Theo dõi trên

Góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân

25/01/2024, 21:14

Năm 2023, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh đã từng bước khắc phục khó khăn, vươn lên để đạt được những kết quả tích cực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn Bình Thuận.

Tính đến 30/11/2023, toàn tỉnh có số người tham gia BHXH bắt buộc là 97.866 người, đạt 94,5% kế hoạch năm; tăng 528 người so với tháng trước; tăng 821 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHTN là 89.353 người, đạt 94,2% kế hoạch năm; tăng 548 người so với tháng trước; tăng 967 người so với cùng kỳ năm 2022. Số người tham gia BHXH tự nguyện là 9.192 người, đạt 61,2% kế hoạch năm. Số người tham gia BHYT là 1.052.062 người, đạt 92,5% kế hoạch; tăng 3.454 người so với tháng trước; tăng 17.522 người so với cùng kỳ 2022. Tỷ lệ bao phủ BHYT chung toàn tỉnh đạt 90,4% dân số, phấn đấu đến 31/12/2023, tỷ lệ bao phủ đạt 92,25% chỉ tiêu được giao.

z4969107885518_abc5ce4be2e4ddc22fb97f14caea00ba-1-.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng chủ trì hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 với BHXH tỉnh và các sở ngành.

Đến 30/11/2023, BHXH tỉnh Bình Thuận đã xét duyệt giải quyết cho 62.133 lượt người hưởng các chế độ BHXH, BHTN; tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó hưởng chế độ BHXH dài hạn là 792 người; hưởng trợ cấp thất nghiệp là 10.365 người; hưởng trợ cấp BHXH một lần là 14.072 người; hưởng các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức-phục hồi sức khỏe là 36.904 lượt người. Tỷ lệ hồ sơ giao dịch điện tử trong giải quyết các chế độ BHXH ngắn hạn đạt 99,85%. Tổng số người đang hưởng lương hưu và trợ cấp BHXH dài hạn do BHXH tỉnh xét duyệt, quản lý đến đầu tháng 12/2023 là 18.241 người. Tính đến 30/11/2023: Số chi KCB BHYT tại đơn vị là 705,933 tỷ đồng; trong đó: chi chăm sóc sức khỏe ban đầu 6,16 tỷ đồng; chi thanh toán trực tiếp 1,647 tỷ đồng; chi KCB BHYT 698,126 tỷ đồng.

Thực hiện tiếp nhận và giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, toàn tỉnh đã tổ chức tiếp nhận 191.959 lượt hồ sơ, trong đó của cá nhân 54.227 lượt; các đơn vị là 135.838 lượt, nhận qua giao dịch điện tử là 132.356 lượt, chiếm 97,4%; nhận qua dịch vụ bưu chính là 3.324 lượt, chiếm 2,5%; nhận trực tiếp 158 hồ sơ, chiếm 0,1%. Tổ chức khảo sát đánh giá sự hài lòng của tổ chức, cá nhân tham gia, thụ hưởng BHXH, BHYT, BHTN đối với sự phục vụ của ngành BHXH. Tổng số phiếu khảo sát phát là 618 phiếu trong đó 438 phiếu của cá nhân và 180 phiếu của các tổ chức. Kết quả qua khảo sát có 97,9% (tăng 0,35% so với năm 2022) ý kiến của cá nhân, tổ chức hài lòng về quy trình giải quyết TTHC, về thời gian, kết quả giải quyết hồ sơ, về thái độ phục vụ người dân của cơ quan BHXH.

Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024, lãnh đạo BHXH Bình Thuận chỉ đạo toàn ngành tập trung giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ, kịp thời đúng quy định cho các đối tượng thụ hưởng; quản lý người hưởng các chế độ BHXH chặt chẽ, chi trả kịp thời lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng cho các đối tượng. Tăng cường khai thác, phát triển người tham gia BHXH, BHYT để tăng nguồn thu, duy trì và phát triển ổn định. Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền theo hướng thiết thực, dễ hiểu, gần dân cả về nội dung và phương thức tiếp cận, nhằm giúp người dân, doanh nghiệp hiểu được quyền và nghĩa vụ về BHXH, BHYT để họ tích cực tham gia.

Tin rằng với kết quả đã đạt được trong năm 2023, với sự quyết tâm phấn đấu thực hiện thành công những nhiệm vụ trọng tâm đề ra cùng các giải pháp, sẽ là điều kiện thuận lợi để BHXH Bình Thuận ghi tiếp thành tích mới trong năm 2024 và những năm tiếp theo, góp phần vào sự phát triển toàn diện của tỉnh, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân.

ĐẶNG MINH THÔNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Bảo Việt Nhân thọ Bình Thuận ra quân 2024: Nâng tầm chất lượng – vững vàng vị thế
Sáng ngày 14/1/2024 Bảo Việt Nhân thọ Bình Thuận đã tổ chức ngày hội ra quân 2024 với chủ đề “nâng tầm chất lượng – vững vàng vị thế” và tôn vinh những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong hoạt động kinh doanh.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân