BAN THƯỜNG VỤ THỊ ỦY

Dân vận gắn thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy
2 ngày trước Chính trị
Từ đầu năm đến nay, Ban Thường vụ Thị ủy La Gi đã tăng cường chỉ đạo triển khai công tác dân vận thực hiện chủ đề của Tỉnh ủy năm 2024 “Nâng cao năng lực cạnh tranh và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp” gắn với chú trọng triển khai có hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2021 – 2025.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO