Triển khai đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa

03/07/2022, 08:57 - Lượt đọc: 228

Trong quý II/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn về việc tăng cường triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Liên quan vấn đề này, mới đây Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đồng thời chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính cùng các cơ quan liên quan triển khai thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa sau khi có hướng dẫn của Trung ương.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng có trách nhiệm hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở đào tạo, doanh nghiệp trên địa bàn Bình Thuận xây dựng kế hoạch, triển khai hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Ngoài ra còn xúc tiến thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra việc tổ chức hoạt động đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Sau dịch Covid - 19, nhiều lĩnh vực sản xuất - kinh doanh có nhu cầu đào nghề cho lao động trong giai đoạn mới (Ảnh minh họa).

Với Sở Kế hoạch và Đầu tư thì chủ động phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định (tại Nghị định số 80 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa). Tổng hợp và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung kinh phí từ nguồn ngân sách Trung ương cho địa phương để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Trên cơ sở dự toán hàng năm của Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện chương trình đề án được UBND tỉnh giao, Sở Tài chính sẽ tổng hợp, trình cấp có thẩm quyền bố trí kinh phí sự nghiệp thuộc ngân sách tỉnh theo phân cấp, phù hợp khả năng cân đối theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Riêng với các tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp và tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp căn cứ nhu cầu đào tạo nghề của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực, địa bàn phụ trách tiến hành xây dựng kế hoạch, đề xuất nhu cầu, kinh phí hỗ trợ đào tạo gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng hợp. Bên cạnh đó còn tổ chức triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát việc thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề trong doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cơ sở nhiệm vụ được giao.

Đ.Q

Bài liên quan
Du lịch Bình Thuận: Kỳ vọng đột phá thời hậu đại dịch
Qua nửa đầu năm nay, du lịch địa phương cho thấy những tín hiệu khởi sắc đáng ghi nhận, đồng thời kỳ vọng điểm đến Bình Thuận tạo bước đột phá trong giai đoạn mới khi tình hình dịch Covid - 19 đã được kiểm soát…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Triển khai đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa