VĂN KIỆN ĐẠI HỘI XIII

Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Kinh tế thị trường - Mô hình tổng quát của nước ta
3 tháng trước Chính trị
Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã tiếp thu có chọn lọc những giá trị chung của nhân loại về kinh tế thị trường. Điều đó cho thấy kinh tế luôn giữ vai trò chủ đạo trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO