TUY PHONG

Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số
22 giờ trước Đời sống
Giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS) là một trong những chủ trương, nhiệm vụ lớn của Đảng và Nhà nước ta. Cùng với các chủ trương, chính sách hỗ trợ của Trung ương, chính sách đầu tư ứng trước của tỉnh đã khơi dậy ý chí vươn lên thoát nghèo của bà con vùng ĐBDTTS, miền núi, tạo sức bật giảm nghèo bền vững.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO