Theo dõi trên

Bài dự thi Giải Cờ đỏ: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trên không gian mạng

29/09/2023, 10:51

BTO-Hiện nay, các thế lực thù địch đang tận dụng tối đa sự phát triển của không gian mạng nhất là các trang mạng xã hội để xuyên tạc, bẻ cong sự thật về các sự kiện, đường lối chính sách đúng đắn của Đảng, Nhà nước ta. Các hình thức chống phá của chúng liên tục thay đổi. “Cuộc chiến” đấu tranh với các thế lực thù địch trên không gian mạng dù không có tiếng súng, nhưng rất khốc liệt và dai dẳng. Trong “Cuộc chiến” đó, trách nhiệm, vai trò của đảng viên và tổ chức Đảng là rất quan trọng.

Bài 1: “Cuộc chiến” không giới tuyến

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nội quy của cơ quan, quy tắc ứng xử của tổ chức và đơn vị… khi tham gia không gian mạng.

Không từ một thủ đoạn nào

Cuộc cách mạng 4.0 bùng nổ, bên cạnh những tiện ích mà mạng xã hội mang lại thì hiện nay, đây cũng là kênh vô cùng hấp dẫn để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá. Nhiều website, hội, nhóm được thành lập với mục đích chống phá Đảng, Nhà nước ta; chống phá các chủ trương, chính sách lớn về phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh, chia rẽ dân tộc, tôn giáo; đưa tin giả, thông tin chưa được kiểm chứng gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực để tạo ra điểm nóng chính trị nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc.

z4732615808517_31be896c7595f31120663cc05c0b1ecb.jpg
Trang fanpage “Đảng ủy Khối Bình Thuận” của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đăng thông tin cảnh báo người dân về chiêu trò kêu gọi lật đổ chế độ của Việt Hoàng

Nội dung thông tin trên không gian mạng xuyên tạc, sai trái, thù địch đa dạng, phức tạp, trên tất cả lĩnh vực: tư tưởng, chính trị, xây dựng Ðảng, kinh tế, văn hóa, xã hội... Trong đó tập trung tấn công vào một số nội dung cốt lõi thuộc hệ tư tưởng, đường lối của Ðảng, như: đòi Ðảng ta từ bỏ chủ nghĩa Mác-Lênin làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động; chúng chống phá, xuyên tạc, phủ nhận quan điểm, chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiện nay, nhất là đường lối đổi mới của Ðảng ta. Thế lực thù địch, phản động luôn lợi dụng các trang mạng xã hội để lôi kéo, tuyên truyền, tác động đến một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên nhằm làm suy yếu nội bộ từ bên trong, làm cho cán bộ, đảng viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Khi tham gia mạng xã hội, nếu cán bộ, đảng viên chỉ vì một phút hoài nghi, dao động, nghi ngờ, mất niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng thì họ có thể bình luận, chia sẻ, đăng tải những thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến uy tín của Đảng, Nhà nước, cá nhân, tổ chức… Từ đó làm hoang mang dư luận, mất niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.

Thẳng thắn đáp trả những luận điệu xuyên tạc

Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII thẳng thắn nhìn nhận: Hệ thống thông tin đại chúng còn nhiều hạn chế. Do đó, cần phải: Tăng cường quản lý, phát triển các loại hình thông tin, truyền thông trên internet. Đồng thời, kiên quyết loại bỏ các sản phẩm, thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị-xã hội, thuần phong mỹ tục. Không ngừng đổi mới tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý báo chí điện tử, mạng xã hội và các loại hình truyền thông khác trên Internet theo kịp sự phát triển của công nghệ Internet… Một trong những giải pháp quan trọng để thực hiện những mục tiêu trên là cần phải nâng cao ý thức, năng lực và phát huy vai trò, trách nhiệm xã hội của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong quá trình tham gia không gian mạng. Bởi đội ngũ cán bộ, đảng viên chính là nhóm xã hội có trình độ học vấn khá cao, được thường xuyên tuyên truyền, giáo dục các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, làm việc trong môi trường có tính kỷ luật cao và trách nhiệm xã hội…Do đó, yêu cầu đặt ra đối với cán bộ, đảng viên là phải trở thành lực lượng tiên phong, gương mẫu, sử dụng không gian mạng có trách nhiệm, hiệu quả nhất. Chính vị thế xã hội đặc biệt đã đặt ra yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn có ý thức trách nhiệm, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; các nội quy của cơ quan, quy tắc ứng xử của tổ chức và đơn vị… khi tham gia không gian mạng. Sử dụng không gian mạng “thông thái” và có trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên chính là góp phần thiết thực bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ. Bởi hiện nay, các phần tử xấu đang tận dụng không gian mạng để chống phá Đảng và Nhà nước, gây chia rẽ giữa nhân dân với Đảng, hòng phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

