“Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”

28/06/2022, 10:07 - Lượt đọc: 822

Công tác giảm nghèo bền vững là chủ trương lớn, nhất quán của Đảng, Nhà nước ta, là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, lâu dài của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Ngay từ đầu năm 2022, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” của tỉnh đã triển khai công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh. Trên cơ sở đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã xây dựng kế hoạch triển khai vận động Quỹ “Vì người nghèo” năm 2022, với mục đích, yêu cầu là phát động rộng rãi phong trào ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh nhằm huy động sức mạnh tổng hợp từ các nguồn lực trong cộng đồng dân cư, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp góp phần giúp đỡ hộ nghèo về xây dựng nhà ở, hỗ trợ sinh kế, trợ giúp khi đau bệnh, hỗ trợ học tập và thực hiện công tác an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh. Việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” được tiến hành tổ chức vận động trong các tầng lớp nhân dân, góp phần cùng các chương trình mục tiêu, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh.

tang-qua.jpg
Tặng quà cho các hộ nghèo. Ảnh: Đình Hòa

Để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giảm nghèo bền vững, ghi nhận, cổ vũ, động viên, khích lệ sự quan tâm vào cuộc và phát huy trách nhiệm của người dân trong thực hiện công tác giảm nghèo và vì người nghèo, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp còn thực hiện tốt kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021 – 2025. Theo đó, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã triển khai kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Khuyến khích doanh nghiệp và hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Huy động các doanh nghiệp, tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh có những việc làm thiết thực, tham gia đóng góp công sức trí tuệ, của cải vật chất hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo trong tỉnh. UBND tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã đã đề ra nội dung, giải pháp giảm nghèo đặc thù của địa phương, bố trí và huy động đa dạng nguồn lực cho địa bàn nghèo nhằm giảm hộ nghèo, tăng hộ khá, giàu, quyết tâm không ai bị bỏ lại phía sau.

Xây dựng, nhân rộng các mô hình, sáng kiến

Gắn phong trào thi đua với phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, trong thời gian tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia công tác giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai cuộc vận động “Vì người nghèo” nhân Tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm. Giám sát bình xét thi đua thực hiện phong trào của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. Khuyến khích các doanh nghiệp thi đua giúp đỡ các địa bàn nghèo, xã hoặc thôn đặc biệt khó khăn, đồng thời vận động các hộ khá giả giúp đỡ hộ nghèo. Các hộ gia đình thi đua tham gia lao động, phát triển sản xuất, làm kinh tế, thoát nghèo bền vững và giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình khác cùng thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no.

Để thực hiện được các mục tiêu đó cần phải có giải pháp để thực hiện phong trào thi đua đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua. Các ngành, địa phương, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục hoàn thiện chính sách giảm nghèo, chuẩn nghèo đa chiều gắn với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm mức sống tối thiểu tăng dần và khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản của người dân. Đổi mới cách tiếp cận về giảm nghèo, ban hành chính sách hỗ trợ có điều kiện, tăng cường tín dụng chính sách xã hội cho người nghèo, trợ giúp xã hội đối với hộ nghèo không có khả năng lao động. Chủ động, tích cực huy động nguồn lực, có nhiều sáng kiến, mô hình giảm nghèo bền vững được nhân rộng, giúp cho người nghèo tham gia lao động, phát triển sản xuất, kinh doanh, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo bền vững. Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện hiệu quả chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo. Các địa phương cần phải triển khai có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững trên địa bàn, đề ra các nội dung, giải pháp sáng tạo, đặc thù thiết thực, phù hợp với tình hình và điều kiện của địa phương…

THANH QUANG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phan Thiết: Tiến tới hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới
Tính đến nay, TP. Phan Thiết đã hoàn thành được 69/76 tiêu chí nông thôn mới (NTM), thành phố đang nỗ lực khắc phục những tiêu chí chưa giữ vững tiến tới công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.
Nổi bật
Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 
Định hướng mở rộng TP. Phan Thiết
BTO-Ngày 15/3/2023, Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã ký Kết luận số 703/KL của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng mở rộng Phan Thiết và định hướng quy hoạch một số khu vực quan trọng của thành phố. Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thống nhất theo đề nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Phan Thiết đối với nội dung trên, đồng thời, định hướng chỉ đạo một số nội dung sau:
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
“Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”