Thanh niên Bình Thuận phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

08/02/2023, 05:47 - Lượt đọc: 1,200

Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là công việc tự giác, thường xuyên vừa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong đó có lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Hiện nay, Bình Thuận có 154.744 thanh niên chiếm 1/3 dân số toàn tỉnh nên việc góp phần xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội, là một trong những trọng trách quan trọng của cán bộ, đoàn viên thanh niên. Vì vậy, đồng hành với các phong trào, hoạt động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thì việc bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng là một trong những nội dung cơ bản, nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, là công việc tự giác, thường xuyên của tuổi trẻ Bình Thuận. Nhất là trong bối cảnh hiện nay, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông, đặc biệt là mạng xã hội, các thế lực thù địch, các phần tử phản động đưa nhiều thông tin sai sự thật, xuyên tạc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tình hình đất nước đã tác động tiêu cực đến nhận thức, tư tưởng của một bộ phận nhân dân, nhất là những người trong độ tuổi thanh niên.

trong-cay.jpg
Đoàn thanh niên góp phần xây dựng và phát triển kinh tế xã hội, giữ vững ổn định chính trị.

Chính vì vậy, trong thời gian qua, công tác đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các tư tưởng sai trái thù địch đã được các cấp ủy Đảng quán triệt, chỉ đạo thường xuyên cho hệ thống các tổ chức chính trị xã hội các cấp, trong đó có tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận. Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban chỉ đạo 35 của tỉnh, Tỉnh đoàn đã thường xuyên bám sát tình hình dư luận xã hội, dư luận và tư tưởng của đoàn viên thanh niên để báo cáo kịp thời. Bên cạnh đó, chỉ đạo đoàn viên, thanh niên, cán bộ cơ sở Đoàn học tập các bài lý luận chính trị, tuyên truyền và chấp hành tốt pháp luật để nâng cao năng lực, ý thức đấu tranh, phản biện trước các thế lực thù địch trong tình hình mới.

Theo chị Trần Thị Hòa Xuân – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của thanh niên trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng; đồng thời trang bị cho thanh niên các kiến thức, các kỹ năng cơ bản nhằm tăng sức đề kháng, tự “miễn dịch” trước các thông tin xấu, độc. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn luôn quan tâm đổi mới, sáng tạo, linh hoạt các hình thức tuyên truyền gắn với đặc điểm thanh niên ở mỗi khối, đối tượng, nhằm thu hút sự quan tâm, chú ý của thanh niên. Qua đó, giúp cho thanh niên hiểu đúng, hiểu đủ nội dung của Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” và ý thức được trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Một mặt thường xuyên tuyên truyền các gương tiêu biểu, điển hình trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; duy trì chuyên mục “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” và chuyên mục “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên fanpage của Đoàn thanh niên… giúp lan tỏa năng lượng tích cực, lối sống đẹp cũng như góp phần cổ vũ, khích lệ tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới.

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phát động “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023”
Để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”, đồng thời triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thanh niên Bình Thuận phát huy vai trò bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng