Theo dõi trên

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên

22/06/2024, 09:40

BTO-Thực tế cho thấy, người thành đạt chỉ có 25% là kiến thức, 75% còn lại quyết định đến sự thành công là ở những kỹ năng mềm của cá nhân. Khi những sinh viên đã tốt nghiệp gia nhập những nơi làm việc ngày càng năng động, sáng tạo và công nghệ cao, kỹ năng mềm bao gồm kỹ năng giao tiếp, tư duy phản biện và lãnh đạo ngày càng có giá trị.

f8edf863-31a5-437d-8317-214266247ab8.jpeg


Cần thiết phải đào tạo kỹ năng mềm

Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên có khả năng giải quyết tốt hơn các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nhân lực có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong và ngoài nước, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên và học sinh, sinh viên có cơ hội được phát triển kỹ năng mềm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp. Góp phần thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Chính vì thế, UBND tỉnh đã triển khai Đề án “Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp” trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Đề án nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng học tập, định hướng nghề nghiệp, trải nghiệm tương tác kỹ năng làm việc chuyên nghiệp và kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên. Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhà giáo, giúp học sinh, sinh viên học tập và rèn luyện các kỹ năng như giao tiếp, làm việc nhóm, quản lý công việc, phương pháp tư duy hệ thống, phản biện sáng tạo đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp trong thời kỳ hội nhập. Mục tiêu đặt ra là, đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết giúp cán bộ, nhà giáo và học sinh, sinh viên có khả năng giải quyết tốt hơn các vấn đề trong quá trình làm việc, nghiên cứu, học tập. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tạo tiền đề cho việc xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng nghề, từng bước đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp, thị trường lao động trong nước và quốc tế, thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội và sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Nâng cao năng lực cho cán bộ, nhà giáo và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên; tạo điều kiện thuận lợi cho thanh niên và học sinh, sinh viên có cơ hội được phát triển kỹ năng mềm và tự tạo việc làm sau khi tốt nghiệp.

b218eb3f-7775-42a0-8170-a1c7e8c9208d.jpeg

Tiếp tục phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên

Kỹ năng mềm là một công cụ quan trọng để sinh viên học tập hiệu quả cũng như phát triển sự nghiệp của bản thân. Trong thực tế các nhà tuyển dụng rất coi trọng các kỹ năng mềm và coi đó là một trong những tiêu chí để đánh giá và lựa chọn ứng viên, bởi vì đây là một tiêu chí giúp họ đánh giá chính xác năng lực thực sự của một người lao động và được nhà tuyển dụng dùng để kiểm tra, đánh giá khả năng của người lao động khi muốn tuyển họ vào làm việc cũng như nhận xét về năng lực làm việc của người lao động. Theo đó, tỉnh Bình Thuận sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của thanh niên, học sinh, sinh viên, đội ngũ cán bộ, nhà giáo và các cơ quan, tổ chức về đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên, học sinh, sinh viên. Đồng thời xây dựng, in ấn phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền nâng cao nhận thức về kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế và thời kỳ công nghệ 4.0. Xây dựng, biên soạn chương trình và tài liệu đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng mềm dành cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo, thanh niên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Định kỳ hằng năm rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung nội dung chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên và chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về kỹ năng mềm cho cán bộ, nhà giáo. Bên cạnh đó nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm. Khuyến khích, huy động, lựa chọn đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, các chuyên gia, cán bộ khoa học kỹ thuật của doanh nghiệp có kinh nghiệm về ngành, nghề, lĩnh vực đào tạo tham gia giảng dạy cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo làm công tác đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn ngắn hạn cho cán bộ quản lý, nhà giáo về phương pháp giảng dạy, xây dựng bài giảng, tài liệu tham khảo, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên. Đa dạng hóa các hình thức đào tạo, phương thức đào tạo, kết hợp lồng ghép đào tạo kỹ năng mềm trong các hoạt động chính khóa, ngoại khóa và các hoạt động tham quan thực tế tại doanh nghiệp. Đặc biệt là tăng cường vai trò của doanh nghiệp trong các hoạt động đào tạo và phát triển kỹ năng mềm. Khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia vào quá trình xây dựng khung chương trình, giáo trình, tài liệu và tổ chức đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng, hình thành cơ chế phối hợp củng cố, tăng cường các hoạt động gắn kết giữa nhà trường và doanh nghiệp trong việc đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thông qua các hoạt động như: tham gia xây dựng, thẩm định chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo, tài liệu giảng dạy kỹ năng mềm các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp. Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng mềm cho cán bộ quản lý, đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên các trình độ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tham gia hội thảo, hội nghị, diễn đàn và các hội thi kỹ năng mềm...

PHAN LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chia sẻ dạy chủ đề ngữ văn địa phương lớp 11
Vừa rồi, có hai cô giáo đọc bài Đôi điều về giáo dục địa phương trên Bình Thuận cuối tuần số 7606, gọi hỏi tôi sao năm nay không thấy triển khai tập huấn dạy tài liệu giáo dục địa phương lớp 11 như những cuốn sách trước và trao đổi một số vấn đề dạy Chủ đề 4: Tổng quan văn học viết tỉnh Bình Thuận trước năm 1975.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong trái tim người dân Bình Thuận
Trong suốt cuộc đời mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn là tấm gương sáng ngời, mẫu mực về đạo đức cách mạng của người chiến sĩ cộng sản, suốt đời cống hiến cho lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của nhân dân. Thông tin Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần được công bố, cán bộ, đảng viên, nhân dân trên khắp mọi miền đất nước đã bày tỏ sự kính trọng và niềm tiếc thương vô hạn đối với một nhà lãnh đạo vĩ đại, một nhân cách lớn của dân tộc Việt Nam.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đào tạo và phát triển kỹ năng mềm cho thanh niên và học sinh, sinh viên