Theo dõi trên

Xây dựng đời sống văn hóa nhiều sắc màu

13/02/2023, 05:49

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (gọi tắt là phong trào) ở tỉnh ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn chiều sâu. Qua đó, góp phần ổn định an ninh chính trị, xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, tiến bộ và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Nâng cao chất phong trào 

Sau nhiều năm thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đến nay phong trào đã dần đi vào nếp sống văn hóa hằng ngày của đời sống xã hội và ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả rõ nét. Nhất là phong trào gắn kết chặt chẽ với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” cùng các phong trào thi đua yêu nước khác đã góp phần xây dựng và phát triển đời sống văn hóa, kinh tế - xã hội.

Theo Ban chỉ đạo phong trào tỉnh, trong năm 2022 có 297.813 hộ đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 93% so tổng số hộ, tăng 2.131 hộ so với năm 2021; 672/691 thôn, khu phố đạt chuẩn văn hóa; 76 xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đạt tỷ lệ 81,72% so với tổng số xã; công nhận 1.406 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, tăng 23 cơ quan, đơn vị so với năm 2021, các chỉ tiêu này đều đạt và vượt kế hoạch năm.

633edb79-a123-4c7d-98b0-deb04083178a.jpeg
Bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh đó, trong năm đã hoàn thành 79 tuyến “Ánh sáng an ninh”, với tổng kinh phí trên 1,7 tỷ đồng; vận động nhân dân đóng góp trên 2,2 tỷ đồng thực hiện các tuyến đường bê tông xi măng, san lấp, sửa chữa đường giao thông nông thôn; thực hiện công trình tuyến đường hoa, trồng 2.800 cây xanh. Tiêu biểu có Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã La Gi phát động xây dựng mô hình “Tuyến đường văn minh đô thị” trong vùng đồng bào có đạo; Ủy ban MTTQ TP. Phan Thiết triển khai xây dựng 80 mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường” tại 126 thôn, khu phố nhân Ngày môi trường thế giới; Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Bắc Bình phối hợp xây dựng mới 14 mô hình “Khu dân cư bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu”… Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, phong trào vẫn còn những mặt hạn chế như công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhiều nơi còn yếu, chưa đạt được hiệu quả cao. Một số địa phương chưa quan tâm đầu tư xây dựng điểm vui chơi, giải trí, thể thao cho trẻ em và người cao tuổi. Nhiều khuôn viên nhà văn hóa xã, thôn còn thiếu các hạng mục phụ trợ (nhà để xe, vườn hoa, cây cảnh…) cũng như chưa phát huy hết công năng sử dụng của các thiết chế văn hóa; chưa tổ chức nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng để thu hút các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng…

Xây dựng môi trường văn hóa văn minh

Để khắc phục những hạn chế nói trên cũng như nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của phong trào, trong năm 2023 Ban chỉ đạo phong trào các cấp sẽ tiếp tục triển khai xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội. Đồng thời, công tác thông tin tuyên truyền tiếp tục được đa dạng hóa gắn với các nội dung, mục tiêu của phong trào. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa Ủy ban MTTQ và các ngành chức năng, các tổ chức thành viên nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trong quá trình thực hiện.

Bên cạnh đó, phát triển sâu rộng phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên các địa bàn dân cư, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; chú trọng khai thác các giá trị văn hóa nghệ thuật truyền thống của địa phương. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Nâng cao chất lượng xây dựng gia đình văn hóa; thôn, bản, khu phố văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực xây dựng con người Việt Nam có tư tưởng, đạo đức, lối sống, nếp sống văn hóa; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc; góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội…

NGỌC HÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở khu dân cư xã Tân Phước: Phát huy hiệu quả
Những năm qua, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn xã Tân Phước, thị xã La Gi đã mang lại hiệu quả tích cực trên nhiều mặt của đời sống - xã hội, thể hiện tính đúng đắn trong chủ trương của Đảng được đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng và tham gia tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xây dựng đời sống văn hóa nhiều sắc màu