Theo dõi trên

Tọa đàm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ở Bình Thuận

19/09/2023, 15:50

Sáng 19/9, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bình Thuận tổ chức Hội nghị tọa đàm về thực trạng các cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng hiện nay tại Đảng bộ tỉnh Bình Thuận. Buổi tọa đàm do các đồng chí: Dương Văn An, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chủ trì.

z4706916137334_b911f47c0eeac7f1f02054bbee60a88c.jpg
Các đồng chí chủ trì buổi tọa đàm 

Đảng bộ tỉnh Bình Thuận hiện có 14 tổ chức Đảng trực thuộc với 464 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 250 đảng bộ cơ sở và 214 chi bộ cơ sở, với gần 42.000 đảng viên. Báo cáo tại buổi tọa đàm cho thấy, thời gian qua, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy luôn nhận thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ; từ đó thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm chính trị cao trong tổ chức thực hiện. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục, lâu dài.

z4706916125313_b6fd3a6c2982a047ddc59dd29ac800c4.jpg
Quang cảnh hội nghị tọa đàm.

Cụ thể, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ thông qua Quy chế làm việc của Tỉnh ủy; cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của cấp trên thành nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn, kế hoạch… của cấp mình để lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh; ban hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức Đảng trực thuộc, quy định chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc; trực tiếp lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo phân cấp, việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế của hệ thống chính trị. Thường xuyên chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc, quy chế hoạt động, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của các ban chỉ đạo, tổ chức trực thuộc; ban hành quy chế phối hợp giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao và một số quy định, quy chế có liên quan. Trên cơ sở quy chế làm việc và các quy chế phối hợp; các cấp ủy đã bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc, bảo đảm giữ vững các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng. Từ đó, vai trò, năng lực lãnh đạo của cấp ủy các cấp tiếp tục được nâng lên.

Phát biểu đề dẫn hội nghị tọa đàm, đồng chí Cao Văn Thống, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương cho rằng, nguyên tắc tập trung dân chủ là nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của Đảng. Từ kinh nghiệm, thực tiễn ở các đơn vị, địa phương mình, các đại biểu cần đưa ra những ý tưởng về đổi mới đối với cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ; dự báo tình hình, xác định các vấn đề đang đặt ra. Từ đó có những hiến kế về phương hướng, giải pháp cho Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhằm hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

z4706916129198_8ca8abbfc1cd04e7136d52d2ff8cf3bd.jpg
Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Tại hội nghị tọa đàm, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá kết quả của việc thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ trong hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng, trong công tác lãnh đạo của Đảng cũng như việc tổ chức, ban hành nghị quyết, quyết định và thực hiện… Bên cạnh đó, đề xuất những cách làm hay, những giải pháp trong thời gian đến, trong đó tập trung vào công tác kiểm tra, giám sát; các cơ chế, chính sách, các quy định để phát huy cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ...

z4706916119531_cf7707a617c4570c82d0fa19b82abd59.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An phát biểu tại buổi tọa đàm 

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bình Thuận vẫn còn nhiều khó khăn, hạn chế. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An cho biết: Việc cụ thể hóa các chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ở một số cấp ủy, sở, ngành, cơ quan, đơn vị còn chậm; chất lượng cụ thể hóa chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số cấp ủy trực thuộc vẫn còn hạn chế; Việc vận dụng, triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết của Đảng ở một số nơi, trong một số lĩnh vực kết quả đạt thấp chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị; chưa kịp thời tháo gỡ những vướng mắc từ thực tiễn về công tác xây dựng Đảng. Ngoài ra, việc chấp hành Điều lệ Đảng và các văn bản hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng ở một số cấp ủy và đảng viên thực hiện chưa nghiêm nên dẫn đến vi phạm, nhất là vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng, về quản lý tài chính, dự án, quản lý đất đai, chính sách dân số, phẩm chất đạo đức, lối sống…

Với những vấn đề đặt ra trong việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng bộ tỉnh Bình Thuận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã kiến nghị các cơ quan Trung ương cần sớm ban hành Quy chế làm việc mẫu của cấp ủy cấp huyện và cấp cơ sở để thực hiện thống nhất trong toàn Đảng. Sớm có quy định chức danh cán bộ chuyên trách ủy ban kiểm tra ở cấp ủy xã, phường, thị trấn để làm cơ sở bố trí; đồng thời phân bổ biên chế để thực hiện chức danh này phù hợp với thực tiễn.

z4706916089125_c145554e33a31a8bcf583e54bee74d29.jpg
Đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương cho rằng, báo cáo của Tỉnh ủy Bình Thuận đã nêu bật được kết quả trong công tác xây dựng Đảng, các mặt công tác của Đảng bộ tỉnh thời gian qua, trong đó có việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đặc biệt là việc cụ thể hóa các quy chế, quy định của Tỉnh ủy, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với chính quyền. Buổi tọa đàm diễn ra hết sức ý nghĩa, thiết thực. Những ý kiến rất sâu sắc, có tính chất trao đổi, chia sẻ mang tính chuyên môn và phương pháp trong lãnh đạo, điều hành công tác Đảng của tỉnh và công tác kiểm tra, giám sát của Trung ương. Trên cơ sở các ý kiến tại buổi tọa đàm, Đoàn khảo sát sẽ tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu cho cấp trên tổng kết, đánh giá thực tiễn, hoàn thiện cơ chế thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng trong thời gian tới.

NGỌC DIỆP


(0) Bình luận
Bài liên quan
Kỷ niệm 110 năm ngày sinh Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa (13/9/1913 – 13/9/2023): “Ông Phật chế tạo vũ khí”
Giáo sư, viện sĩ Trần Đại Nghĩa tên thật là Phạm Quang Lễ, sinh ngày 13/9/1913 tại làng Chánh Hiệp, huyện Tam Bình; Nay là xã Hòa Hiệp, huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long.
Nổi bật

Phản biện dự thảo Đề án “Chuẩn mực văn hoá, gia đình con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hoá gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”
BTO-Sáng 15/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “Chuẩn mực văn hoá, gia đình con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hoá gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới” (gọi tắt đề án). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII; Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật; Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tọa đàm thực thi nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng ở Bình Thuận