Theo dõi trên

Chú trọng giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi

26/09/2023, 06:02 - Lượt đọc: 456

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với Phụ nữ và Trẻ em” đã và đang được triển khai tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn bước đầu góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2030, Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” đã và đang được triển khai tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn bước đầu góp phần thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”, thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em.

Nhiều hoạt động phong phú

Theo đánh giá của UBND tỉnh, Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN giai đoạn 2021 - 2030; giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 được xem là một quyết sách đặc biệt trong việc thực hiện mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào DTTS&MN. Quá trình triển khai, chương trình nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, địa phương trong tham mưu thực hiện. Nhờ đó, các dự án được triển khai đồng bộ, kịp thời, đặc biệt là Dự án 8 góp phần thay đổi định kiến, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ, chăm sóc phụ nữ và trẻ em tại các xã và thôn đặc biệt khó khăn. Đến nửa đầu năm 2023, các sở, ngành liên quan cấp tỉnh, đại diện UBND và Hội Liên hiệp phụ nữ cấp huyện, cấp xã thuộc các địa phương triển khai Dự án 8 đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng.

img_5539.jpg
Tập huấn Dự án 8 giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi. Ảnh: T.Linh

Nổi rõ, tại tỉnh đã thành lập và vận hành "Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng"; tập huấn hướng dẫn triển khai và xây dựng câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”. Bên cạnh đó, các sở, ngành liên quan đã phối hợp tổ chức 3 Hội nghị Tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành “Tổ truyền thông cộng đồng” cho cán bộ thôn, bản, người có uy tín tại huyện Tánh Linh, Hàm Thuận Bắc. Nội dung tập huấn xoay quanh việc thành lập và vận hành, duy trì “Tổ truyền thông cộng đồng”; một số nội dung cơ bản về giới và bình đẳng giới; kỹ năng lập kế hoạch truyền thông… Không dừng lại, các sở, ngành liên quan đã khảo sát, thu thập thông tin, đánh giá đầu vào tại 5 trường THCS và 12/12 xã thực hiện Dự án để chuẩn bị cho việc thành lập các mô hình “Tổ truyền thông cộng đồng”, Câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi”, “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”…

tap-huan-da-8.jpg
Đông đảo học viên tham dự tập huấn Dự án 8. Ảnh: T.Linh

Tăng cường vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”

Theo kế hoạch Thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023 trên địa bàn tỉnh vừa được UBND tỉnh ban hành; một trong những mục tiêu chính đó là thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Để đạt được mục tiêu trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động thay đổi “nếp nghĩ, cách làm”. Từ đó, góp phần xóa bỏ các định kiến và khuôn mẫu giới trong gia đình và cộng đồng, những tập tục văn hóa có hại và một số vấn đề xã hội cấp thiết cho phụ nữ và trẻ em. Trong đó lưu ý tổ chức tập huấn thành lập và vận hành 17 “Tổ truyền thông cộng đồng” (cấp thôn); phát động Cuộc thi Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào DTTS&MN lần thứ nhất với tên gọi “Lắng nghe con nói” trên toàn tỉnh. Bên cạnh đó, xây dựng và nhân rộng các mô hình thay đổi “nếp nghĩ, cách làm” nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ; thúc đẩy bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết của phụ nữ và trẻ em. Chú ý tập huấn hướng dẫn thành lập và vận hành Địa chỉ tin cậy cho các đối tượng có liên quan; thành lập mới 3 “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng”.

Song song, đảm bảo tiếng nói và sự tham gia thực chất của phụ nữ và trẻ em trong các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng, giám sát và phản biện; hỗ trợ phụ nữ tham gia lãnh đạo trong hệ thống chính trị. Các hoạt động tập trung hướng dẫn giám sát, đánh giá về bình đẳng giới trong thực hiện Chương trình MTQG; hội nghị tập huấn đối thoại chính sách theo Sổ tay hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn thành lập và vận hành câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” cho người điều hành và trẻ em cốt cán tại 4 trường; thành lập 5 câu lạc bộ “Thủ lĩnh của sự thay đổi” tại 5 trường trung học cơ sở.

Ngoài ra, cần lưu ý trang bị kiến thức về bình đẳng giới, kỹ năng thực hiện lồng ghép giới cho cán bộ trong hệ thống chính trị, già làng, trưởng bản, chức sắc tôn giáo và người có uy tín trong cộng đồng. Trong đó, chú trọng tổ chức tập huấn phát triển năng lực về lồng ghép giới cho cán bộ cấp huyện, xã; Chương trình về phát triển năng lực lồng ghép giới cho cộng đồng (cán bộ thôn/bản). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải giao trách nhiệm cho Ban Dân tộc tỉnh (cơ quan thường trực Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN của tỉnh) theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực hiện ở cơ sở, địa phương và kịp thời hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Qua đó, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện trên địa bàn toàn tỉnh theo định kỳ hoặc đột xuất, kịp thời báo cáo UBND tỉnh các vấn đề phát sinh để xem xét, chỉ đạo thực hiện...

KIM ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Diện mạo mới của vùng đồng bào dân tộc thôn Suối Máu
Thôn Văn hóa Suối Máu xã Tân Hà, huyện Hàm Tân ngày nay quy tụ 157 hộ với gần 700 khẩu, hầu hết đồng bào dân tộc Rai (Rắc Lây), xen kẽ một số ít hộ người Chăm, người Kinh. Bà con dân tộc đã sinh sống ổn định, bỏ hủ tục lạc hậu, giữ gìn nét văn hóa truyền thống trên vùng đất đã được tỉnh, huyện đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng.
Nổi bật
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chú trọng giải quyết vấn đề cấp thiết với phụ nữ, trẻ em vùng dân tộc và miền núi