CSGT

Quyết tâm xây dựng văn hóa “Đã uống rượu, bia – không lái xe”
5 ngày trước Pháp luật
Trong Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới, Tỉnh ủy xác định công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO