Theo dõi trên

270 cơ sở kinh doanh được cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm

12/06/2024, 05:04

Trong 2 ngày (11 - 12/6), Sở Y tế tỉnh Bình Thuận tổ chức tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm cho 270 người thuộc các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống năm 2024.

tap-huan-attp.jpg
Tham dự tập huấn cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm.

Theo đó, nội dung tập huấn gồm Luật An toàn thực phẩm, Nghị định 15 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, Nghị định số 155 của Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; Quyết định 1246 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thức ăn đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống”. Các mối nguy ô nhiễm thực phẩm và biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm.

Sau khi tập huấn, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống nắm được những nội dung cơ bản của quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm. Nhất là sử dụng nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm có nguồn gốc, xuất xứ; việc thực hiện kiểm thực 3 bước và lưu mẫu thực phẩm; các biện pháp phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Từ đó phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm. Thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

TRANG MINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tăng cường công tác hậu kiểm về an toàn thực phẩm
“Công tác hậu kiểm phải ngăn chặn được cơ bản tình trạng sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm không bảo đảm an toàn; quảng cáo thực phẩm vi phạm; phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm về an toàn thực phẩm và công khai trên phương tiện thông tin đại chúng theo quy định”…
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
270 cơ sở kinh doanh được cập nhật kiến thức an toàn thực phẩm