Theo dõi trên

Tích cực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo

22/09/2023, 07:18 - Lượt đọc: 498

Trong 10 năm qua, toàn tỉnh luôn quan tâm chăm lo đầu tư phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo, đồng thời nghiêm túc triển khai thực hiện Nghị quyết số 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế…

Có thể khẳng định, những thành tựu, kết quả phát triển đạt được của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và đào tạo, đặc biệt là trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh, đáp ứng yêu cầu phát triển thời kỳ đổi mới. Thực hiện chủ trương, quan điểm xuyên suốt của Đảng và Nhà nước “coi giáo dục đào tạo là quốc sách hàng đầu”, “đầu tư cho giáo dục là đầu tư phát triển”; những năm qua, tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo triển khai quyết liệt đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo tỉnh nhà. Toàn tỉnh đã ban hành, hoàn thiện nhiều chương trình, kế hoạch, các cơ chế, chính sách và dành nhiều nguồn lực ưu tiên phát triển giáo dục, trọng tâm là xây dựng cơ sở vật chất trường học, trang thiết bị dạy học, đội ngũ giáo viên, đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học.

z4713622657770_3accbed56dd1ce634cae972edd64d7db.jpg
Học sinh trong tỉnh tìm hiểu về văn hóa truyền thống của dân tộc trong 1 buổi tham gia hoạt động ngoại khóa. Ảnh: Thùy Linh

Trong 10 năm qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng ngành giáo dục của tỉnh đã bước đầu gặt hái được một số kết quả đáng ghi nhận mang tính đổi mới, đột phá, góp phần tạo sự chuyển biến rõ nét trong nhận thức của các cấp, ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của việc đổi mới giáo dục đào tạo. Nổi bật là công tác xây dựng Đảng và phát triển đảng viên trong các trường học được thực hiện nghiêm túc và đạt kết quả tích cực, 10 năm qua (2013-2023), đã có 4.463 đảng viên được kết nạp, đến nay toàn ngành có 6.673 đảng viên.

Công tác quản lý giáo dục và đào tạo thời gian qua luôn được đổi mới, coi trọng quản lý chất lượng, thực hiện tốt chủ trương tăng quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục, thúc đẩy mạnh mẽ việc đổi mới các khâu trong công tác giáo dục. Xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh. Đẩy mạnh truyền thông, hợp tác quốc tế và xây dựng môi trường học và sử dụng ngoại ngữ, phát động phong trào học ngoại ngữ. Thời gian qua, chính quyền địa phương luôn tạo điều kiện để các cơ quan, đơn vị, cơ sở phát triển và nhân rộng mô hình tự học, tự nâng cao trình độ ngoại ngữ; phát động các phong trào học và sử dụng ngoại ngữ (giáo viên và học sinh cùng học ngoại ngữ, câu lạc bộ ngoại ngữ...). Công tác xã hội hóa trong dạy và học ngoại ngữ được quan tâm ở các cấp học. Các cơ sở giáo dục mầm non tổ chức họp trao đổi, lấy ý kiến của đội ngũ giáo viên, nhân viên, cha mẹ trẻ trong toàn trường trên tinh thần tự nguyện. Thỏa thuận với cha mẹ trẻ về các nội dung, mức thu, chi học phí và ký hợp đồng với các Trung tâm ngoại ngữ đã được cấp phép hoạt động để tổ chức hoạt động làm quen tiếng Anh cho trẻ...

Công tác kiểm định chất lượng giáo dục và đào tạo được chú trọng. Hiện nay, tất cả các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác tự đánh giá... Thời gian tới, toàn ngành giáo dục sẽ tiếp tục tập trung nâng cao trình độ lý luận chính trị, phẩm chất, đạo đức lối sống, văn hóa ứng xử và chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển giáo dục trong giai đoạn mới. Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch phát triển mạng lưới giáo dục đào tạo, dạy nghề theo hệ thống giáo dục mở, học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập, đào tạo phải gắn với nhu cầu của xã hội. Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, tăng cường công tác thanh, kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm, xử lý kịp thời những việc làm trái với quy định pháp luật tại các cơ sở giáo dục. Tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong quản lý, giáo dục học sinh, hạn chế tình trạng học sinh bỏ học. Từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình trong công tác giáo dục đạo đức, lối sống văn hóa cho học sinh, sinh viên...

HỒNG TRINH


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tự hào khi con em được học ngôi trường mới
Hồng Thái (Bắc Bình) nằm ở vùng đồng bằng dọc tuyến quốc lộ 1A, dân cư khá đông (hơn 12.000 người). Những năm gần đây hệ thống trường học được đầu tư ổn định cả ba cấp (mẫu giáo, tiểu học và trung học cơ sở), nhất là 3 trường tiểu học của xã Hồng Thái được đầu tư đồng bộ đáp ứng nhu cầu phát triển giáo dục của địa phương.
Nổi bật
Bài phát biểu của Bí thư Tỉnh uỷ Dương Văn An tại kỳ họp thứ 19 HĐND tỉnh - Khóa XI
Hội đồng nhân dân tỉnh (khóa XI) vừa tổ chức kỳ họp thứ 19 để đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, lĩnh vực tư pháp năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, đồng thời quyết định nhiều nội dung quan trọng liên quan đến sự phát triển tỉnh nhà. Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn An đã có bài phát biểu quan trọng tại kỳ họp. Báo Bình Thuận trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đến toàn thể cử tri và nhân dân tỉnh nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tích cực đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo