Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh

02/11/2022, 16:12 - Lượt đọc: 426

BTO-Thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 18/3/2022, của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) về chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh vừa triển khai Kế hoạch tuyên truyền về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó, các ngành, địa phương đẩy mạnh truyền thông về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng, tính tất yếu của chuyển đổi số, những kiến thức và kỹ năng cơ bản của chuyển đổi số, hình thành thói quen làm việc trên môi trường mạng đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị của tỉnh và người dân tỉnh Bình Thuận.
Tuyên truyền về chuyển đổi số hướng đến lợi ích của người dân và doanh nghiệp, nâng cao văn hóa khai thác và ý thức sử dụng công nghệ thông tin từ gia đình đến nhà trường, xã hội nhằm góp phần hình thành xã hội thông tin, gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho người sử dụng.

1(1).jpg

Nội dung tuyên truyền, phổ biến cụ thể, dễ hiểu, bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.
Công tác tuyên truyền cần được  tiến hành thường xuyên, liên tục, kịp ̣ thời, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả. Các hình thức tuyên truyền cần được triển khai linh hoạt, khoa học, hợp lý, tận dụng ưu thế của công nghệ số để các nội dung tuyên truyền có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng, góp phần thay đổi nhận thức, hành động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và người dân, tích cực tham gia xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương.

Thông tin, tuyên truyền các nội dung cơ bản về chuyển đổi số, tầm quan trọng, ý nghĩa, mục tiêu và tác động của chuyển đổi số. Tuyên truyền về xây dựng và phát triển chính quyền số để góp phần tạo môi trường chính quyền thân thiện, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền về phát triển kinh tế số nhằm thay đổi nhận thức của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc chuyển đổi phương thức hoạt động của các lĩnh vực, ngành, nghề từ truyền thống sang ứng dụng công nghệ số để giảm chi phí, tăng năng suất lao động, thu hẹp khoảng cách phát triển. Đồng thời tuyên truyền về phát triển xã hội số nhằm hình thành cộng đồng công dân số và văn hóa số, hướng dẫn người dân hoạt động có văn hóa trong xã hội số, hình thành văn hóa số.

Bên cạnh đó hướng dẫn người dân nâng cao nhận thức tự bảo vệ thông tin, dữ liệu trên môi trường số, tuân thủ các quy tắc về sử dụng dịch vụ số, ứng xử trên mạng xã hội. Các kỹ năng cơ bản bảo đảm an toàn, an ninh thông tin, tham gia tích cực các hoạt động về an toàn, an ninh mạng, góp phần phòng, chống có hiệu quả các hoạt động phá hoại, thâm nhập trái phép các hệ thống thông tin. Thông tin, chia sẻ, phổ biến câu chuyện thành công, tôn vinh gương thành công điển hình về chuyển đổi số cách làm hay, sáng tạo, mô hình điển hình về chuyển đổi số, những thành tựu, hiệu quả về chuyển đổi số. Thông tin về các cơ chế, chính sách phát triển nguồn nhân lực, phát triển hạ tầng số, phát triển nền tảng số và đảm bảo an toàn, an ninh mạng, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh giao cho Báo Bình Thuận, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện tuyên truyền về chuyển đổi số. Tăng bài viết, trên các chuyên trang, chuyên mục về chuyển đổi số nhằm thu hút sự quan tâm theo dõi của đông đảo các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh…

P. LIÊN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thúc đẩy chuyển đổi số xây dựng nông thôn mới
Đưa chuyển đổi số vào nông nghiệp nói chung và xây dựng nông thôn mới (NTM) nói riêng, là chủ trương của Chính phủ, Bộ Nông nghiệp – Phát triển nông thôn trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông về chuyển đổi số trên địa bàn toàn tỉnh