Phan Thiết: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời

12/08/2022, 05:24 - Lượt đọc: 228

UBND TP. Phan Thiết vừa ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn thành phố.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2025 có 70% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, 65% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 65% cộng đồng (khu phố, thôn) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 80% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn cấp xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”. Phấn đấu 100% chủ tịch hoặc phó chủ tịch hội khuyến học phường, xã tham gia quản lý trung tâm học tập cộng đồng. 40% cán bộ làm công tác khuyến học phường, xã tham gia tổ chức các hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng và được bồi dưỡng, tập huấn về ứng dụng công nghệ thông tin để khai thác, biên soạn tài liệu, lưu trữ thông tin, quản lý và vận hành thiết bị kỹ thuật…

dscn9906.jpg
Hội LHPN TP. Phan Thiết hỗ trợ xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học. (ảnh minh họa)

Đến năm 2030, 100% cán bộ, hội viên hội khuyến học trong thành phố được học tập, quán triệt các chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nhất là những vấn đề về xã hội học tập bền vững và những xu thế phát triển các mô hình học tập giai đoạn 2026 - 2030 ở trong nước và thế giới. 80% gia đình được công nhận đạt danh hiệu “Gia đình học tập”; 75% dòng họ được công nhận đạt danh hiệu “Dòng họ học tập”; 75% cộng đồng (khu phố, thôn) được công nhận đạt danh hiệu “Cộng đồng học tập”; 90% các tổ chức, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn phường, xã được công nhận đạt danh hiệu “Đơn vị học tập”…

Trên cơ sở đó, UBND TP. Phan Thiết đề ra các giải pháp triển khai thực hiện như bổ sung, hoàn thiện và nhân rộng các mô hình học tập trong xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phổ biến về xây dựng và phát triển các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập, đơn vị học tập trong cộng đồng. Đồng thời, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong tổ chức các hoạt động học tập suốt đời, xây dựng các mô hình học tập. Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng đồng, các thiết chế văn hóa cơ sở. Ngoài ra, huy động nguồn lực xã hội hóa nhằm tăng cường sự đóng góp của cộng đồng trong việc thúc đẩy phong trào học tập suốt đời, nhân rộng các mô hình học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập...

THỤC ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Chủ tịch Hội khuyến học nhiệt tình, trách nhiệm
10 năm làm Chủ tịch Hội Khuyến học xã Hồng Sơn (Hàm Thuận Bắc), bà Phạm Thị Kiệm vẫn đang hết mình giúp con em trong xã có hoàn cảnh khó khăn thực hiện ước mơ đến trường.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phan Thiết: Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời