Theo dõi trên

Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Phải thực hiện tốt hơn nữa Quy định 205

04/11/2022, 05:51

Trong cuộc đời cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn mong muốn Đảng ta phải xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ…

Do vậy, trong công tác cán bộ, Đảng ta đã đề ra nhiều giải pháp. Một trong những giải pháp ấy, Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền đã góp phần thực hiện mong muốn của Người sau hơn 3 năm thực hiện.

dsc_1089.jpg
Ảnh: Đ.Hòa

Những kết quả đạt được

Tại Bình Thuận, việc triển khai Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tổ chức Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng nhiệm kỳ 2020 - 2025 và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; theo đó, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan Trung ương ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác cán bộ đầy đủ, chặt chẽ và đồng bộ; quy định rõ điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, hồ sơ công tác nhân sự. Đồng thời, qua Đại hội đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp đã bầu chọn có kế thừa, bổ sung đội ngũ cán bộ mới bảo đảm về trình độ, năng lực, uy tín đáp ứng nguyện vọng của đảng viên, quần chúng và nhân dân trong tỉnh. Quá trình thực hiện các quy định về công tác cán bộ nêu trên tạo thuận lợi việc chỉ đạo triển khai, gắn tổ chức thực hiện quy định của Trung ương về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền với công tác giới thiệu, bổ nhiệm, phân công, bố trí cán bộ trước, trong và sau Đại hội Đảng, bầu cử HĐND các cấp.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chủ động quán triệt và nghiêm túc triển khai, nâng cao nhận thức cho cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW. Căn cứ tình hình thực tế của địa phương đã kịp thời cụ thể hóa các văn bản, quy định của Trung ương về công tác cán bộ nhằm tạo sự chặt chẽ, đồng bộ về quy trình ở tất cả các khâu của công tác cán bộ. Qua đó, công tác cán bộ của các đảng đoàn, ban cán sự đảng; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh, ban thường vụ các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh có một số chuyển biến tiến bộ, các khâu, các bước trong công tác cán bộ ngày càng chặt chẽ hơn. Các cấp ủy Đảng đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong thực hiện quy trình công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đảm bảo nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Việc triển khai thực hiện quy trình công tác cán bộ đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, các cơ quan tham mưu thực hiện nghiêm, khách quan, từng bước đáp ứng được yêu cầu về xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ. Sự phối hợp giữa các cơ quan tham mưu về công tác cán bộ với các cấp ủy, tổ chức đảng kịp thời, chặt chẽ, bảo đảm việc bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử đúng quy định.

Nhận diện hạn chế để thực hiện tốt hơn

Tuy nhiên trong thực tế, một số ít cấp ủy, tổ chức đảng chưa quan tâm đúng mức đến công tác triển khai Quy định số 205-QĐ/TW, quán triệt chưa sâu kỹ đến cán bộ đảng viên; xây dựng ban hành văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện còn chậm, chưa thật cụ thể. Việc nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay trong thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW còn ít, sức lan tỏa chưa nhiều; công tác kiểm tra, giám sát thực hiện công tác cán bộ ở một số đơn vị chưa được quan tâm thường xuyên. Thực hiện lựa chọn, bổ nhiệm công chức, viên chức lãnh đạo quản lý thông qua thi tuyển chưa được nhiều. Một số cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp chưa thật sự gương mẫu, uy tín thấp, năng lực, phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Cá biệt có một số trường hợp thiếu tu dưỡng rèn luyện, vi phạm kỷ luật, pháp luật, phải xử lý kỷ luật hoặc phải truy cứu trách nhiệm hình sự. Chưa xây dựng được cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút nhân tài, tạo môi trường để cán bộ đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung. Một số nơi, người đứng đầu chưa phát huy hết trách nhiệm, thiếu bản lĩnh, chưa gương mẫu, còn thụ động, né tránh, trông chờ vào sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên trong thực hiện nhiệm vụ.

Để việc triển khai thực hiện Quy định 205- QĐ/TW được hiệu quả hơn trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xác định phải bám sát quy chế làm việc của cấp ủy, tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy định số 205-QĐ/TW và các nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương về công tác cán bộ. Công tác nhân sự phải thật sự công tâm, trong sáng, dân chủ, khách quan; tránh tình trạng đúng quy trình, quy định nhưng không đúng người, đúng việc, gây bức xúc trong Đảng và trong nhân dân. Chú trọng tăng cường sự đoàn kết, nhất là đối với cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Tập trung xử lý, giải quyết đúng quy định các đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân liên quan đến công tác cán bộ. Thực hiện đúng quy trình công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ, đặc biệt việc bố trí tạo nguồn cán bộ đảm bảo cơ cấu cán bộ trẻ, nữ, dân tộc thiểu số và đội ngũ cán bộ kế cận đủ năng lực, tiêu chuẩn, điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời đề cao trách nhiệm cơ quan tham mưu về công tác cán bộ, phải phối hợp tốt với các cơ quan liên quan để tham mưu đúng, trúng, kịp thời. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề chưa thống nhất giữa cơ quan tham mưu công tác cán bộ với ban thường vụ các cấp thì báo cáo xin ý kiến cấp trên. Kiên quyết khắc phục việc nể nang, né tránh, ngại va chạm hoặc lợi dụng để đả kích, nói xấu thực hiện ý đồ cá nhân. Đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của tập thể lãnh đạo, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, địa phương, đơn vị. Tăng cường, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kiểm soát quyền lực; coi trọng kiểm tra, giám sát thực hiện thẩm quyền, trách nhiệm và phòng, chống tiêu cực trong công tác cán bộ. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, phát huy những ưu điểm, phê bình, khắc phục, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những sai sót, vi phạm…

BẢO TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
41 tác phẩm đạt Giải Báo chí về Xây dựng Đảng
BTO- Hội đồng Giải Báo chí về Xây dựng Đảng tỉnh Bình Thuận mang tên “Giải Cờ đỏ” năm 2022 vừa tổ chức xét và chọn 41 tác phẩm có số điểm cao nhất để trao giải.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh: Phải thực hiện tốt hơn nữa Quy định 205