Theo dõi trên

Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại

16/05/2023, 05:12 - Lượt đọc: 228

Sở Thông tin và Truyền thông vừa có văn bản đề nghị các cơ quan báo chí trong tỉnh, trung tâm thông tin và Phòng văn hóa thông tin các huyện, thị, thành phố tiếp tục tuyên truyền về công tác văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, tập trung truyền thông chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam nhằm phát triển toàn diện văn hóa, con người Việt Nam, đưa văn hóa thành sức mạnh nội sinh, thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, bền vững. Ngoài ra, đẩy mạnh giới thiệu, quảng bá hình ảnh về vùng đất, con người, những giá trị văn hóa đặc trưng của tỉnh đến bạn bè quốc tế; các hoạt động đối ngoại nhằm mở rộng quan hệ, hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế, thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy công nghiệp văn hóa và du lịch phát triển; tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm văn hóa các dân tộc trong tỉnh.

psx_20210601_105355.jpg
Trường Dục Thanh nơi thầy giáo Nguyễn Tất Thành dừng chân dạy học

Công tác thông tin tuyên truyền văn hóa đối ngoại được tổ chức lồng ghép trong các hoạt động nhân dịp kỷ niệm những ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, thể thao, du lịch của tỉnh, đặc biệt là Năm Du lịch quốc gia “Bình Thuận - Hội tụ xanh”. Đặc biệt, cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân trong tỉnh về bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống; phát triển các giá trị, tinh hoa văn hóa đương đại phù hợp với xu hướng của thế giới; đẩy mạnh quảng bá, giới thiệu các giá trị văn hóa - du lịch đặc trưng của tỉnh ra thế giới; tăng cường sự hiện diện, xúc tiến, quảng bá văn hóa và du lịch của tỉnh tại các sự kiện có quy mô, uy tín lớn ở khu vực và quốc tế.

T.LINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thông tin đối ngoại nâng cao hình ảnh Bình Thuận
BT- Thông qua mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động, thông tin đối ngoại trên địa bàn Bình Thuận trong năm 2021 sẽ được triển khai chủ động, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh tuyên truyền văn hóa đối ngoại và thông tin đối ngoại