Theo dõi trên

Công bố Chỉ số PAPI năm 2022: Bình Thuận xếp thứ 7 cả nước

14/04/2023, 06:10

Theo kết quả công bố Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam (PAPI) năm 2022, tỉnh Quảng Ninh dẫn đầu cả nước với chỉ số tổng hợp đạt 47,8763 điểm; tỉnh Bình Thuận đứng vị trí thứ 7 với 44,54 điểm.

Chỉ số PAPI là sản phẩm của hoạt động hợp tác nghiên cứu giữa Trung tâm Nghiên cứu Phát triển và Hỗ trợ Cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại Trung ương và địa phương (VFF-CRT), Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) tại Việt Nam.

undp-27.jpg

Chỉ số PAPI là công cụ người dân tham gia giám sát hiệu quả của chính quyền trong việc thực thi chính sách đến cấp cơ sở. PAPI đo lường 8 chỉ số nội dung: tham gia của người dân ở cấp cơ sở; công khai, minh bạch trong việc ra quyết định; trách nhiệm giải trình với người dân; kiểm soát tham nhũng trong khu vực công; thủ tục hành chính công, cung ứng dịch vụ công; quản trị môi trường; và quản trị điện tử.

Năm 2022, có 16.117 người dân và cũng là cử tri đã tham gia khảo sát PAPI. Kết quả, địa phương dẫn đầu chỉ số PAPI năm 2022 là tỉnh Quảng Ninh với 47,8763 điểm, tiếp theo sau là tỉnh Bình Dương đạt 47,4488 điểm. Tỉnh có chỉ số PAPI thấp nhất là Cao Bằng đạt 38,80 điểm.

Tỉnh Bình Thuận có chỉ số PAPI năm 2022 đạt 44,54 điểm. Theo Bảng tổng hợp Chỉ số PAPI 2022, kết quả điểm 8 chỉ số nội dung của Bình Thuận: Tham gia của người dân ở cấp cơ sở 5,43 điểm; Công khai minh bạch trong việc ra các quyết định 5,96 điểm; Trách nhiệm giải trình với người dân 4,43 điểm; Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công 6,94 điểm; Thủ tục hành chính công 7,44 điểm; Cung ứng dịch vụ công là 7,7 điểm; Quản trị môi trường 3,35 điểm; Quản trị điện tử 3,29 điểm.

Mục tiêu chung của chương trình nghiên cứu PAPI là nhằm góp phần cải thiện chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp, nâng cao tinh thần phục vụ nhân dân, tăng cường công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình của các tổ chức công, đảm bảo quyền căn bản của con người, nhất là quyền được bày tỏ chính kiến, tiếp cận thông tin và sử dụng dịch vụ công căn bản có chất lượng.

P.V


(0) Bình luận
Bài liên quan
La Gi: Chuyển biến về nhận thức trong bảo vệ và phát triển rừng
Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 13 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng (BV-PTR), địa bàn thị xã La Gi có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, ý thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và người dân về công tác quản lý, BV-PTR.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Công bố Chỉ số PAPI năm 2022: Bình Thuận xếp thứ 7 cả nước