Thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số

12/12/2022, 05:57 - Lượt đọc: 558

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg ngày 31/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Kế hoạch của tỉnh đặt ra nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, xã hội số phải đồng bộ với nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chuyển đổi số ở địa phương và đảm bảo đạt các mục tiêu theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về nội dung này. Trong đó phát triển kinh tế số với trọng tâm là doanh nghiệp, ưu tiên sử dụng các nền tảng số dùng chung của ngành, lĩnh vực phục vụ hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh cũng hướng tới góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Bình Thuận.

cong-nghiep-ict-1-1638016715379341077124-0-0-634-1014-crop-1638016724901595484458.png
(Ảnh minh họa).

Trong khi phát triển xã hội số nâng cao chất lượng sống của người dân đi đôi với tạo dựng giá trị văn hóa phù hợp với thời đại số, tạo điều kiện cho mọi người tiếp cận, tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa thế giới, làm giàu đời sống tinh thần của người Việt Nam nói chung và của người Bình Thuận nói riêng… Ngoài ra kế hoạch này còn hướng đến tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người lao động của các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức, doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số.

Về kinh tế số, Bình Thuận phấn đấu đến năm 2025 chiếm 20% GRDP của tỉnh và tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%, còn năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%. Đối với tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng số đạt 75% và tỷ trọng thương mại điện tử trong tổng mức bán lẻ đạt trên 10%. Cùng với đó, tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hợp đồng điện tử đạt trên 80% và tỷ lệ nhân lực lao động kinh tế số trong lực lượng lao động đạt trên 2%. Đến năm 2030, các mục tiêu cơ bản về phát triển kinh tế số cũng được đề ra mức tăng thêm, đáng chú ý: Kinh tế số chiếm 30% GRDP của tỉnh; Tỷ lệ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng nền tảng số đạt 90%; Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng nền tảng hợp đồng điện tử đạt 100%...

Với phát triển xã hội số, phấn đấu đến năm 2025 địa phương có hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ tới 80% hộ gia đình, trường học, bệnh viện và tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 80%. Đồng thời tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên có tài khoản giao dịch thanh toán tại ngân hàng hoặc tổ chức được phép khác đạt 80%, còn tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt trên 50%.

Đến năm 2025, phát triển xã hội số của tỉnh cũng đặt mục tiêu: Tỷ lệ người dân trong độ tuổi lao động được đào tạo kỹ năng số cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ người dân kết nối mạng được bảo vệ ở mức cơ bản đạt trên 70%; Tỷ lệ dân số trưởng thành có sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt trên 50%. Tiếp nữa là tỷ lệ dân số trưởng thành dùng dịch vụ tư vấn sức khỏe trực tuyến, khám chữa bệnh từ xa đạt trên 30% và tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt 90%.

Bên cạnh đó, tỷ lệ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 80%. Còn tỷ lệ các cơ sở giáo dục từ tiểu học đến trung học phổ thông hoàn thiện được mô hình quản trị số, hoạt động số, chuẩn hóa dữ liệu số, kho học liệu số mở đạt 70%... Tập trung phát triển xã hội số trong 5 năm tiếp theo (đến năm 2030), Bình Thuận cũng đặt ra mức phấn đấu đạt tỷ lệ cao hơn cho tất cả các mục tiêu cơ bản so với giai đoạn trước đó.

Để triển khai đem lại hiệu quả, kế hoạch đã đề ra một số nhiệm vụ về phát triển nền móng kinh tế số và xã hội số cũng như phát triển kinh tế số và xã hội số ngành, lĩnh vực. Về tổ chức thực hiện, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh sẽ chỉ đạo chung việc triển khai Quyết định số 411 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh. Đối với Sở Thông tin và Truyền thông (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số của tỉnh) cùng các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan cũng được phân công nhiệm vụ cụ thể trong triển khai thực hiện kế hoạch này...

Đ.QUỐC


(0) Bình luận
Bài liên quan


Chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả
BTO-Chuyển đổi số là lĩnh vực mới, do vậy Bình Thuận đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, lợi ích cũng như triển khai các nội dung chuyển đổi số theo hướng thiết thực, hiệu quả…
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Thúc đẩy phát triển kinh tế số và xã hội số