Bắc Bình tăng cường công tác quản lý tài sản công

14/03/2023, 05:42 - Lượt đọc: 678

Trên địa bàn huyện Bắc Bình có 98 cơ quan, đơn vị đang quản lý, sử dụng tài sản công là cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất 1.020.697,41 m2 và tổng diện tích xây dựng 393.239,81 m2.

Xác định rõ trách nhiệm để quản lý tốt

Theo lãnh đạo UBND huyện Bắc Bình, để quản lý, sử dụng tốt tài sản công, UBND huyện đã ban hành kế hoạch về quản lý, sử dụng tài sản công giai đoạn 2022 – 2025. Cụ thể là xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công và các giải pháp thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công (đất, nhà, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động). Tổ chức các cuộc họp với các cơ quan, đơn vị, địa phương về việc rà soát, sắp xếp lại, xử lý, cập nhật các quy hoạch liên quan đến các tài sản công, như: Các cơ sở nhà, đất, công trình, tài sản khác gắn liền với đất hiện có trên địa bàn huyện. Từng cơ quan, đơn vị, địa phương đã rà soát toàn bộ các cơ sở nhà, đất, các công trình gắn liền với đất thuộc quyền quản lý và lập phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo đúng mẫu quy định. Sau đó gửi về Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện để tổng hợp báo cáo UBND huyện gửi Sở Tài chính. Hiện tại, UBND huyện đã có công văn gửi Sở Tài chính về phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của huyện năm 2022. Trong đó phương án giữ lại tiếp tục sử dụng của 97 đơn vị là 295 cơ sở nhà, đất, với tổng diện tích đất 967.881,79 m2 và tổng diện tích xây dựng 388.518,44 m2; phương án điều chuyển của 15 đơn vị, với 29 cơ sở nhà, đất, có tổng diện tích đất 25.694,22 m2 và tổng diện tích xây dựng 5.005,39 m2; phương án bán tài sản, chuyển nhượng đất của 10 đơn vị, với 11 cơ sở nhà, đất, có tổng diện tích đất là 27.121,4 m2 và tổng diện tích xây dựng 2.715,98 m2. Sau khi UBND tỉnh phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý các cơ sở nhà, đất thuộc phạm vi quản lý của huyện, UBND huyện sẽ chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hoàn tất hồ sơ trình UBND tỉnh xử lý các tài sản công.

Chấn chỉnh, khắc phục hạn chế

Việc quản lý tài sản công trên địa bàn huyện do người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng, kiểm tra. Định kỳ hàng năm, UBND huyện bố trí kinh phí duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công. Các cơ quan, đơn vị, địa phương đã sử dụng phần mềm quản lý tài sản công, nhằm tiết kiệm thời gian kiểm kê, kiểm đếm, nắm bắt tình trạng tài sản công để sửa chữa, nâng cấp, bảo dưỡng. Việc quản lý, sử dụng tài sản công được các cơ quan, đơn vị thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư 144, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính. Nhìn chung các cơ quan, đơn vị đã thực hiện quản lý, sử dụng tài sản công theo quy định của pháp luật và tổ chức theo dõi hoạch toán đầy đủ giá trị, số lượng của tài sản. Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo, kiểm kê tài sản công và việc đầu tư mua sắm, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa tài sản công, đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, định mức quy định. Đối với nhà, đất tại khu vực hành chính sự nghiệp, các cơ quan, đơn vị quản lý theo tiêu chuẩn, định mức, công năng, mục đích sử dụng và thực hiện đúng theo phân cấp thẩm quyền. Tuy nhiên, có 11 tài sản là cơ sở nhà, đất không còn nhu cầu sử dụng, nhưng các cơ quan, đơn vị chậm triển khai phương án thanh lý tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Tài sản là đất của các HTX nông nghiệp sau khi giải thể, UBND các xã, thị trấn chậm lập thủ tục trình Sở Tài nguyên – Môi trường, UBND tỉnh thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để làm cơ sở sắp xếp lại, xử lý tài sản. Một số diện tích đất đã cho thuê nhưng chưa có hướng xử lý dứt điểm.

Để đảm bảo hiệu quả quản lý, sử dụng tài sản công, UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương đang sử dụng đất trụ sở làm việc, trường học sớm làm đơn đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định. Đối với đất công do Nhà nước quản lý cần thống kê, rà soát quỹ đất hiện có, hoàn thiện phương án quản lý, khai thác quỹ đất công trên địa bàn huyện và xây dựng lý lịch từng thửa đất để theo dõi quản lý. Về quản lý nhà, trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động, các cơ quan, đơn vị phải thực hiện kiểm soát tiêu chuẩn, định mức sử dụng theo quy định tại Nghị định số 152, ngày 27/12/2018 của Chính phủ. Không để xảy ra tình trạng cho thuê, cho mượn hoặc bố trí cho cá nhân, đơn vị khác sử dụng sai mục đích khi chưa có quyết định của cấp có thẩm quyền. Xác định vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong việc quản lý, sử dụng tài sản công là tiêu chí đánh giá chất lượng, xếp loại tổ chức, cá nhân hàng năm. Tiếp tục chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong quá trình quản lý, sử dụng tài sản công và tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công.

KHÁNH HUYỀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chuẩn bị các phương án đảm bảo về y tế
Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” là sự kiện văn hóa, kinh tế - xã hội và du lịch ở quy mô cấp quốc gia và quốc tế. Phóng viên Báo Bình Thuận có cuộc trao đổi với ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Y tế Bình Thuận để biết thêm công tác chuẩn bị của ngành y tế tỉnh trong năm nay.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bắc Bình tăng cường công tác quản lý tài sản công