Theo dõi trên

Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

12/09/2023, 05:29 - Lượt đọc: 1,146

Mỗi cán bộ, đảng viên phải luôn ý thức và nêu cao trách nhiệm của mình trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bởi vì danh dự và uy tín của Đảng không thể tách rời danh dự, uy tín của mỗi cán bộ, đảng viên.

Trong bối cảnh mới, để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh ngăn chặn, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, việc nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nói, viết và làm đúng nghị quyết, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đây là một yêu cầu rất quan trọng và mỗi cán bộ, đảng viên phải thể hiện rõ ý thức trách nhiệm trong công tác, sinh hoạt, sử dụng không gian mạng…

bao-ve.jpg
Ảnh minh họa.

Trong công tác, sinh hoạt hàng ngày, khi tiếp xúc với mọi người, mọi thành phần trong xã hội, cán bộ, đảng viên không thể không nghe những “lời khen, tiếng chê” hoặc những đóng góp cho sự lãnh đạo của Đảng, công tác quản lý, điều hành xã hội của Nhà nước, của cơ quan, đơn vị. Có những lời khen đúng, chê hoặc góp ý, phê bình đúng, cần phải “nghiêm túc” lắng nghe để kiến nghị các cấp sửa chữa làm cho tốt hơn. Song, cũng có những sự phê phán, phản bác với luận điệu sai trái, thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chế độ... Là cán bộ, đảng viên, chúng ta cần nhìn cho đúng “bản chất” của từng vụ việc để chống lại, phản bác, đấu tranh với những luận điệu sai trái của những cá nhân, thế lực thù địch.

Thực tế thời gian qua cho thấy đã có xuất hiện một số cá nhân đăng tải, chia sẻ, bình luận trên không gian mạng những thông tin phiến diện, thiếu chính xác, chưa được kiểm chứng hoặc thông tin về những vụ việc mà cơ quan chức năng chưa có kết luận chính thức… dẫn đến tâm lý hoang mang, phản ứng trái chiều trong dư luận xã hội, tạo cơ hội cho các thế lực thù địch và các đối tượng phản động, cực đoan chính trị tuyên truyền xuyên tạc, chống phá gây mất ổn định chính trị, kinh tế - xã hội. Các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị đang sử dụng không gian mạng để chống phá trực diện, khuếch trương thanh thế, cổ súy “giá trị” văn hóa phương Tây. Chúng lập những tài khoản, website giả mạo các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo địa phương, những người có uy tín… để tung tin gieo rắc hoài nghi trong xã hội, nhất là “lập lờ” trước những vấn đề nhạy cảm, kích động, lôi kéo một bộ phận người dân thiếu hiểu biết tụ tập trái phép, biểu tình, phá rối an ninh trật tự và có các hành vi phạm pháp luật.

Để phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả tác động từ thông tin xấu, độc trên không gian mạng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự là những “chiến sĩ” trên mặt trận tư tưởng, văn hóa. Muốn vậy, trước hết, mỗi cán bộ, đảng viên phải không ngừng học tập, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tạo cho mình một “bộ giáp” đủ mạnh, không lung lay trước các luận điệu xuyên tạc. Đồng thời, cần sáng suốt, nhạy bén, kịp thời phát hiện, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch, các luồng thông tin xấu độc ngay từ những biểu hiện nhỏ nhất trên không gian mạng. Cụ thể, cán bộ, đảng viên cần bám sát tình hình, nắm bắt tư tưởng, dư luận trong xã hội để kịp thời cung cấp thông tin chính thống, định hướng dư luận, thường xuyên chia sẻ thông tin tốt đẹp, lan tỏa gương người tốt, việc tốt để “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, phản ứng nhanh, linh hoạt, chia sẻ, giải thích cho nhân dân hiểu đúng bản chất của vấn đề, nhận thức được những chiêu trò, âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch.

Trong thời qua, Ban Tuyên giáo, Trường Chính trị, Báo Bình Thuận, Đài PTTH tỉnh, Ban chỉ đạo 35-16 các huyện, thị xã, thành phố, các Đảng ủy trực thuộc làm tốt công tác tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy và các cấp ủy trực thuộc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII và các nghị quyết, chỉ thị, kết luận có liên quan của Trung ương, của Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Chủ động, thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kịp thời thông tin định hướng tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, về các vụ việc phức tạp, nhạy cảm. Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi viết, đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, lưu truyền đơn thư nặc danh mang tính vu khống, xuyên tạc, gây hoang mang dư luận, mất lòng tin của nhân dân. Đồng thời, tăng cường giáo dục, quản lý cán bộ, đảng viên nêu cao ý thức, trách nhiệm trong chấp hành kỷ luật, kỷ cương của Đảng và sử dụng internet, mạng xã hội, tích cực đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, đẩy mạnh hoạt động ở cả hai phương diện “xây” và “chống”. Tập trung tuyên truyền các thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; gương người tốt việc tốt; nét đẹp quê hương, con người, bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Bình Thuận.

Hưởng ứng, tham gia các cuộc thi chính luận, tăng cường viết tin, bài nội dung bảo vệ nền tảng của Đảng, đặc biệt là đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Duy trì và phát triển lực lượng đấu tranh thông qua hoạt động của các Tổ thư ký, Tổ xử lý thông tin xấu độc, Tổ cộng tác viên của các chi, đảng ủy trực thuộc, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kết nối tài khoản Facebook, Zalo... Cơ quan Thường trực BCĐ 35 tỉnh với BCĐ 35-16 các huyện, thị xã, thành phố với BCĐ các chi, đảng ủy trực thuộc để chia sẻ thông tin, định hướng nội dung và phối hợp đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội. Chủ động xin ý kiến chỉ đạo, định hướng của BCĐ 35 tỉnh để hướng dẫn, cung cấp các luận cứ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phục vụ hoạt động đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các kênh truyền thông trên Internet, mạng xã hội để tuyên truyền, định hướng phù hợp trên địa bàn toàn tỉnh.

Hơn ai hết, người dân Việt Nam hiểu biết rất rõ về tình hình đất nước của mình. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước, kinh tế Việt Nam không ngừng phát triển, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện. Thành tựu, kết quả của cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong giai đoạn mới là to lớn, có ý nghĩa quan trọng trên cả phương diện chính trị, tư tưởng - lý luận và thực tiễn, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa; đất nước tiếp tục phát triển vững vàng trên con đường đổi mới và hội nhập quốc tế.

Những thành tựu trong thực hiện công cuộc đổi mới đã tiếp tục khẳng định đường lối đổi mới của Đảng ta là đúng đắn, sáng tạo, phù hợp với thực tiễn Việt Nam và xu thế phát triển của thời đại; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Và một lần nữa khẳng định ngoài trách nhiệm của công dân thì công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch là trách nhiệm không thể tách rời của mỗi cán bộ, đảng viên trong tình hình hiện nay.

DỤNG VĂN DUY


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tập trung lãnh đạo, nâng cao chất lượng công tác tuyển quân
Năm 2023, Bình Thuận tiếp tục hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở cả 3 cấp: tỉnh, huyện, xã; chất lượng công dân nhập ngũ trên nhiều mặt được nâng lên. Tuy nhiên, công tác tuyển quân tại nhiều nơi trong tỉnh vẫn còn nhiều hạn chế, điều đó đặt ra yêu cầu phải tập trung khắc phục để hoàn thành nhiệm vụ này trong năm tới…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Nêu cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng