Phú Quý: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt

24/11/2021, 06:55

BT- Cùng với việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, 10 năm qua công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và đội ngũ đảng viên được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ với quyết tâm chính trị cao và đạt nhiều kết quả tiến bộ.

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Quý nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ huyện Phú Quý hiện có 23 chi bộ, Đảng bộ cơ sở trực thuộc (17 chi bộ và 6 Đảng bộ/44 chi bộ trực thuộc)/1.257 đảng viên. Ông Lê Hồng Lợi -  Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Phú Quý cho biết: 10 năm qua, Đảng bộ huyện đã đề ra một số giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Trong đó, tập trung quán triệt, triển khai, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản lãnh đạo của cấp ủy cấp trên trong toàn Đảng bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động; xác định trách nhiệm của từng đảng viên, từng cấp ủy, từng tổ chức Đảng và cả hệ thống chính trị. Phân công các đồng chí huyện ủy viên phụ trách các Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhằm theo dõi, nắm tình hình, định hướng các hoạt động, kịp thời có ý kiến chỉ đạo, xử lý các vấn đề phát sinh. Nghiên cứu, xây dựng các nghị quyết chuyên đề về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên gắn với phát động đăng ký thi đua xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh hàng năm; xác định nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, chỉ tiêu phù hợp với tình hình địa phương; phân công theo dõi chặt chẽ quá trình thực hiện để kịp thời điều chỉnh, thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cấp ủy, đảng viên.

Trên cơ sở đó, việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh luôn được chú trọng, xem đây là nhiệm vụ then chốt trong công tác xây dựng Đảng. Trong 2 nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đề ra. Bên cạnh đó, việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư các cấp được quan tâm. Hiện nay, cấp ủy viên cơ sở trong Đảng bộ có 4 đồng chí có trình độ thạc sĩ, đại học 111 đồng chí. 10 năm qua (từ 2010 - 2020), số đảng viên toàn Đảng bộ huyện đã tăng 548 đảng viên. Trong đó, đảng viên có trình độ THPT 1.160 đồng chí; trình độ chuyên môn nghiệp vụ sau đại học 4 đồng chí, đại học 487 đồng chí, cao đẳng 241 đồng chí, trung cấp 233 đồng chí, sơ cấp và chưa qua đào tạo 260 đồng chí.

 Cũng từ năm 2010 - 2020, tại Đảng bộ huyện Phú Quý bình quân hàng năm có từ 75 - 80% tổ chức cơ sở Đảng đạt xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đã đạt được, Huyện ủy Phú Quý cũng chỉ ra một số hạn chế cần khắc phục tại một số tổ chức cơ sở Đảng như: Việc thực hiện tự phê bình và phê bình vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm; chậm xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm. Sinh hoạt chi bộ định kỳ và đánh giá kết quả sinh hoạt còn hình thức, tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu trong sinh hoạt còn hạn chế. Kết nạp đảng viên ở một số nơi còn chạy theo số lượng, chưa coi trọng chất lượng. Tính tiên phong, gương mẫu và phẩm chất đạo đức của một bộ phận đảng viên giảm sút; thực hiện trách nhiệm nêu gương, gương mẫu thực hiện, nhất là của người đứng đầu chưa lan tỏa sâu rộng.

Theo Huyện ủy Phú Quý, nhiệm vụ đặt ra đối với toàn Đảng bộ trong thời gian tới là sẽ tiếp tục xây dựng, chỉnh đốn, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; xây dựng các cấp ủy và tổ chức cơ sở Đảng thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu về chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức và cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, tiêu biểu về chính trị, tư tưởng, phẩm chất, năng lực và uy tín.           

 Đình Nhượng


Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26
BTO - Sáng 19/1, Ban chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 26-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn (Ban chỉ đạo NQ 26) đã tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành, xin ý kiến về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW. Đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng dự và chỉ đạo tại hội nghị.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phú Quý: Xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt