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình lớn trên địa bàn thành phố, gồm: Công viên Thương Chánh: Đầu tư bãi đậu xe, cắm trại, khu dịch vụ, vui chơi có thu phí, đường giao thông với tổng diện tích khoảng 33.700m2. Tổng mức đầu tư: 37.500 triệu đồng. Đang triển khai thi công; khối lượng đạt được khoảng 80%. Đối với phần tiếp giáp với 3 hộ dân có diện tích khoảng 400m2 phải thực hiện công tác đền bù giải tỏa mới triển khai thi công. Dự kiến tháng 12/2023 thi công hoàn thành toàn bộ dự án. Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố: Đầu tư sửa chữa hệ thống thoát nước, vỉa hè các tuyến đường thuộc phường, xã: Xuân An, Bình Hưng, Đức Long, Đức Thắng, Lạc Đạo, Phú Hài, Đức Nghĩa, Phú Thủy, Thanh Hải, Phú Tài, Phong Nẫm. Tổng mức đầu tư: 32.400 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công; khối lượng đạt được khoảng 70%. Dự kiến tháng 8/2023 thi công hoàn thành công trình. Dự án Cải tạo hồ Văn Thánh, phường Phú Tài: Chủ trương đầu tư: Dự án đã được UBND thành phố phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 3747/QĐ-UBND ngày 5/7/2022: Xử lý và tạo cảnh quan hồ, đầu tư các tuyến đường giao thông xung quanh hồ, bãi đậu xe, cải tạo công viên. Tổng mức đầu tư: 14.856 triệu đồng. Tiến độ thực hiện: Đang triển khai thi công; khối lượng đạt được khoảng 10%. Dự kiến tháng 11/2023 thi công hoàn thành công trình…

Về tình hình giải ngân: Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 15/12/2022 của HĐND thành phố về Kế hoạch đầu tư công và danh mục công trình bức xúc của thành phố năm 2023 xác định có 5 công trình bức xúc của thành phố, với tổng kế hoạch vốn năm 2023 là 79.700 triệu đồng, giải ngân đến nay là 17.231 triệu đồng, đạt 21,6% kế hoạch, ước hết năm 2023 đạt 100% kế hoạch.

Thi công nâng cấp hệ thống thoát nước trên địa bàn thành phố. Ảnh: Đình Hòa

Khắc phục chậm tiến độ

Quá trình thực hiện thì tiến độ thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng của một số dự án còn chậm; một số công trình hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chậm thực hiện công tác quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Công tác triển khai thực hiện dự án khởi công mới năm 2023 còn chậm. Việc phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa đồng bộ, chặt chẽ, nhất là phối hợp thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hiệp thương thỏa thuận bồi thường cho các hộ dân; chưa chủ động tích cực trong công tác lập hồ sơ phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành, công tác chuẩn bị hồ sơ phê duyệt thiết kế dự toán, trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Công tác lập, thẩm định dự án, thiết kế của một số dự án có chất lượng chưa cao, dẫn đến nhiều dự án khi triển khai thực hiện phải điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều dự án thực hiện thi công đã có khối lượng thanh toán, tuy nhiên công tác lập hồ sơ điều chỉnh còn chậm, làm ảnh hưởng đến thủ tục giải ngân của các dự án trong khi đã có khối lượng.

Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2023 nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Để đẩy mạnh tiến độ thực hiện và giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 được giao, sớm đưa công trình vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư, UBND thành phố xác định những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai trong 6 tháng cuối năm 2023: Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị và các chủ đầu tư chịu trách nhiệm theo dõi tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án theo kế hoạch đề ra; gắn trách nhiệm của lãnh đạo, tổ chức, cá nhân với kết quả giải ngân của từng dự án được phân công; kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời tổ chức, cá nhân, công chức vi phạm pháp luật và cố tình cản trở, làm chậm tiến độ công trình, dự án.

Thường xuyên tổ chức đánh giá tiến độ thực hiện dự án, đối với dự án không thực hiện đúng tiến độ, các chủ đầu tư kịp thời đề xuất điều chuyển nội bộ vốn cho các dự án có tiến độ triển khai nhanh, có khả năng hoàn thành trong năm kế hoạch hoặc trả lại kế hoạch vốn đối với các dự án không có khả năng giải ngân.

NHƯ NGUYỄN; ẢNH ĐÌNH HÒA


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tác động mạnh mẽ từ phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi ở TP. Phan Thiết
Những năm qua, công tác hội và phong trào nông dân trên địa bàn TP. Phan Thiết đã có sự chuyển biến về nhiều mặt. Trong đó phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đã có tác động mạnh mẽ đến cán bộ, hội viên nông dân, tạo động lực thúc đẩy nông dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới.
Nổi bật
Nghị quyết số 16 -NQ/TU: Đảm bảo người dân được thụ hưởng những thành quả của quá trình phát triển
Không ngừng nâng cao đời sống cho người dân, hướng tới phát triển bền vững toàn diện, đảm bảo mọi người dân dễ dàng tiếp cận các cơ hội phát triển, thụ hưởng phúc lợi xã hội và những thành quả của quá trình phát triển… đây là một trong những mục tiêu chung của Nghị quyết Tỉnh ủy (Khóa XIV) về lãnh đạo thực hiện Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh vừa ký ban hành.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công