Theo dõi trên

Xứng danh chủ nhân tương lai

10/08/2022, 05:40

Trong 2 ngày 9 và 10/8/2022, tuổi trẻ Bình Thuận long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XIII – nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Bình Thuận, đánh dấu sự nỗ lực và những thành quả của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong tỉnh nhiệm kỳ 2017 – 2022. Những thành quả ấy chính là sự khẳng định những đóng góp của tuổi trẻ tỉnh nhà trong công cuộc xây dựng và phát triển quê hương Bình Thuận, để cùng tuổi trẻ cả nước xứng danh là chủ nhân tương lai của đất nước.

dsc_6756.jpg
Đồng chí Dương Văn An - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Ảnh: Đình Hòa

Những thành quả

Trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bình Thuận đang ra sức thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện tỉnh nhà, tuổi trẻ Bình Thuận luôn được đặt niềm tin yêu sâu sắc. Nhiều chủ trương, chính sách quan trọng dành cho thế hệ trẻ, đã tạo điều kiện thuận lợi để giáo dục, bồi dưỡng, phát huy vai trò của các tầng lớp thanh niên, để thanh niên Bình Thuận phát triển toàn diện. Phần lớn thanh niên sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường phát triển của đất nước, của tỉnh, phát huy truyền thống cách mạng, thể hiện rõ lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, có hành động thiết thực, cụ thể vì cộng đồng… Điểm lại 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII cho thấy, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục có bước phát triển mới, nhất là tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch Covid-19, qua đó thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh. Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao. Từ thực tiễn của công tác Đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới.

dsc_7911.jpg
Tỉnh đoàn Bình Thuận khởi công xây dựng ngôi nhà yêu thương tại Tánh Linh. Ảnh: Đ.Hòa

Trong 5 năm qua, Đoàn Thanh niên tỉnh nhà luôn bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, XIV, cùng với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đoàn viên và đông đảo thanh niên, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận lần thứ XII đã được triển khai thực hiện nghiêm túc, đạt được những kết quả quan trọng. Trong công tác tuyên truyền, giáo dục, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai sâu rộng trong toàn Đoàn với nội dung đa dạng, hình thức phong phú, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của đoàn viên, thanh niên. Nhiều đợt sinh hoạt chính trị được triển khai sâu rộng trong đoàn viên, thanh thiếu nhi. Các hoạt động tuyên dương điển hình tiên tiến được triển khai sâu rộng với nhiều hình thức. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được chú trọng, phương thức triển khai có nhiều đổi mới, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, qua đó nâng cao hiệu quả giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đoàn. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi được chú trọng gắn với triển khai cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới”. Tăng cường thông tin tích cực, chú trọng tuyên truyền các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt, hành động đẹp trên các lĩnh vực của đời sống - xã hội, qua đó cổ vũ, định hướng, lan tỏa các giá trị sống đẹp trong thanh thiếu nhi. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đoàn viên, thanh thiếu niên được triển khai với nhiều giải pháp, tạo nhiều dấu ấn tốt đẹp trong xã hội. Phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” được các cấp bộ Đoàn tập trung hướng dẫn, khuyến khích đoàn viên, thanh niên tham gia hoạt động sáng tạo, đề xuất sáng kiến, đổi mới cải tiến phương pháp dạy và học, phương pháp công tác, khai thác và ứng dụng hiệu quả các kết quả nghiên cứu, đề tài khoa học trên từng lĩnh vực vào thực tiễn công tác. Phong trào “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được chú trọng. Cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” được triển khai với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia và tạo sự lan tỏa cao trong xã hội. Cùng với các phong trào, các chương trình đồng hành với thanh niên được các cấp bộ Đoàn thường xuyên tổ chức với nhiều chương trình, hoạt động hỗ trợ, khuyến khích học sinh, sinh viên thi đua học tập, xây dựng tinh thần tự học, học tập suốt đời trong thanh niên. Công tác hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển kinh tế được Đoàn Thanh niên triển khai hiệu quả. Chương trình “Hỗ trợ thanh niên phát triển kỹ năng, sức khỏe thể chất, đời sống văn hóa tinh thần”, các cấp bộ Đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động trang bị kỹ năng thực hành xã hội cho đoàn viên, thanh thiếu nhi, duy trì và thành lập mới câu lạc bộ sở thích, đội, nhóm kỹ năng, tổ chức các hội thi, hội diễn, liên hoan nghệ thuật, thể thao cho thanh thiếu nhi. Các hoạt động hỗ trợ đoàn viên, thanh niên trong hội nhập quốc tế được đẩy mạnh. Các hình thức câu lạc bộ, trại hè, cuộc thi, hội thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ, công chức trẻ, đoàn viên, thanh niên, tổ chức các đội tình nguyện chuyên về dạy tiếng Anh... được chú trọng, đã góp phần giúp thanh thiếu nhi có môi trường thuận lợi để học tập, rèn luyện, nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh. Trong công tác phụ trách Đội TNTP Hồ Chí Minh, các cấp bộ Đoàn phát động mạnh mẽ phong trào “Thiếu nhi Bình Thuận thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”. Các hoạt động giáo dục truyền thống, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc trong thiếu niên, nhi đồng được chú trọng. Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” được quan tâm thực hiện bằng nhiều hình thức nhằm chăm lo cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi khu vực vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số, hải đảo, con em công nhân. Công tác đoàn kết tập hợp thanh niên được đổi mới theo hướng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, sở thích của thanh niên. Theo đó, các cấp bộ Đoàn, Hội đẩy mạnh công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên tín đồ tôn giáo, thanh niên chậm tiến, thanh niên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước thông qua các hoạt động hỗ trợ, đồng hành; duy trì các câu lạc bộ sở thích, ngành nghề; tăng cường đoàn kết, tập hợp các tổ chức thanh niên tự phát, đặc biệt là các câu lạc bộ thanh niên tình nguyện. Đối với công tác xây dựng Đoàn, các cấp bộ Đoàn tập trung đào tạo, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp, chú trọng việc đào tạo, bồi dưỡng để chuẩn hóa tiêu chuẩn cán bộ theo yêu cầu của Đảng, Nhà nước. Công tác nhận xét, đánh giá, xếp loại cán bộ Đoàn được thực hiện nghiêm túc. Công tác bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ Đoàn được các cấp bộ Đoàn tham mưu cấp ủy Đảng cùng cấp quan tâm thường xuyên. Các quy chế, quy định về rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn gắn với các yêu cầu chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được triển khai nghiêm túc, góp phần nâng cao tính tiên phong, gương mẫu của cán bộ Đoàn. Trong công tác Đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, các cấp bộ Đoàn đã nghiêm túc tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh giáo dục nâng cao nhận thức chính trị tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên về Đảng; đấu tranh bảo vệ Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; tổ chức nhiều hoạt động với hình thức phù hợp để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phòng chống tham nhũng, lãng phí, phòng, chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai thực hiện cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Các cấp bộ Đoàn tích cực tham mưu cho các cấp ủy Đảng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình hành động số 18-NQ/TU của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”; phối hợp với các sở, ngành tham mưu triển khai thực hiện đạt kết quả “Chương trình phát triển Thanh niên Bình Thuận giai đoạn 2012 - 2020”…

dsc_6762.jpg

Tiếp bước đi lên

Những kết quả đã đạt được trong những năm qua đã từng bước tạo ra những nền tảng vững chắc cho sự phát triển toàn diện của tỉnh Bình Thuận thời gian tới. Tuổi trẻ Bình Thuận sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh tập trung thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, 5 nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy khóa XIV, các chủ trương, chính sách nhằm thực hiện mục tiêu phát triển toàn diện, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột gắn với ứng dụng công nghệ cao, xây dựng chuỗi giá trị: Công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, đưa tỉnh Bình Thuận phát triển nhanh và bền vững, mạnh về kinh tế biển, năng lượng và du lịch. Tiềm năng, lợi thế của tỉnh sẽ tiếp tục được phát huy ngày càng tốt hơn với sự phát triển, kết nối đồng bộ về hạ tầng giao thông, các dự án trọng điểm, trung tâm năng lượng mang tầm quốc gia, những thế mạnh về kinh tế biển, du lịch, di sản văn hóa phong phú, thiên nhiên tươi đẹp, con người chân tình, mến khách, sẽ tạo ra những cú hích, động lực mới cho sự phát triển về mọi mặt của tỉnh trong những năm tới. Tuổi trẻ Bình Thuận quyết tâm đạt được mục tiêu: Xây dựng lớp thanh niên Bình Thuận thời kỳ mới phát triển toàn diện; có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh, khát vọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh; giàu lòng yêu nước, có ý chí tự lực, tự cường, tự hào dân tộc; có đạo đức, ý thức công dân, chấp hành pháp luật; có sức khỏe, văn hóa, kỹ năng; có kiến thức khoa học, công nghệ; ý chí lập thân, lập nghiệp; năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh, đất nước. Phát huy mạnh mẽ vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo, trách nhiệm, cống hiến của thanh niên trong quá trình phát triển của tỉnh, đặc biệt trong phát triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, chuyển đổi số. Quan tâm, chăm lo các nhóm thanh thiếu niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Xây dựng Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và hành động; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; làm tốt công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

dsc_5917.jpg
Đoàn viên, thanh niên trang trí sân chơi cho trẻ em Trường TH Sông Lũy. Ảnh: Đ.Hòa

Với khẩu hiệu hành động: Tuổi trẻ Bình Thuận khát vọng, tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo xây dựng quê hương giàu mạnh, văn minh. Tin tưởng rằng các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà sẽ phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần tự tôn dân tộc, giá trị con người Bình Thuận, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ để đổi mới, sáng tạo, thi đua lập nhiều thành tích, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Những con số ấn tượng
1.751 thanh thiếu nhi được tuyên dương học tập và làm theo lời Bác.
418.080 lượt ĐVTN tham gia hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật.
350.340 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phong trào “Thanh niên tình nguyện”.
109 cuộc thi sáng tạo với 6.802 ý tưởng sáng tạo.
18.459 tỷ đồng cho thanh niên vay giải quyết việc làm.
74.312 đội viên mới được kết nạp.
88.254 đoàn viên mới được kết nạp.
6.501 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

B.B.T


(0) Bình luận
Bài liên quan
Niềm tin và kỳ vọng vào tuổi trẻ Bình Thuận
Hôm nay (9/8), Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Thuận khai mạc, nhiều đại biểu đã gửi gắm niềm tin và kỳ vọng Đại hội Đoàn sẽ có nhiều đổi mới, bứt phá để đưa công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ngày càng thiết thực, hiệu quả, quan tâm, chăm lo nhu cầu, lợi ích chính đáng của thanh niên.
Nổi bật
Chống khai thác IUU: Sự quyết định trong cao điểm đến tháng 9/2024
Thời gian qua, các sở, ngành chức năng và các địa phương trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về chống khai thác IUU theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về IUU, khắc phục các tồn tại, hạn chế Đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và PTNT đã chỉ ra ở đợt kiểm tra tại Bình Thuận. Đặc biệt, đã tập trung thực hiện khối lượng nhiệm vụ, công việc khá lớn được UBND tỉnh giao và các văn bản chỉ đạo liên quan.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Xứng danh chủ nhân tương lai