Theo dõi trên

Bình Thuận có Ban Chỉ đạo chuyển đổi số

07/04/2022, 05:23

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định về việc kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của Bình Thuận do ông Lê Tuấn Phong - Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, ngoài ra còn có 2 Phó Trưởng ban (trong đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh là Phó Trưởng Ban thường trực) và hơn 20 thành viên là lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan.

Ảnh minh họa.

Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận có chức năng nghiên cứu, đề xuất và giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương phối hợp thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của quốc gia và triển khai thực hiện, sơ kết, tổng kết Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Hoặc đề án, chương trình, kế hoạch của tỉnh về chuyển đổi số tạo môi trường pháp lý, điều kiện để thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số, nâng cao các chỉ số Par Index, PAPI, SIPAS, PCI, DTI và tạo thuận lợi cho việc triển khai Cách mạng công nghiệp lần thứ tư tại Bình Thuận.

Về nhiệm vụ, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số nghiên cứu, đề xuất với UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề trong thực hiện chủ trương, chiến lược, cơ chế, chính sách của quốc gia liên quan đến chuyển đổi số và trong quá trình triển khai Nghị quyết của Tỉnh ủy về chuyển đổi số. Đồng thời cho ý kiến về chủ trương, chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án liên quan đến chuyển đổi số cũng như xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh thuộc thẩm quyền quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo cũng sẽ giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các sở ngành, địa phương thực hiện những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Điều phối việc thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh. Cùng với đó là điều phối chung việc triển khai Chương trình Chuyển đổi số, Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến năm 2030 của Bình Thuận.

Mặt khác còn giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, chương trình, đề án, dự án, giải pháp có tính chất liên ngành về chuyển đổi số, xây dựng, phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh cũng như đôn đốc việc triển khai Chương trình chuyển đổi số của tỉnh…

Được biết, Trưởng Ban Chỉ đạo sẽ quyết định thành lập Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo (do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng) và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo, Quy chế hoạt động của Tổ giúp việc. Trong khi đó, Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận.

Đ.Q


(0) Bình luận
Bài liên quan
Góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy khóa XIV về chuyển đổi số
Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến góp ý dự thảo Nghị quyết của Tỉnh ủy (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, vào ngày 16/12.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bình Thuận có Ban Chỉ đạo chuyển đổi số