Theo dõi trên

Học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu văn hóa

24/05/2024, 05:07

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã không còn nằm ở quy mô của một cuộc vận động mà đã trở thành nhu cầu văn hóa, thành giá trị trong đời sống tinh thần của mỗi người dân, mỗi tổ chức và đặc biệt là trong đời sống chính trị của Đảng.

Tại Bình Thuận, qua 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nề nếp, thường xuyên; tạo sự chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động của các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo

Ông Đặng Thanh Đức – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Tuy Phong là 1 trong 2 cá nhân của tỉnh được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen vì đã có thành tích điển hình tiêu biểu xuất sắc trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

theo-bac.jpg
Hội nghị tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2021 - 2023. Ảnh: Lê Phúc.

Chia sẻ kinh nghiệm trong nhận thức và hành động qua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, ông Đức cho biết: Bản thân ông phải thấm nhuần và thực hành những phẩm chất, chuẩn mực đạo đức cách mạng. Bởi đây là thước đo giá trị để phân biệt người đảng viên với đông đảo quần chúng nhân dân, nhất là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo, đứng đầu cơ quan, đơn vị. Đồng thời, đặt trong mối quan hệ biện chứng giữa lý luận và thực tiễn để mỗi người xác định nhiệm vụ của mình là: “Với Tổ quốc và nhân dân thì phải trung - hiếu, với tự mình thì phải cần, kiệm, liêm, chính; với công việc thì phải chí công vô tư; với con người thì phải yêu thương; với nhân loại thì phải có tinh thần quốc tế trong sáng”.

Ông Đức cho hay, ông học ở Người từ những điều giản dị nhất. “Tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người “cao mà không xa, mới mà không lạ, to lớn mà không làm ra vĩ đại, chói sáng mà không làm ai choáng ngợp”. Thông qua những hành động nhỏ, những câu chuyện về đời thường nhưng nếu mỗi cán bộ, đảng viên biết cách vận dụng vào cuộc sống, công việc hàng ngày thì “Một tấm gương sáng còn hơn cả trăm bài diễn văn tuyên truyền”, ông Đức nói. Ngoài ra, ông Đức cũng cho rằng việc nêu gương, gương mẫu thực hiện theo Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7/6/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp" là rất cần thiết. Bởi, người đứng đầu phải là người thực hành nêu gương đầu tiên. Sự gương mẫu trong lời nói và hành động của người đứng đầu là mệnh lệnh không lời để thuyết phục cấp dưới noi theo. Nói đi đôi với làm không chỉ thể hiện bằng kết quả công việc với những sản phẩm cụ thể mà còn là biểu hiện của sự gương mẫu, tính trung thực, sự trong sáng; nó là thước đo sự cống hiến của mỗi người.

Học tập và làm theo Bác tại Đảng bộ huyện Đức Linh cũng đã mang lại những hiệu quả thiết thực khi mà ngày càng xuất hiện nhiều những mô hình, cách làm hay, như: Mô hình Tổ hợp tác trồng Khoai lang Nhật ở xã Vũ Hòa; Mô hình Đội xung kích chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi ở thị trấn Võ Xu... Trong công tác xây dựng Đảng, thì có nhiều gương điển hình tiên tiến như: Đảng viên Bùi Thị Thiện Thy - Điều dưỡng trưởng thuộc Chi bộ Khoa Nội, Đảng bộ Bệnh viện đa khoa khu vực phía Nam luôn nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của bản thân với tinh thần xây dựng tại chi bộ nơi sinh hoạt, nơi công tác; đảng viên Nguyễn Thành Trung - Chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Nguyễn Du luôn phát huy ý thức trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

“Hằng năm, thông qua tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị, các cơ sở Đảng trực thuộc cũng đã kịp thời biểu dương, khen thưởng nhiều gương điển hình, mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, đồng thời tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội và cộng đồng dân cư, từng bước tác động chuyển biến tích cực về ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và nhân dân”, ông Lê Văn Toàn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đức Linh chia sẻ.

Học tập và làm theo Bác phải luôn được đổi mới

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Cái gì trở thành văn hóa, cái đó trở nên sâu sắc, lắng đọng, bền vững và có sức truyền cảm mạnh mẽ. Nhận thức đúng, hành động sáng tạo, văn hóa Hồ Chí Minh sẽ truyền dẫn nguồn xung lực quan trọng để chúng ta xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị con người Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh”.

Theo đó, trong những năm qua tại Bình Thuận, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành nhu cầu văn hóa của cán bộ, đảng viên, mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương. Nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, tác phong làm việc ngày càng khoa học, có hiệu quả; thực hiện nghiêm các nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện tốt dân chủ trong Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng tự phê bình và phê bình; xây dựng và củng cố khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng; tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Tại Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị và tuyên dương gương điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2021 – 2023, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có ý nghĩa rất quan trọng và thiết thực trong công tác và sinh hoạt trong đó có công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Học tập và làm theo Bác là niềm vinh dự, tự hào, cũng là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi chúng ta. Đây là một trong những biện pháp để phát huy mạnh mẽ giá trị quý báu của truyền thống, văn hóa dân tộc, là động lực để khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Bình Thuận và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc”.

Cũng chính vì vậy mà Bí thư Tỉnh ủy mong muốn: Mỗi cán bộ, đảng viên phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, nêu cao ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa". “Các cấp ủy Đảng và đảng viên cần chủ động, sáng tạo hơn, sát với thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ hơn để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác thật sự có hiệu quả và thiết thực, tránh hình thức. Thường xuyên đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước. Tiếp tục xác định những nhiệm vụ trọng tâm, những khâu đột phá gắn với giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc của cơ quan, đơn vị, địa phương để tập trung thực hiện. Đặc biệt lưu ý: Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội phải gắn chặt với việc chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân” – Bí thư Tỉnh ủy đề nghị.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho rằng, trên cơ sở chuyên đề toàn khóa, chuyên đề năm 2024 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội”, các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào sinh hoạt định kỳ ở các chi bộ, Đảng bộ; quan tâm đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Chú ý hơn nữa công tác xây dựng, nhân rộng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; phát huy hơn nữa vai trò của nhân dân, của cơ quan truyền thông trong công tác này.

“Học tập và làm theo Bác là niềm vinh dự, tự hào, cũng là nhiệm vụ hàng ngày của mỗi chúng ta. Đây là một trong những biện pháp để phát huy mạnh mẽ giá trị quý báu của truyền thống, văn hóa dân tộc, là động lực để khơi dậy khát vọng xây dựng quê hương Bình Thuận và đất nước Việt Nam ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng, hạnh phúc” - Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã nhấn mạnh.

THANH NHÀN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Dân vận gắn thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác dân vận thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” gắn với chú trọng triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Học tập và làm theo Bác đã trở thành nhu cầu văn hóa