Theo dõi trên

Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng

31/01/2024, 15:55 - Lượt đọc: 576

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh vừa ký công văn đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Cụ thể, cần quán triệt, nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm về chấp hành công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin mạng. Chỉ đạo tăng cường công tác bảo mật, an toàn thông tin mạng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT), kiểm tra, rà soát việc chấp hành quy định về bảo mật, an toàn thông tin mạng; trong đó lưu ý việc sử dụng các tài khoản đã được cấp trong Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh để khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đảm bảo bảo mật, an toàn, an ninh, tránh lộ, lọt thông tin tài khoản dẫn đến nguy cơ bị lợi dụng tấn công mạng vào các hệ thống thông tin của tỉnh.

anninhmang-16617455880781064775011.jpeg
Ảnh minh hoạ 

Đồng thời, rà soát, xác định cấp độ an toàn hệ thống thông tin trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt bảo đảm đúng quy định tại Nghị định số 85 của Chính phủ về bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ; Thông tư số 12 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85 và hướng dẫn của Sở TT&TT; đầu tư đồng bộ trang thiết bị phần cứng, phần mềm nhằm bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ đã được phê duyệt đối với các hệ thống thông tin; rà soát, trang bị các phần mềm diệt virus có bản quyền đối với các máy tính của tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, triển khai giải pháp phòng, chống mã độc theo hướng dẫn của Sở TT&TT.

Tổ chức đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng đối với các hệ thống thông tin tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình theo quy định của Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85.
Khi phát hiện mã độc, lỗ hổng, điểm yếu đối với các hệ thống thông tin có kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin mạng, xảy ra sự cố về an ninh mạng, an toàn thông tin mạng thì kịp thời báo cáo về Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, an ninh mạng tỉnh) để phối hợp kiểm tra, đánh giá, điều tra, xác minh và xử lý kịp thời...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Sở TT&TT tăng cường chỉ đạo kiểm tra, đánh giá và quản lý rủi ro an toàn thông tin mạng đối với Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh, các hệ thống thông tin dùng chung của tỉnh đang cài đặt, vận hành tại Trung tâm Tích hợp dữ liệu tỉnh bảo đảm theo quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng, đặc biệt là các hệ thống thông tin có kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đồng thời, tiếp tục tổ chức tuyên truyền, tập huấn công tác bảo đảm an toàn hệ thống thông tin theo cấp độ cho các cơ quan, đơn vị, bảo đảm việc triển khai bảo vệ các hệ thống thông tin an toàn, tuân thủ đúng quy định của pháp luật về an toàn thông tin mạng. Phối hợp với Công an tỉnh (Cơ quan thường trực Tiểu ban An toàn, An ninh mạng tỉnh) kiểm tra an toàn thông tin mạng tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh theo quy định tại Luật An toàn thông tin mạng và Nghị định số 85...

T.HÀ


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo đảm an toàn thông tin mạng trong các cơ quan nhà nước
Cùng với việc tập trung triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của các cơ quan nhà nước, vấn đề đảm bảo an toàn, an ninh thông tin trên môi trường mạng Internet đã được tỉnh Bình Thuận tăng cường trong lộ trình xây dựng chính quyền điện tử tại địa phương.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng