GIAO DỤC

Hiệu quả từ các phương pháp và hình thức dạy học mới
Thực hiện chương trình Giáo dục phổ thông 2018, các cơ sở giáo dục THCS và THPT trên địa bàn tỉnh đã xây dựng kế hoạch bài dạy (giáo án) bảo đảm các yêu cầu về phương pháp dạy học, kỹ thuật dạy học, kiểm tra, đánh giá, thiết bị dạy học và học liệu nhằm phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO