Theo dõi trên

Sau Lễ công bố Quy hoạch là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị

04/03/2024, 08:46

Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vào ngày 28/2 vừa qua đảm bảo chu đáo, tạo ấn tượng tốt đẹp đối với nhân dân và các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với chính quyền, nhân dân tỉnh Bình Thuận và là tiền đề quan trọng để tỉnh hiện thực hóa tiềm năng, khát vọng trở thành tỉnh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Trong khuôn khổ Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, UBND tỉnh đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 4 dự án với tổng vốn đầu tư gần 2.100 tỷ đồng. Tỉnh cũng trao bảng ghi nhớ đăng ký đầu tư cho 7 nhà đầu tư, với tổng vốn đăng ký trên 127.000 tỷ đồng trên nhiều lĩnh vực như: Bất động sản, hạ tầng khu cụm công nghiệp, thương mại dịch vụ, du lịch, năng lượng, khoáng sản… Trong giai đoạn này, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân thời kỳ 2021 - 2030 đạt 7,5 - 8%, trong đó, công nghiệp - xây dựng tăng 11 - 12%, dịch vụ tăng 7 - 7,5%/năm, nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5 - 3%/năm. Về xã hội, Bình Thuận phấn đấu thu nhập bình quân đầu người năm 2030 tăng gấp 2,7-3,5 lần so với năm 2020; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 0,4-0,6%/năm (theo chuẩn nghèo từng thời kỳ). Về sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường, duy trì tỷ lệ 100% dân số được cấp đủ nước cho nhu cầu sinh hoạt, đảm bảo năng lực cung cấp nước không thấp hơn 95% tổng nhu cầu nước cho các ngành kinh tế - xã hội khác. Đến năm 2050, Bình Thuận trở thành địa phương phát triển quan trọng của khu vực Duyên hải Trung bộ, có kinh tế biển phát triển mạnh, bền vững, cơ cấu kinh tế hiện đại, là trung tâm năng lượng sạch, trung tâm cung cấp dịch vụ du lịch quốc gia và quốc tế…

z5199631810638_ccc8320bb4e73ad487e1895bb4caa8ee.jpg

Để đạt được các mục tiêu trên, lãnh đạo tỉnh đã khẳng định sẽ tiếp tục hoàn thiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, trong đó lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Tỉnh sẽ huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực nhà nước, tư nhân và xã hội để đẩy mạnh đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Quy hoạch Bình Thuận được công bố mới chỉ là bước khởi đầu mang tính định hướng không gian phát triển, theo sự liên kết giữa các tỉnh vùng Duyên hải Nam Trung bộ cũng như các vùng kinh tế - xã hội khác như Tây Nguyên, Đông Nam bộ… Chính vì thế tỉnh Bình Thuận sẽ tập trung triển khai kịp thời các kế hoạch, các đề án nhằm cụ thể hóa quyết định phê duyệt quy hoạch tỉnh, của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. Để quy hoạch tỉnh Bình Thuận trở thành hiện thực cần rất nhiều việc phải làm, trong đó là sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng vượt qua thách thức của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong tỉnh, sự lãnh đạo, chỉ đạo, ủng hộ giúp đỡ của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương và đặc biệt là phải biết cách huy động được nguồn lực để đảm bảo thực hiện quy hoạch. Trong thời gian tới, tỉnh Bình Thuận cũng sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện quy hoạch trình Chính phủ phê duyệt, trong đó xác định lộ trình triển khai cụ thể, chi tiết, nhất là những nội dung trọng tâm, tiến độ và nguồn lực thực hiện các chương trình, dự án trong quy hoạch. Đồng thời rà soát, lập, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết, chuyên ngành bảo đảm thống nhất, đồng bộ với quy hoạch của tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, công bố công khai, rộng rãi các quy hoạch, quảng bá xúc tiến để thu hút các nguồn lực xã hội và cũng là để nhân dân thực hiện quyền giám sát việc thực thi quy hoạch. Bên cạnh đó tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Chính phủ và các bộ, ban, ngành Trung ương, nhất là về cơ chế và nguồn lực để triển khai. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và cơ chế, chính sách, tác phong, lề lối làm việc, đặc biệt là đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thuận lợi nhất để thu hút các nhà đầu tư.

Để thực hiện thành công các mục tiêu của quy hoạch, tỉnh cũng tiếp tục tập trung thu hút đầu tư, trọng tâm là phát triển 3 trụ cột đó là công nghiệp, du lịch - dịch vụ và nông nghiệp. Với chủ đề “Bình Thuận - Nơi đáng sống - Điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư”, Lễ công bố Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư năm 2024 còn là cơ hội giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, lợi thế, định hướng thu hút đầu tư của Bình Thuận. Chính vì thế lãnh đạo tỉnh cam kết sẽ nỗ lực, năng động, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành theo tinh thần “làm gương, kỷ cương, trọng tâm, bứt phá”, chuyển đổi tư duy từ “chính quyền quản lý” sang “chính quyền phục vụ”, trong đó lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm phục vụ, nâng cao đạo đức công vụ, lấy lợi ích, hạnh phúc và sự hài lòng của người dân là thước đo của sự phát triển, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, không đùn đẩy né tránh trách nhiệm, quyết tâm cải cách thủ tục hành chính, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển theo quy hoạch.

THANH QUANG


(1) Bình luận
Bài liên quan
Đề xuất ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật lĩnh vực báo chí
Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đang lấy ý kiến các tỉnh về dự thảo Thông tư quy định quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực báo chí thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ TT&TT.
Nổi bật
Chương trình Hành động số 88 -Ctr/TU: Phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại gắn với xây dựng nền kinh tế phát triển năng động, bền vững
Huy động tối đa các nguồn lực tham gia đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội… Là một trong những quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Khóa XIV) trong Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 72-KL/TW, ngày 23/02/2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 16/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Sau Lễ công bố Quy hoạch là sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị