Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

16/05/2022, 05:12 - Lượt đọc: 1,230

Trong những năm qua, ngành Tuyên giáo tỉnh chủ động, kịp thời phối hợp tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các huyện, thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm về công tác tuyên giáo nói chung, công tác đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói riêng. Qua đó, góp phần ổn định chính trị xã hội, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Phát huy vai trò chủ lực

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, các thế lực thù địch đã, đang và sẽ triệt để khai thác sử dụng internet, mạng xã hội để chống phá cách mạng nước ta với phương thức và thủ đoạn mới hết sức tinh vi, nham hiểm. Từ tình hình đó, với vai trò là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và công tác thông tin đối ngoại tỉnh (gọi tắt là Ban chỉ đạo 35-16 tỉnh), Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Qua đó, chủ động nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, xác định nhiệm vụ trọng tâm, phối hợp thực hiện bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch…

Mặt khác, Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 35-16 tỉnh đã xây dựng nội dung, tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên truyền định hướng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội tại các địa phương, đơn vị như: Phú Qúy, Hàm Tân, La Gi, Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tánh Linh, Hội Cựu Chiến binh, Tỉnh đoàn. Qua đó, nâng cao nhận thức, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác tuyên truyền, định hướng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu, độc trên internet, mạng xã hội cho đội ngũ phụ trách, kiểm duyệt, quản trị viên…

dl-1.jpeg
Đồng chí Tiêu Hồng Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ký kết Quy chế phối hợp trong thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.

Đẩy mạnh tuyên truyền

Với những việc làm và kết quả đã đạt được, ngành Tuyên giáo của tỉnh đã thực sự phát huy vai trò chủ lực trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững chắc. Thời gian tới, ngành Tuyên giáo cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu, Ban Chỉ đạo 35, cơ quan chức năng các cấp, nhất là vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tích cực thông tin và tăng cường đối thoại với nhân dân; chủ động tham gia linh hoạt các vấn đề cụ thể của xã hội, đảm bảo sự liên kết, chia sẻ thông tin giữa các sở, ngành của tỉnh đến các địa phương để cùng giải quyết khi có sự kiện xảy ra. Thường xuyên duy trì, thực hiện có hiệu quả việc phối hợp với các cơ quan chức năng; phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, tạo thế trận rộng khắp, chặt chẽ trong đấu tranh phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch trên internet và mạng xã hội.

Bên cạnh đó, thường xuyên bám sát các vấn đề, sự kiện, cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động đấu tranh trên mặt trận internet, mạng xã hội. Thực hiện phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để “khoảng trống” thông tin, vì như thế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các thế lực thù địch lợi dụng, xuyên tạc, chống phá. Duy trì việc cung cấp thông tin cho cán bộ theo định kỳ. Gặp mặt các đồng chí nghỉ hưu, nghỉ công tác hằng năm. Chủ động gặp những người có quan điểm khác biệt để cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận, thống nhất.

Ngoài ra, ngành Tuyên giáo tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức chính trị, kịp thời cung cấp thông tin, định hướng, tạo khả năng miễn dịch, tự đề kháng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trước những thông tin sai trái, độc hại trên internet, mạng xã hội. Nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, phương thức hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị nhằm phủ nhận các luận điểm của Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; xuyên tạc, phủ định các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước…

K.ANH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Báo Bình Thuận với nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
BTO- Nhân kỷ niệm 45 năm Ngày thành lập Báo Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hòa - Phó Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã có cuộc trao đổi nhanh với Báo Bình Thuận về nhiệm vụ tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng