Theo dõi trên

Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm của huyện đảo Phú Quý

18/09/2023, 06:17 - Lượt đọc: 1,770

Phú Quý là huyện đảo tiền tiêu của Tổ quốc, nằm giữa đất liền và quần đảo Trường Sa, tiếp cận với tuyến hàng hải quốc tế, có vị trí trọng yếu trong chiến lược bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, nhất là đối với quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1 trên biển Đông.

Mục tiêu của huyện là phấn đấu xây dựng và phát triển huyện Phú Quý trở thành trung tâm khai thác, dịch vụ hậu cần nghề cá và trung tâm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn trên biển trong khu vực Nam Trung bộ, là “Trạm nổi” đáp ứng yêu cầu quốc phòng - an ninh và phục vụ các hoạt động khai thác, chế biến hải sản xa bờ và phát triển du lịch…

phu-quy.jpg

Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy: Với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trong huyện, huyện Phú Quý đã đạt được nhiều kết quả tích cực, xây dựng huyện đảo ngày càng phát triển. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần quan tâm như việc rà soát, đề xuất Quy hoạch chung đô thị huyện Phú Quý đến năm 2030 còn rất chậm. Du lịch, thương mại, dịch vụ tuy có bước phát triển nhưng quy mô còn nhỏ, giá trị gia tăng chưa cao. Cung cấp nước sinh hoạt chưa đảm bảo cho nhu cầu sử dụng trong mùa khô. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường còn hạn chế. An ninh, trật tự còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp; các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn lao động trên biển có chiều hướng gia tăng. Công tác nắm tình hình và giải quyết một số vấn đề nổi lên ở cơ sở có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác quản lý đảng viên có lúc, có nơi chưa chặt chẽ, còn một số đảng viên vi phạm bị xử lý kỷ luật. Triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm và 02 khâu đột phá đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV đạt hiệu quả chưa cao. Ý thức trách nhiệm của một bộ phận đảng viên, cán bộ, công chức có mặt còn hạn chế so với yêu cầu.

Trước thực trạng trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Quý lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt 7 nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tăng cường lãnh đạo công tác quy hoạch, đầu tư, xây dựng huyện đảo Phú Quý đảm bảo tính khoa học, thực tiễn, hài hòa, có tầm nhìn xa hướng đến mục tiêu: “Xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại, ngăn nắp và sinh thái” gắn với thực hiện chủ đề năm 2023 của Tỉnh ủy "Chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh, sạch, đẹp"… Triển khai thực hiện tốt Quy hoạch phát triển Khu du lịch Phú Quý, nhất là quy hoạch phân khu chức năng các khu vực hoạt động du lịch - thể thao biển, hệ thống bến du thuyền phục vụ du lịch - thể thao biển đã xác định trong quy hoạch và nghiên cứu vị trí quỹ đất để đề xuất xây dựng hệ thống xử lý nước thải trên đảo, thu hút các nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm phát triển bền vững du lịch của huyện. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng theo quy hoạch. Quản lý tốt quỹ đất khu vực ven biển, không để người dân xây dựng nhà ở, công trình phía bờ biển, tạo bãi biển thông thoáng cảnh quan thiên nhiên.

2. Đẩy mạnh khai thác hải sản xa bờ gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Tiếp tục củng cố, tạo điều kiện phát triển mô hình tổ đoàn kết khai thác hải sản. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết, tiêu thụ sản phẩm. Xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu cho các loại hải đặc sản để khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của huyện đảo. Triển khai thí điểm một số mô hình trồng trọt theo hướng phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao…

phu-quy-1.jpg
Bộ đội Biên phòng Phú Quý tuần tra. Ảnh: Đ.Hòa

3. Tiếp tục quan tâm hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các dự án du lịch, nâng cao chất lượng và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ du lịch. Chú ý tôn tạo các bãi tắm công cộng, giữ gìn nét hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên. Lập Dự án đầu tư xây dựng nhà chờ tại Cảng Phú Quý, phục vụ tốt nhu cầu của nhân dân và du khách. Giữ gìn, bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, di tích lịch sử, văn hóa truyền thống gắn với du lịch sinh thái. Đồng thời, nghiên cứu phát triển các sản phẩm đặc trưng của huyện, nhất là các loại hải, đặc sản phục vụ du khách…

4. Tiếp tục rà soát, đầu tư cơ sở vật chất trường lớp đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Quan tâm đầu tư trang thiết bị khám, chữa bệnh, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực y tế phục vụ tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho quân và dân trên đảo. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh, phúc lợi xã hội cho các đối tượng.

5. Tiếp tục giữ vững quốc phòng - an ninh trên đảo, nâng cao chất lượng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong tình hình mới. Triển khai có hiệu quả Đề án phòng thủ huyện đảo Phú Quý; giữ vững, phát huy vai trò, vị trí, tầm quan trọng của huyện trong chiến lược quốc gia về bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc…

6. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” và đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng, sâu rộng về nội dung tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng… Phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức trong phối hợp thực thi nhiệm vụ, khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Chú ý lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời rà soát, quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các hành vi tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ…

7. Tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường công tác nắm tình hình, vận động, tuyên truyền, đề nghị cấp ủy, chính quyền xem xét, giải quyết kịp thời những bức xúc của nhân dân; đồng thời, thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

BẢO NGỌC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Toàn tỉnh thành lập 44 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau
BTO-Sáng 15/9, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa kỳ thực hiện Quyết định số 1336/QĐ TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, giai đoạn 2021 – 2025.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm của huyện đảo Phú Quý