ĐỒNG BÀO CHĂM

Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được nâng lên
một tháng trước Đời sống
Nhờ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của tỉnh đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh ngày càng được cải thiện.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO