Theo dõi trên

Phòng, chống tham nhũng: Phải thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền

11/11/2022, 06:06

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng và xây dựng, làm trong sạch Đảng và bộ máy Nhà nước chỉ làm “chùn bước” những ai có động cơ không trong sáng, đã trót “nhúng chàm” và những người không nắm vững chủ trương, chính sách của Đảng, thiếu bản lĩnh, thiếu kiến thức và kinh nghiệm”.

Từ sự khẳng định đó, để thực hiện hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng, thì một trong những nội dung quan trọng là phải nâng cao vai trò, vị trí và tầm quan trọng của công tác chỉ đạo, định hướng việc cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng.

img6595-1-1656564286561166303829.jpg
Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022..

Được và chưa được

Tại Bình Thuận, công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai thực hiện đạt kết quả khá tốt. Việc phân công, giao nhiệm vụ, chỉ tiêu được thể hiện cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương; công tác hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổ chức sơ kết để đánh giá kết quả thực hiện các nội dung, nhiệm vụ theo Kế hoạch được triển khai kịp thời; kết quả trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng đã tạo được chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động trong cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; tinh thần trách nhiệm trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong thi hành nhiệm vụ, công vụ và người dân được nâng lên, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của địa phương. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về phòng, chống tham nhũng được đẩy mạnh, chú trọng tự kiểm tra ở cơ sở, nhờ đó giúp công tác lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống tham nhũng ngày càng có hiệu quả hơn. Hoạt động của các cơ quan khối nội chính trong việc cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng tiếp tục phát huy hiệu quả và đi vào chiều sâu. Thông qua các cơ quan báo chí, công tác phát hiện, xử lý, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực được chỉ đạo chặt chẽ; các cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp cung cấp thông tin về các vụ việc, vụ án tham nhũng...

Cùng với kết quả trên, thì thực tế ở một số nơi vai trò của cấp ủy, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác chỉ đạo định hướng thông tin, tuyên truyền phòng, chống tham nhũng một số nơi chưa thể hiện rõ; trách nhiệm người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, tổ chức chưa được phát huy đầy đủ, đúng mức. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng chưa sâu rộng trong quần chúng nhân dân, chưa sâu kỹ trong cán bộ, công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị, trong đó có cơ quan, đơn vị cấp tỉnh. Nguyên nhân là do quyết tâm của lãnh đạo, người đứng đầu một số địa phương, đơn vị trong chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí chưa tập trung; công tác kiểm tra, hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp của các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin các vụ việc tham nhũng được dư luận quan tâm một số vụ, việc chưa thật tốt, nên có vụ, việc tham nhũng, tiêu cực chưa được thông tin, phản ánh kịp thời, đúng mức gây tâm lý hoài nghi trong dư luận.

Yêu cầu nhiệm vụ...

Để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phải tiếp tục quán triệt sâu rộng, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản do Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành về công tác phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí và lực lượng báo cáo viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân về sự nguy hại của nạn tham nhũng, lãng phí, từ đó nêu cao trách nhiệm, chủ động tham gia đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí của toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; qua đó, tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng, lãng phí xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ Báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên ở cơ sở và giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn pháp luật, giáo dục công dân tại các trường học trên địa bàn tỉnh; nâng cao trách nhiệm các thành viên của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân, nhất là đối tượng công nhân, người lao động ngoài khu vực Nhà nước, đồng bào dân tộc thiểu số, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, đào tạo; đổi mới phương thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu. Chú trọng bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên, hòa giải viên cấp cơ sở và giảng viên, giáo viên giảng dạy các môn pháp luật, giáo dục công dân tại các trường học trên địa bàn tỉnh; thường xuyên phối hợp mở các lớp tập huấn kiến thức pháp luật, trong đó có Luật Phòng, chống tham nhũng và các nghị định, hướng dẫn liên quan đến công tác phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; chủ động nghiên cứu, đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho phù hợp với từng nhóm đối tượng tuyên truyền. Đồng thời quan tâm bố trí nguồn lực, kinh phí để nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

BẢO TÍN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Hàm Thuận Bắc: Trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng
Sáng 9/11, tại Nhà Văn hóa xã Hàm Trí, Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc tổ chức lễ trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Trần Văn Minh (SN 1931), sinh hoạt tại Đảng bộ xã Hàm Trí.
Nổi bật
Kịp thời ngăn chặn người phụ nữ chuyển 2 tỉ đồng cho đối tượng lừa đảo
BTO-Ngày 12/6, ông Lâm Hồng Giáp – Giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) – Chi nhánh Bình Thuận cho biết, cán bộ ngân hàng của đơn vị vừa phát hiện, ngăn chặn kịp thời vụ chuyển 2 tỉ đồng cho đối tượng lừa đảo...
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Phòng, chống tham nhũng: Phải thực hiện tốt công tác chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin, tuyên truyền