Theo dõi trên

Tăng cường củng cố sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng

19/05/2023, 05:23

Để tăng cường củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đồng bộ và đổi mới với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Trung ương vừa có Công văn số 4695-CV/BTCTW quyết định kết thúc Hướng dẫn 38-HD/BTCTW ngày 9/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình TCCSĐ.

Thực hiện công văn trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận đã yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU, ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) và Kế hoạch số 07-KH/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đối với một số mô hình tổ chức cơ sở Đảng ở khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, cụm công nghiệp; đảng bộ, chi bộ cơ sở doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp cổ phần, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài… tiếp tục được nêu trong các nghị quyết, quy định của Trung ương; việc tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo theo thẩm quyền, đúng quy định hiện hành của Đảng và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

z4347843277817_8cc71ecd05e725e8974dee6d5237a5be.jpg

Riêng mô hình Đảng bộ cơ sở cơ quan Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trực thuộc cấp ủy cấp huyện thì kết thúc hai mô hình Đảng bộ cơ sở cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội và sắp xếp lại theo mô hình chung của hệ thống chính trị theo Điều 10, Điều 21, Điều lệ Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; đồng thời, chỉ định cấp ủy chính thức, Bí thư, Phó bí thư, Ban thường vụ theo Khoản 5, Điều 13 Điều lệ Đảng; cấp ủy được chỉ định bầu Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra (nếu có) theo Điều 31, Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; chỉ đạo xây dựng hoặc bổ sung nhiệm vụ cho phù hợp; nhiệm kỳ đầu tiên của cấp ủy không nhất thiết là 5 năm. Cách tính nhiệm kỳ đại hội theo hướng dẫn của Ban Bí thư. Thời gian triển khai thực hiện trước ngày 30/9/2023.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng lưu ý chi bộ thôn, khu phố có đông đảng viên thì thành lập tổ Đảng và chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên thì tổ chức thí điểm sinh hoạt tổ Đảng theo Công văn số 691- CV/TU, ngày 10/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TW, ngày 27/12/2022 của Ban Bí thư về thí điểm sinh hoạt trực tuyến ở đảng bộ cơ sở, chi bộ có tính chất đặc thù hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt và sinh hoạt Đảng theo tổ Đảng ở chi bộ đông đảng viên.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
BTO-Ông Nguyễn Hữu Thông, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh vừa chủ trì hội nghị góp ý dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, vào chiều nay, 15/5. Đại diện lãnh đạo sở ban ngành liên quan, UBND cùng Phòng Tài nguyên và nguyên môi trường các huyện, thị xã, thành phố tham dự.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường củng cố sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng