Theo dõi trên

Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh. Bài 2

27/09/2023, 10:10

Bài 2: “ Điểm gốc” trong xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đạo đức là gốc, là nền tảng của Đảng, yếu tố quan trọng tạo nên niềm tin của Nhân dân với Đảng. Xây dựng Đảng về đạo đức là vấn đề hệ trọng, xuyên suốt trong quá trình tồn tại, phát triển của Đảng, là một trong những trụ cột của xây dựng Đảng.

“Đạo đức - Cái gốc của người cách mạng”

Nghị quyết số 12-NQ/TW, ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị (khoá XII) xác định phải tập trung xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại và toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ. Trong các thành tố quan trọng đó, xây dựng Đảng về đạo đức gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân đối với lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận là việc làm hết sức cần thiết, đòi hỏi sự kiên quyết, kiên trì, tập trung, đổi mới và sáng tạo.

Gương mẫu, đi đầu trong thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Công an tỉnh Bình Thuận đã chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt, toàn diện, hiệu quả việc thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, phong phú. Nổi bật là đã tập trung kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tinh, gọn, mạnh; xây dựng công an xã, phường, thị trấn để giải quyết căn bản, ngay từ ban đầu các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự, đưa dịch vụ công trực tuyến đến gần với người dân; tiên phong trong phòng, chống dịch COVID-19... góp phần xây dựng lực lượng thật sự trong sạch, vững mạnh về mọi mặt và mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

“Giữ trọn lời thề đảng viên”

Đó là chủ đề của đợt sinh hoạt chính trị quan trọng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động và được triển khai sâu rộng ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận. Đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” là dịp để cán bộ, đảng viên tiếp tục quán triệt thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; được học tập và vận dụng tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng như Chuyên đề toàn khóa “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”.

Đợt sinh hoạt cũng là dịp để cán bộ, đảng viên kiên định Lời tuyên thệ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam; hưởng ứng đợt sinh hoạt chính trị “Kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân và kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Xây dựng lực lượng Công an nhân dân” với chủ đề “Danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất”. Đặc biệt, Công an các đơn vị, địa phương đã tổ chức sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” với các hoạt động về nguồn phong phú, đa dạng và ý nghĩa tại Khu di tích Căn cứ Tỉnh ủy Bình Thuận trong kháng chiến chống Mỹ (Căn cứ Salon thuộc xã Đông Giang, huyện Hàm Thuận Bắc) nhằm ôn lại, giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử hào hùng của các thế hệ cha ông, giáo dục cho cán bộ, đảng viên trẻ về lý tưởng, đạo đức cách mạng

Các tổ chức đoàn thể thuộc Công an tỉnh tổ chức Chương trình “Hành quân về nguồn” tại Khu Căn cứ Salon

Đợt sinh hoạt đã nhắc nhở đội ngũ đảng viên phải luôn tu dưỡng, rèn luyện, giữ trọn “Lời thề của người đảng viên”, nỗ lực, phấn đấu làm tròn nghĩa vụ được cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của Nhân dân. Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức tự soi, tự sửa, phòng chống suy thoái, góp phần xây dựng Đảng, hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh. Việc triển khai đợt sinh hoạt “Giữ trọn lời thề đảng viên” của Đảng bộ Công an tỉnh được đánh giá có nhiều cách làm sáng tạo, ý nghĩa, mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.

Qua triển khai, 100% các chi, đảng bộ đã tổ chức 133 buổi sinh hoạt chính trị có 909 đảng viên tham gia đạt chất lượng tốt; tổ chức 30 lượt sinh hoạt dã ngoại, tham quan tại Khu di tích Căn cứ Salon

“Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”

Những năm qua, Công an tỉnh Bình Thuận đã triển khai có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về đạo đức. Các đợt sinh hoạt chính trị về tự soi, tự sửa đã được triển khai thực hiện nghiêm túc và đạt nhiều kết quả. Qua kiểm điểm, đã chỉ ra được những tồn tại, hạn chế đó là tình trạng nể nang, ngại va chạm, thiếu quyết liệt trong tự phê bình, phê bình; một số cán bộ, đảng viên chưa chủ động trong công việc, thiếu sâu sát ở cơ sở, từ đó từng tập thể, cá nhân đã xây dựng kế hoạch để khắc phục ngay. Kỉ luật, kỉ cương được siết chặt, việc kiểm tra chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân được tăng cường thường xuyên, nhất là việc thực hiện 5 Lời thề, 10 Điều kỷ luật, công tác trực ban, trực chiến, thường trực chiến đấu nhằm chấn chỉnh, nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, đảng viên. Đã có hơn 600 lượt kiểm tra tại Công an các đơn vị, địa phương, qua đánh giá tuyệt đại đa số cán bộ, đảng viên nghiêm chỉnh chấp hành.

Công tác tuyên truyền, giáo dục với hình thức, phong phú, sinh động về nội dung và có ý nghĩa thiết thực được triển khai sâu rộng; các nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy cũng được đưa vào chương trình, nội dung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn. Qua đó làm sâu sắc hơn nữa nhận thức, bản lĩnh, khả năng vận dụng trong chiến đấu, sinh hoạt, đặc biệt là nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt việc thông tin, tuyên truyền, niêm yết hướng dẫn, thông báo kết quả tại bộ phận giải quyết thủ tục hành chính và trang thông tin điện tử Công an tỉnh; tổ chức đối thoại, tọa đàm nâng cao văn hóa giao tiếp ứng xử… Hơn 300 buổi tiếp thu ý kiến thông qua Hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”, buổi nói chuyện giữa Nhân dân và Cảnh sát khu vực đã được tổ chức; tiếp nhận 23.343 phiếu từ 193 hộp thư góp ý, trong đó 99.8% phiếu đánh giá tốt trong giải quyết công việc theo Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước... là minh chứng rõ nét về tinh thần trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên trong đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phục vụ Nhân dân.

Đã xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu đi đầu trong học tập và làm theo Bác, trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”. Các mô hình, phần việc thiết thực, cụ thể trong công tác, chiến đấu triển khai sâu rộng góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ, xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng Nhân dân như làm thêm giờ, làm ngoài giờ, vào ngày nghỉ để giải quyết thủ tục hành chính; cấp Căn cước công dân tại nhà cho người già yếu, tàn tật; chăm lo cho các gia đình chính sách, đối tượng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số...

Cán bộ, chiến sĩ tận tình thực hiện thủ tục cấp Căn cước công dân tại nhà với người cao tuổi

Đã có 65 mô hình, 16 công trình phần việc được đăng ký, thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; 22 mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai

Có thể khẳng định đợt sinh hoạt chính trị kỷ niệm 75 năm Ngày Bác Hồ nêu Sáu điều dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2023) đã tạo khí thế sôi nổi trong lực lượng, thu hút sự quan tâm, theo dõi, hỗ trợ tích cực của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân để lực lượng Công an ngày càng vững mạnh, đảm đương được trọng trách mà Đảng và Nhân dân giao phó. Để tiếp tục thúc đẩy việc học tập, làm theo Sáu điều Bác Hồ dạy trở thành việc làm thường xuyên, hằng ngày, thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên trong Công an nhân dân, Thượng tá Đặng Ái Ly, Trưởng phòng Phòng Công tác đảng và công tác chính trị nhấn mạnh: “Mỗi cán bộ, đảng viên trước hết phải khắc ghi lời dạy của Người về “Đối với tự mình”, phải tu dưỡng, rèn luyện “Cần, kiệm, liêm, chính”, phải “tự soi, tự sửa”, bởi đó chính là “tư cách” và “bổn phận” của người cán bộ, đảng viên trong thực hành đạo đức cách mạng”.

Trong thời gian tới, lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận tập trung triển khai một số giải pháp trọng tâm đó là: Phải nêu cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị, nhất là người đứng đầu trong triển khai, thực hiện; phải gương mẫu nêu gương trên tất cả các mặt công tác, sinh hoạt với phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; Triển khai mạnh mẽ, sâu rộng các phong trào, các chương trình hành động thiết thực; Học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy phải đi đôi với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý cán bộ, siết chặt kỉ luật, kỉ cương, Điều lệnh, quy tắc ứng xử trong Công an nhân dân, tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, từ đó tranh thủ được sự đồng tình, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, nhất là sự giám sát, góp ý, giúp đỡ của Nhân dân.

Tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu đi đầu trong triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, cán bộ, đảng viên trong lực lượng Công an nhân dân “quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho cách mạng. Đó là điều chủ chốt nhất” theo lời dạy của Người; ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, với truyền thống 78 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, bởi “Danh dự là điều thiêng liêng, cao quý nhất”…

Bài 1: Nền tảng xây dựng lực lượng Công an từ Sáu điều Bác Hồ dạy

Bài 3: Một số kinh nghiệm trong công tác nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên ở Đảng bộ Công an tỉnh Bình Thuận

NGỌC LIÊM - TIẾN CÔNG - THẾ THANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh. Bài 1
Bài 1: Nền tảng xây dựng lực lượng Công an từ Sáu điều Bác Hồ dạy
Nổi bật

Phản biện dự thảo Đề án “Chuẩn mực văn hoá, gia đình con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hoá gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”
BTO-Sáng 15/7, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị phản biện xã hội dự thảo Đề án “Chuẩn mực văn hoá, gia đình con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hoá gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới” (gọi tắt đề án). Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa VIII; Hội đồng tư vấn Dân chủ - pháp luật; Hội đồng tư vấn Dân tộc - Tôn giáo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Xây dựng lực lượng Công an tỉnh Bình Thuận thật sự trong sạch, vững mạnh. Bài 2