Theo dõi trên

Tánh Linh: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng lên

01/09/2023, 05:26 - Lượt đọc: 1,044

Những năm qua, dưới sự quan tâm của các cấp ủy, chính quyền và sự triển khai có hiệu quả các chương trình hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) ngày một đổi thay, đời sống người DTTS trên địa bàn huyện Tánh Linh ngày một nâng lên.

Cải thiện đời sống vật chất, tinh thần

Đời sống người dân vùng đồng bào DTTS ở huyện Tánh Linh chủ yếu là dựa vào nông nghiệp. Những năm trước đây, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn do năng suất các loại nông sản thấp, giá cả bấp bênh. Một số hộ dân vẫn bị thiếu ăn những mùa giáp hạt. Nhưng những năm gần đây đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân vùng đồng bào DTTS không ngừng được cải thiện. Với sự quan tâm chỉ đạo của huyện Tánh Linh, sự nỗ lực của cấp ủy chính quyền địa phương đã thực hiện tốt chương trình phát triển toàn diện dân sinh, kinh tế nhất là đầu tư, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội tại địa phương. Các năm qua đã huy động từ nhiều nguồn vốn đầu tư phát triển các công trình trọng điểm cho vùng đồng bào DTTS như: đầu tư nâng cấp, nhựa hóa, bê tông hóa đường giao thông; xây dựng hệ thống trường lớp, trạm y tế, nhà văn hóa, điện sinh hoạt, hệ thống thủy lợi, hệ thống nước sạch, hỗ trợ xây dựng nhà ở, chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; các chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn; chính sách trợ cước, trợ giá các mặt hàng thiết yếu, vay vốn phát triển sản xuất, giao khoán bảo vệ rừng… cũng được đầu tư đồng bộ. Hiện nay các công trình trọng yếu đã phát huy tốt hiệu quả, góp phần phát triển sản xuất, nâng cao đời sống cho đồng bào DTTS.

5e304b39308fe2d1bb9e.jpg

Bên cạnh đó, huyện Tánh Linh cũng tập trung ưu tiên bố trí các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất, tạo việc làm, tăng thu nhập, đầu tư xây dựng các công trình đã có tác động trực tiếp đến đời sống và sản xuất của bà con, nhất là bà con nghèo. Ngoài ra, thông qua chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đã giải quyết việc làm ổn định cho hàng ngàn lao động. Hộ nghèo còn được hỗ trợ trực tiếp trong sản xuất như giống, cây trồng, vật nuôi, phân bón; được tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất; kiến thức sản xuất của người dân được nâng lên rõ rệt, giúp cho người dân dần thay đổi tập quán canh tác và chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm. Những chính sách hỗ trợ của Chính phủ, của tỉnh là “đòn bẩy” để cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống cho vùng đồng bào DTTS trong toàn huyện.

1cd19a5c19eacbb492fb.jpg

Phát triển toàn diện

Tánh Linh là một huyện miền núi, có 13 đơn vị hành chính (12 xã và 1 thị trấn). Dân số toàn huyện có 28.697 hộ/98.878 khẩu, trong đó DTTS là 3.710 hộ/14.109 khẩu, chiếm trên 14% tổng dân số toàn huyện. Ngoài dân tộc Kinh, trên địa bàn huyện có 13 thành phần dân tộc khác gồm: Chăm, Raglai, Chơ ro, K'Ho, Dao, Hrê, Hoa, Khơ me, Mường, Nùng, Tày, Thái, Ngái. Huyện Tánh Linh có 7 xã: Đức Phú, La Ngâu, Măng Tố, Đức Bình, Đức Thuận, Gia Huynh, Suối Kiết và thị trấn Lạc Tánh có đồng bào DTTS sinh sống. Có 4 thôn, 2 khu phố được Ủy ban dân tộc Trung ương phê duyệt là thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2025 gồm: Thôn 1, xã Măng Tố; thôn 4, xã Đức Bình; thôn 4, xã Gia Huynh; thôn 2, xã Suối Kiết; khu phố Trà Cụ và Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh.

663f242ea49876c62f89.jpg

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành nhiều văn bản, kế hoạch triển khai các chương trình, dự án, quyết định phân bổ các nguồn vốn, tham mưu HĐND huyện ban hành 3 Nghị quyết để triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia, ưu tiên các vùng đồng bào DTTS và miền núi còn khó khăn trên địa bàn huyện. Tổng nguồn vốn ngân sách Trung ương do UBND tỉnh phân bổ cho huyện Tánh Linh năm 2022 là hơn 16,6 tỷ đồng. Từ nguồn vốn này, UBND huyện Tánh Linh đã ban hành quyết định phân khai vốn và phê duyệt danh sách cho 74 hộ xây dựng nhà ở và 44 hộ chuyển đổi nghề nghiệp của 7/7 xã thị trấn vùng đồng bào DTTS với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng. Đến nay các xã, thị trấn vùng đồng bào DTTS đang tiến hành triển khai xây dựng nhà ở và thực hiện chuyển đổi nghề. UBND huyện đã phân khai cho Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng của huyện làm chủ đầu tư; đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng tại Khu dân cư khu phố Tân Thành, thị trấn Lạc Tánh và Khu dân cư thôn 1, xã Măng Tố với dự toán ngân sách hơn 4,6 tỷ đồng. Huyện Tánh Linh cũng đã giải ngân số tiền hơn 2,3 tỷ đồng để các xã: La Ngâu, Đức Bình, Măng Tố và thị trấn Lạc Tánh đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống... Hiện huyện Tánh Linh đang tích cực triển khai các dự án nằm trong Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Bên cạnh đó, văn hóa xã hội, y tế, sự nghiệp giáo dục ở vùng đồng bào DTTS không ngừng phát triển. Hiện nay trên địa bàn huyện có 32 trường học vùng đồng bào DTTS, trong đó có 3.349 học sinh người dân tộc thiểu số học tập. Hệ thống trường lớp thường xuyên được đầu tư nâng cấp. Đội ngũ giáo viên dạy ở các trường vùng đồng bào DTTS đều đạt chuẩn theo quy định; kết quả thực hiện phổ cập giáo dục đã có 13/13 xã, thị trấn đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 1. Tỷ lệ huy động học sinh DTTS đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học là 99,9%. Tỷ lệ học sinh DTTS được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học là 100%. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố, cơ bản đáp ứng được chất lượng và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại chỗ. Chương trình y tế quốc gia ở vùng đồng bào DTTS được triển khai kịp thời và đạt hiệu quả; tổ chức khôi phục và đầu tư các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa. Tiếp tục bảo tồn, phát huy các giá trị tốt đẹp của đồng bào DTTS, từng bước xóa bỏ các hủ tục lạc hậu; nhiều lễ hội được gắn chặt với đời sống sản xuất, sinh hoạt của bà con được bảo tồn. Triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ngày càng được quan tâm, góp phần phát triển văn hóa tinh thần, ổn định tình hình, phát triển kinh tế địa phương, vùng DTTS...

NGUYỄN LUÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bắc Bình đầu tư phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số
Toàn huyện Bắc Bình có 18 xã, thị trấn và có 18 dân tộc cùng chung sống, trong đó có 17 dân tộc thiểu số sống tập trung tại 4 xã miền núi, 5 xã đồng bằng và 4 thôn xen ghép.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tánh Linh: Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số ngày một nâng lên