Theo dõi trên

Phú Quý: Hiệu quả qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01

29/05/2023, 05:30

3 năm qua, toàn Đảng bộ huyện đảo Phú Quý đã triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nhờ đó, Phú Quý đã có nhiều chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo Bác, góp phần xây dựng chỉnh đốn Đảng, tạo đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

02-1-.jpg

Lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đúng trọng tâm

Thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý đã xây dựng Kế hoạch số 46; trong đó xác định 3 vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung, giải quyết. Đó là chấn chỉnh đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, giao tiếp với nhân dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất là giải quyết thủ tục hành chính về đất đai; tăng cường công tác quản lý về xây dựng, nhất là công trình xây dựng không đúng mục đích sử dụng đất. Tập trung chăm lo đời sống và bảo vệ sức khỏe nhân dân, nhất là các đối tượng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. Bảo vệ môi trường, sinh thái biển; ngăn chặn có hiệu quả việc khai thác hải sản có tính chất hủy diệt bằng chất nổ, chất cấm, chất độc hại, xung điện và vi phạm lãnh hải nước ngoài; có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng xả chất thải rắn, nước thải, rác thải ra các bờ kè, bãi biển, các tuyến đường.

Theo đó, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trên địa bàn huyện đã tập trung lãnh đạo và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ trên bằng các chương trình, kế hoạch, việc làm cụ thể. Trong đó, Huyện ủy Phú Quý xác định, để thực hiện có hiệu quả và thực chất chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Một trong những vấn đề mang tính cốt lõi là phải xây dựng chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh, lấy đó làm nền tảng, tạo sức mạnh nội sinh để mỗi cán bộ, đảng viên đấu tranh chống ảnh hưởng tiêu cực, những thói hư tật xấu. Vì vậy, trong những năm qua, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu ở các cơ quan, đơn vị theo phương châm “Cán bộ có chức vụ càng cao phải càng gương mẫu”. Luôn thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể, luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ.

Mặt khác hàng năm, huyện tổ chức bình chọn, giới thiệu và đăng ký về gương điển hình tiên tiến đối với tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Gương người tốt, việc tốt; mô hình hay, cách làm hiệu quả tại địa phương, cơ quan, đơn vị và các gương điển hình tiên tiến đạt được giai đoạn 2021-2023 về thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị. Qua triển khai, mỗi cấp ủy chi bộ, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã thực hiện nhiều mô hình hiệu quả, điển hình như: Hội Nông dân với mô hình “Tự phòng, tự quản về An ninh trật tự”, “Chi hội nghề nghiệp đánh bắt hải sản”; Hội Liên hiệp Phụ nữ với mô hình “Tổ phụ nữ Tình thương”, “Tổ Phụ nữ chế biến hải sản sạch”... Đoàn Thanh niên với mô hình “Tuyên truyền an toàn giao thông”, “Câu lạc bộ ngư dân trẻ”, “Hũ gạo thanh niên”, “Diễn văn nghệ gây quỹ từ thiện giúp đỡ người nghèo, khó khăn”, “Chuyến xe đoàn kết”, “Chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”... Hội Cựu chiến binh với mô hình “Tổ Cựu chiến binh tham gia giữ gìn ATTT”, “Tổ Cựu chiến binh tham gia bảo vệ môi trường”… Tất cả đã tạo được sức lan tỏa tích cực, sát với tình hình ở địa phương; góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trong cuộc sống.

Bài học kinh nghiệm

Để có được kết quả trên, ông Lê Quang Vinh – Bí thư Huyện ủy Phú Quý cho rằng: Các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội trong toàn huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chỉ thị 05 và các chuyên đề hàng năm. Các cơ quan, đơn vị đã bám sát nội dung kế hoạch chuyên đề để xác định vấn đề đột phá, bức xúc, hạn chế cần phải giải quyết; xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định rõ biện pháp, lộ trình và tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện. Đồng thời Phú Quý cũng đã thường xuyên đổi mới hình thức học tập, quán triệt, phổ biến, tuyên truyền; kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức lối sống. Duy trì và thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

“Trong thời gian đến, Huyện ủy Phú Quý tiếp tục thực hiện tốt các nguyên tắc xây dựng Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ vững chế độ sinh hoạt Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, đưa nội dung tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ của chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kết luận số 01 gắn với các quy định nêu gương của địa phương, đơn vị. Kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình mới, cách làm hay; đồng thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái, nhất là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống”, ông Vinh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Vinh, Huyện ủy sẽ phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các bí thư cấp ủy chi bộ và người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, chuyên đề năm 2023 và các năm tiếp theo. Đồng thời xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân; giải quyết kịp thời, có hiệu quả những khó khăn, vấn đề phức tạp, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Xây dựng hệ thống chính trị hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay…

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Ông Ba Thân - người làm "cách mạng số" cho ngành Bưu điện đã đi xa
Ông Đặng Văn Thân, Nguyên Tổng Cục trưởng Tổng cục Bưu điện – người đã làm cuộc cách mạng chuyển từ Analog sang Digital để tạo sự phát triển đột phá cho ngành Bưu điện đã tạ thế vào lúc 21h37 phút ngày 24/5.
Nổi bật
Nhớ lời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, huyện Phú Quý ra sức đoàn kết một lòng xây dựng quê hương
Phú Quý là đảo tiền tiêu trên biển Đông của tỉnh Bình Thuận đã vinh dự được đón đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến thăm và làm việc vào tháng 7/2014. 10 năm trôi qua, nhưng hình ảnh vị Tổng Bí thư với mái tóc bạc trắng, nụ cười đôn hậu, hiền từ và những lời hỏi thăm ân cần vẫn vẹn nguyên trong tâm trí của người dân đảo. Khắc ghi lời căn dặn của Tổng Bí thư, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện đảo Phú Quý đã đoàn kết một lòng, góp sức xây dựng quê hương ngày càng trở nên giàu đẹp hơn.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Hiệu quả qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01