HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 5

Xây dựng Đảng: “Thà ít mà tốt”
một năm trước Chính trị
Tại Hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 21 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Đây là kim chỉ nam cho hành động của cấp ủy các cấp trong triển khai, xây dựng đội ngũ đảng viên với những tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể, để đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO