Theo dõi trên

Phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7 - 7,2%

12/12/2022, 05:02

Kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh khóa XI tổ chức trong 2 ngày (8 - 9/12). Nội dung chủ yếu nhằm thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Xem xét, thông qua 16 nghị quyết; giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri; chất vấn và trả lời chất vấn. Trong đó có một số nội dung nổi bật về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2023.

Theo đó, nhiệm vụ chung là thực hiện đầy đủ, kịp thời các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã xác định trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và 6 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy (khóa XIV) đã ban hành. Tập trung triển khai các nhiệm vụ, các công trình, dự án có tính đột phá, tác động tích cực đến phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân.

dsc_3873(2).jpg
Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết 

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Tăng cường thông tin, truyền thông, tạo sự đồng thuận xã hội. Rà soát, sử dụng, phân bổ các nguồn lực hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, đẩy mạnh công tác giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2023.

z3829983844794_2b8354b2813fca6949977bcef18e8d1c.jpg
Thanh long Bình Thuận

Một số chỉ tiêu chủ yếu: Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7 - 7,2%. Trong đó nông - lâm - thủy sản tăng 2,5 - 2,81%; Công nghiệp - xây dựng tăng 9 - 9,5%. Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội 6,8%. Kim ngạch xuất khẩu 974 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 819 triệu USD. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.006 tỷ đồng, trong đó thu nội địa (không kể dầu thô) 8.606 tỷ đồng. Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương 3.034 tỷ đồng . Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,83%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,52%. Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao động ở thành thị 2,6%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức 71,5%. Số bác sĩ /10.000 dân 8,4 bác sĩ. Số giường bệnh /10.000 dân 30,8 giường. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh 98,8% . Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch 71%. Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý 95%. Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường 100%. Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm rừng tự nhiên và rừng trồng) 43%. Tỷ lệ độ che phủ chung (bao gồm cây công nghiệp và cây lâu năm) 55%.

K. HẰNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Họp báo về kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh (khóa XI)
Chiều 29/11, ông Lương Tấn Đạt - Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đã chủ trì buổi họp báo về kỳ họp thứ 12 - HĐND tỉnh, khóa XI. Tham dự buổi họp báo có đại diện các cơ quan báo chí tại địa phương và thường trú các báo, đài Trung ương tại Bình Thuận.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phấn đấu tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7 - 7,2%