Tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tuy Phong (1/6/1983 -1/6/2023) Tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố, phát triển

31/05/2023, 05:19 - Lượt đọc: 894

Quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Đảng là then chốt”. Trong nhiều năm qua, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được toàn Đảng bộ huyện chú ý lãnh đạo, chỉ đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

Phát triển nhanh tổ chức cơ sở Đảng

Thực tế đã chứng minh, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, được tổ chức, triển khai thật bài bản, kỹ lưỡng, đúng quy định, chặt chẽ để tạo tiền đề cho sự kế thừa và phát triển của Đảng bộ Tuy Phong.

Nếu năm 1983, toàn Đảng bộ huyện chỉ có 31 cơ sở Đảng, tổng số đảng viên hơn 400 đồng chí. Đến nay, toàn Đảng bộ huyện có 33 chi bộ, đảng bộ cơ sở, với 228 chi bộ trực thuộc; tổng số đảng viên 3.609 đồng chí (tăng gấp 9 lần so năm 1983). Sự phát triển, lớn mạnh của tổ chức cơ sở Đảng là minh chứng rõ nét nhất cho thấy công tác xây dựng Đảng được Đảng bộ huyện đặc biệt quan tâm và coi trọng như thế nào?

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tuy Phong

Liên tiếp trong nhiều nhiệm kỳ, công tác chính trị tư tưởng được Đảng bộ huyện quan tâm đẩy mạnh. Trong đó, việc kiểm tra, giám sát được chú trọng thường xuyên; chất lượng đảng viên, tổ chức cơ sở Đảng ngày càng được nâng lên. Đa số đảng viên giữ vững phẩm chất đạo đức, gương mẫu trong chấp hành pháp luật nhà nước; trình độ học vấn, trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ngày càng được nâng cao; sự đoàn kết nhất trí trong toàn Đảng bộ luôn được coi trọng, giữ gìn. Việc đánh giá xếp loại tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất; những năm gần đây tỷ lệ xếp loại tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ không ngừng được nâng lên. Năm 2022 có 28/33 tổ chức cơ sở Đảng xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, chiếm tỷ lệ 84,85%; không có cơ sở Đảng yếu kém.

Đại biểu khách mời là lãnh đạo tỉnh dự đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phong.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ luôn được quan tâm đúng mức, tập trung sưu tra, xác minh tiêu chuẩn, phục vụ công tác cán bộ và phát triển Đảng. Chính vì vậy mà chất lượng kết nạp Đảng và phát triển đảng viên mới được nâng lên theo từng năm.

Đối với công tác dân vận, nhất là “dân vận khéo” chuyển biến rõ nét; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục hướng về cơ sở, phát động và tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực với các mô hình hay góp phần thực hiện tốt các chỉ tiêu chủ yếu, nhiệm vụ trọng tâm của huyện.

Tinh gọn bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Thực hiện Nghị quyết 18/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về: “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Huyện ủy Tuy Phong đã ban hành Kế hoạch 55/2022 để triển khai thực hiện đạt hiệu quả bước đầu, đáng phấn khởi. Các cơ quan nhà nước từ huyện đến xã, thị trấn được sắp xếp, củng cố từng bước tinh gọn; chất lượng, năng lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, 100% đạt chuẩn theo quy định. Bên cạnh đó Đảng bộ huyện có nhiều cố gắng trong việc thực hiện cải cách hành chính; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng; thường xuyên đối thoại và giải quyết có hiệu quả đơn thư của công dân... thể hiện ngày càng rõ hơn bản chất Nhà nước “của dân, do dân và vì dân”; luôn chú ý củng cố kiện toàn, tập trung quản lý điều hành các hoạt động, thực hiện có kết quả các chỉ tiêu kinh tế - xã hội hàng năm. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ công chức, viên chức ngày càng trưởng thành về tư tưởng chính trị, chuẩn hóa về kiến thức trình độ chuyên môn, từng bước nâng cao năng lực công tác và tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân. Để mở rộng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, Đảng bộ huyện luôn chú trọng đến công tác góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, Ủy ban Mặt trận và các đoàn thể huyện và cấp ủy các xã, thị trấn triển khai, thực hiện việc góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền chủ yếu thông qua các Hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa bàn dân cư, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, hội nghị giao ban, sơ kết, tổng kết của tổ chức Đảng, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, Hội nghị cán bộ, công chức về tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của địa phương. Thông qua “kênh” này, những kiến nghị, đề xuất, đề đạt nguyện vọng của người dân được chuyển tải kịp thời đến lãnh đạo huyện nắm bắt và giải quyết kịp thời. Qua đó tạo lòng tin của người dân với Đảng và chính quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; tạo sự đồng thuận cao, giữ vững mối quan hệ mật thiết của Đảng với nhân dân…

NHƯ NGUYỄN; ẢNH: NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Tăng cường củng cố sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng
Để tăng cường củng cố, sắp xếp các mô hình tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ) đồng bộ và đổi mới với sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Trung ương vừa có Công văn số 4695-CV/BTCTW quyết định kết thúc Hướng dẫn 38-HD/BTCTW ngày 9/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương về xây dựng và hoàn thiện mô hình tổ chức của một số loại hình TCCSĐ.
Nổi bật
Triển khai đề tài khoa học hướng tới phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận
Cách đây 2 năm, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIV) đã ban hành Nghị quyết số 06 về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Với nhiệm vụ của ngành, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã triển khai nhiều đề tài liên quan nghị quyết này nhằm góp phần phục vụ phát triển du lịch Bình Thuận…
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiến tới kỷ niệm 40 năm Ngày tái lập huyện Tuy Phong (1/6/1983 -1/6/2023) Tổ chức cơ sở Đảng không ngừng được củng cố, phát triển