20230316144820_img_6933.jpg
Đảng viên, tổ chức Đảng có vai trò rất quan trọng trong việc chống lại luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng. 

Là người thường xuyên vào các trang mạng xã hội của các thế lực thù địch để bày tỏ quan điểm, bình luận phản bác lại các luận điệu sai trái, xuyên tạc lịch sử của các thế lực thù địch, ông Phan Cao Thông ( ngụ Phú Trinh, TP. Phan Thiết) cán bộ hưu trí thẳng thắn chia sẻ: Hiện nay, các thế lực thù địch không từ một thủ đoạn nào để thực hiện âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Chúng không ngại dựng chuyện, bẻ cong những sự thật lịch sử, nói xấu các anh hùng giải phóng dân tộc của đất nước chúng ta. Ngay như Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Người đã tìm ra con đường cứu nước, đưa cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc đến thắng lợi vẻ vang, non sông trở về một mối. Người đã được cả thế giới công nhận là Danh nhân Văn hóa thế giới... Nhưng các thế lực thù địch vẫn dựng chuyện để nhằm mục đích làm phai mờ hình ảnh vị Cha già kính yêu trong lòng dân tộc Việt Nam.

Ông Phan Cao Thông cũng nhận định: Những chiêu thức chống phá kiểu dựng chuyện, “ngồi xổm” lên lịch sử mà các thế lực thù địch sử dụng nhiều trước đây đến nay đã không còn tác dụng. Một phần là người dân đã quen với chiêu trò này và một phần các công tác tuyên truyền, sử dụng mạng xã hội của các ngành chức năng và các địa phương để đăng tải những bài vạch rõ những luận điệu xuyên tạc mà các thế lực thù địch đã phát huy tác dụng. Sức “đề kháng” của người dân trước những chiêu trò này đã được nâng lên. Tuy nhiên, chúng lại tiếp tục sử dụng những cách thức mới, mà để “vô hiệu hóa” được cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh. Hiện nay, các thế lực thù địch đang lợi dụng những sự kiện trong nước để thực hiện hành vi chống phá. Chúng sử dụng những kết quả đạt được của Đảng ta trong công cuộc chống tham nhũng, giữ gìn sự trong sạch của Đảng để kích động. Hiện nay, đối tượng mà các thế lực thù địch hướng tới là những thanh niên, những người trẻ, những người sinh ra trong thời buổi hòa bình, dễ bị lôi kéo, kích động.

Để chống lại các luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng, thời gian vừa qua Đảng, Nhà nước và Tỉnh ủy Bình Thuận đã ban hành nhiều văn bản nhằm phát huy vai trò của người đảng viên, tổ chức Đảng. Trong đó chú trọng việc chia sẻ nội dung tin bài từ các báo, trang mạng xã hội chính thống để người dân tiếp cận thông tin đa chiều và hiểu đúng bản chất các vụ việc mà các thế lực thù địch đã lợi dụng để thực hiện âm mưu chống phá. Trong thời gian vừa qua, các đảng viên, tổ chức đảng trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tốt điều này.

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Người đảng viên với những chuyến xe “cho đi”
Ông Phi nằm trong số ít đó. Thành ra, khi nhận điện thoại thì ông luôn phải đi để kịp giờ, để sắp xếp gọn gàng, để hỗ trợ gia đình bệnh nhân đang bối rối, đúng tinh thần nhân văn cũng là tinh thần người đảng viên gương mẫu đi trước.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải Cờ đỏ: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên trên không gian mạng