Theo dõi trên

Thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai

20/11/2023, 05:35 - Lượt đọc: 4,332

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận.

Theo đó, việc ban hành kế hoạch nhằm xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai nhằm thể hiện đầy đủ thông tin về thửa đất. Bên cạnh đó, người sử dụng đất được xây dựng hoàn thiện, luôn được cập nhật, đảm bảo tính công khai và minh bạch. Với mục tiêu thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thành một hệ thống thống nhất, liên thông, là nền tảng cơ sở cho triển khai công tác quản lý, nghiệp vụ, hoạt động về đất đai. Cung cấp dữ liệu thông tin cho quản trị nhà nước, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội; phát triển Chính phủ số, phát triển kinh tế số, xã hội số.

bien-long-hai-phu-quy-anh-n.-lan-1.jpg
Mục tiêu thiết lập cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai thành một hệ thống thống nhất (ảnh minh họa)

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính sẽ tạo điều kiện nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý Nhà nước, cải cách thủ tục hành chính về lĩnh vực quản lý đất đai; kết nối hệ thống thông tin đất đai của tỉnh vào mạng thông tin quản lý hành chính của tỉnh; là cơ sở dữ liệu nền để xây dựng hệ thống thông tin địa lý (GIS) và hệ thống thông tin đất đai (LIS).

Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Bình Thuận nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; khai thác có hiệu quả tài nguyên đất; làm cơ sở điều chỉnh khi có thay đổi hoặc lập, chia tách đơn vị hành chính mới. Cụ thể hóa công cuộc chuyển đổi số của tỉnh, bảo đảm hỗ trợ nghiệp vụ quản lý đất đai và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Các cấp ủy Đảng cần xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn này để lãnh đạo, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ khâu phát động nhân dân tham gia kê khai, xác nhận ranh giới thửa đất, đến bổ sung chỉnh sửa, cấp giấy chứng nhận, vào sổ địa chính. Đồng thời, đảm bảo bộ hồ sơ địa chính đáp ứng được yêu cầu quản lý chặt chẽ, xử lý linh hoạt kịp thời các biến động của từng thửa đất; quản lý việc thực hiện nghĩa vụ tài chính, giải quyết thấu tình, đạt lý các tranh chấp, khiếu nại đất đai trước mắt cũng như lâu dài…

M. VÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vi phạm trong lĩnh vực đất đai: Ngăn chặn và xử lý dứt điểm ngay từ khi phát sinh
Là một trong những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt những nhiệm vụ, giải pháp nhằm chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế và tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thực hiện Dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai