Theo dõi trên

KBNN Bình Thuận thông báo xét tuyển hợp đồng lao động

23/10/2023, 14:51

KBNN Bình Thuận thông báo xét tuyển HĐLĐ cụ thể như sau:

I. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HĐLĐ

1. Điều kiện chung:

a) Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

b) Đủ 18 tuổi trở lên và không quá 45 tuổi tính đến ngày hết thời hạn nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển;

c) Có đủ sức khỏe để làm việc;

d) Có lý lịch được cơ quan có thẩm quyền xác nhận;

đ) Có khả năng đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm;

e) Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ hoặc đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn; đưa vào trường giáo dưỡng; đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc và đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; không trong thời gian bị cấm hành nghề hoặc cấm làm công việc liên quan đến công việc ký kết hợp đồng.

2. Điều kiện cụ thể

Vị trí nhân viên bảo vệ:

- Đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn được nêu tại điểm 1, mục I Thông báo này.

- Nắm vững quy chế, quy trình tác nghiệp theo yêu cầu nhiệm vụ được giao;

- Sử dụng thành thạo các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ yêu cầu nhiệm vụ.

- Có bằng tốt nghiệp Trung cấp trở lên.

3. Đối tượng ưu tiên: ưu tiên người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển; người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong.

Trường hợp người dự xét tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được tính một diện ưu tiên vào kết quả điểm xét tại vòng 2 - vòng phỏng vấn.

4. Đăng ký tham gia xét tuyển, hoàn thiện hồ sơ xét tuyển:

4.1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí xét tuyển:

- Phiếu đăng ký xét tuyển (theo phụ lục đính kèm Thông báo này).

- Bản phô tô văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển.

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế cấp huyện trở lên xác nhận (thời hạn tính đến thời điểm nộp hồ sơ không quá 6 tháng).

- 02 ảnh (cỡ 4cm x 6cm) chụp trong thời gian 06 tháng gần đây nhất tính đến thời điểm thông báo, ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh; 02 phong bì có dán tem và ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ người nhận.

- Trường hợp thuộc đối tượng ưu tiên trong xét tuyển HĐLĐ nộp bản phô tô giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên, cụ thể:

+ Đối với người có kinh nghiệm thực tế từ 2 năm trở lên tại vị trí việc làm cần tuyển: cung cấp sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác có liên quan chứng minh đã đi làm tại cơ quan, tổ chức, đơn vị khác trước đây.

+ Đối với người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: nộp Quyết định xuất ngũ hoặc các giấy tờ xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân,…

Lưu ý:

- Người xét tuyển phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật, trường hợp khai sai thì kết quả xét tuyển sẽ bị hủy bỏ và người xét tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Hồ sơ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển. Thí sinh phải kê khai đối tượng ưu tiên trong Phiếu đăng ký xét tuyển và nộp giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có) nêu trên cùng với Phiếu đăng ký xét tuyển, nếu không kê khai và không nộp giấy xác nhận ưu tiên trong thời hạn quy định sẽ không được xem xét ưu tiên trong xét tuyển. Đă

- Đối với hồ sơ gửi qua đường bưu điện: Các thành phần hồ sơ phải được kẹp với nhau, bỏ vào 01 phong bì dán kín. Bên ngoài phong bì ghi rõ: “Hồ sơ đăng ký xét tuyển nhân viên bảo vệ; họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người gửi; tên và địa chỉ đơn vị nhận hồ sơ: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, đường Võ Văn Kiệt, phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

n- Mỗi bộ Phiếu đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và các thành phần tài liệu kèm theo Phiếu đăng ký được dập ghim lại với nhau. Người xét tuyển không phải cho vào bì đựng hồ sơ nếu nộp trực tiếp.

- Người xét tuyển lấy mẫu Phiếu đăng ký xét tuyển và hướng dẫn khai phiếu đăng ký xét tuyển trên website KBNN tại địa chỉ https://www.vst.mof.gov.vn.

4.2. Hoàn thiện hồ sơ xét tuyển

a) Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được thông báo kết quả trúng xét tuyển, người trúng xét tuyển phải đến Kho bạc Nhà nước Bình Thuận để hoàn thiện hồ sơ xét tuyển. Hồ sơ trúng xét tuyển bao gồm:

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm xét tuyển, giấy tờ xác định đối tượng ưu tiên (nếu có);

- Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Trường hợp người trúng xét tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xét tuyển HĐLĐ ra quyết định hủy bỏ kết quả trúng xét tuyển.

Trường hợp người đăng ký xét tuyển có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký xét tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không đúng quy định để tham gia xét tuyển thì Kho bạc Nhà nước Bình Thuận không tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển trong một kỳ xét tuyển tiếp theo.

II. CÁC QUY ĐỊNH CỤ THỂ TRONG XÉT TUYỂN

1. Đối tượng xét tuyển:

- Xét tuyển vị trí nhân viên bảo vệ tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận và KBNN cấp huyện trực thuộc Kho bạc Nhà nước Bình Thuận.

2. Hình thức và nội dung xét tuyển:

2.1. Hình thức xét tuyển:

Phỏng vấn về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người xét tuyển theo yêu cầu vị trí việc làm cần xét tuyển.

2.2. Nội dung xét tuyển:

Xét tuyển Hợp đồng lao động được thực hiện theo 02 vòng như sau:

(1) Vòng 1: Kiểm tra điều kiện xét tuyển tại Phiếu đăng ký xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người xét tuyển được tham dự vòng 2.

(2) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng thực thi công việc của người xét tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Nội dung phỏng vấn gồm:

+ Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của KBNN trực thuộc Bộ Tài chính, KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW, KBNN huyện, quận, thị xã, thành phố và KBNN khu vực trực thuộc KBNN ở tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

+ Chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của vị trí xét tuyển;

+ Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của người xét tuyển.

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

- Thời gian phỏng vấn không quá 30 phút.

- Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2.3. Kết quả xét tuyển và xác định người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ:

a) Kết quả xét tuyển:

Kết quả xét tuyển: Bằng tổng điểm phỏng vấn và điểm ưu tiên (nếu có).

b) Xác định người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ:

Người trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Có kết quả điểm vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có kết quả điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được xét tuyển của từng vị trí việc làm.

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng xét tuyển; nếu vẫn không xác định được người trúng xét tuyển thì Giám đốc KBNN Bình Thuận quyết định người trúng xét tuyển.

- Người không trúng xét tuyển trong kỳ xét tuyển HĐLĐ không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

III. CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN

Chỉ tiêu xét tuyển: Tổng số 05 chỉ tiêu, trong đó:

Nhân viên bảo vệ: tại Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Kho bạc Nhà nước Đức Linh, Kho bạc Nhà nước La Gi

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC XÉT TUYỂN

1. Dự kiến thời gian tổ chức xét tuyển: tháng 11 năm 2023

2. Địa điểm dự kiến tổ chức xét tuyển: Kho bạc Nhà nước Bình Thuận, Đường Võ Văn Kiệt, Phú Thủy, Phan Thiết, Bình Thuận

Lưu ý:

- Kho bạc Nhà nước Bình Thuận sẽ thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện phỏng vấn xét tuyển, thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển, kết quả xét tuyển và các thông tin điều chỉnh (nếu có) gửi đến từng thí sinh; dán tại cổng cơ quan nơi tổ chức xét tuyển và nơi tiếp nhận HĐLĐ; đồng thời đăng tải trên Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn), Cổng thông tin điện tử KBNN.

- Thí sinh đã được tiếp nhận hồ sơ phải chủ động theo dõi danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển, thông tin về thời gian, địa điểm chính thức tổ chức xét tuyển và kết quả xét tuyển tại Website của Kho bạc Nhà nước (địa chỉ https://vst.mof.gov.vn).

V. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

1. Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển:

Thời hạn nhận Phiếu đăng ký xét tuyển là 15 ngày kể từ ngày 24/10/2023 đến hết ngày 13/11/2023. Trường hợp gửi theo đường bưu chính sẽ tính theo dấu bưu điện ngày gửi. Các trường hợp nộp sau thời gian nói trên đều không hợp lệ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển HĐLĐ: Văn phòng Kho bạc Nhà nước Bình Thuận. Đường Võ Văn Kiệt, Phường Phú Thủy, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

3. Lưu ý:

Thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển hoặc đăng ký nhưng không tham gia xét tuyển, đơn vị xét tuyển không hoàn trả lại hồ sơ đăng ký xét tuyển.

Mọi chi tiết cụ thể, thí sinh liên hệ số điện thoại của bộ phận tiếp nhận Phiếu đăng ký xét tuyển của KBNN Bình Thuận. Số điện thoại: 0902681121 gặp Nguyễn Thị Mộng Trinh, chuyên viên Văn phòng.

.


(0) Bình luận
Bài liên quan

Dự án giáo dục tài chính Cha-Ching:
Trang bị kiến thức quản lý tài chính thông minh cho hơn 100.000 trẻ em Việt
Ngày 18/10/2023, hơn 800 học sinh đã có mặt tại trường Tiểu học Số 1 Nam Lý, tỉnh Quảng Bình để tham dự lễ phát động dự án giáo dục Tài chính thông minh Cha-Ching năm học 2023 – 2024. Tiếp nối sự thành công sau 4 năm triển khai tại Việt Nam, công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prudential (“Prudential”) và tổ chức Junior Achievement Vietnam (JA Việt Nam) tiếp tục mở rộng quy mô giảng dạy đến các trường tiểu học khu vực miền Trung và miền Nam cho năm học thứ 5 liên tiếp.
Nổi bật
Ông Trần Thanh Mẫn được bầu giữ chức Chủ tịch Quốc hội
Tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
KBNN Bình Thuận thông báo xét tuyển hợp đồng lao động