Theo dõi trên

Tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, gia đình và con người Bình Thuận

17/06/2024, 20:08

BTO-Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh tại hội thảo khoa học cấp tỉnh “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới”, diễn ra ngày 17/6.

_lan3566.jpg
Lễ hội Cầu ngư tại Phan Thiết

Là tỉnh duyên hải ở cực Nam Trung bộ, nằm ở vị trí cầu nối, gắn kết các khu vực Đông Nam bộ - Duyên hải miền Trung - Tây Nguyên và chịu ảnh hưởng của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, vì thế trong quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa đã hợp thành nguồn lực to lớn cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Bình Thuận trong thời gian qua và tương lai.

nl.-vu-dieu-cham-duoc-cac-thieu-nu-bieu-dien-trong-suot-nghi-thuc-ruoc-y-trang-nu-than-po-sah-inu.jpg
Lễ hội Katê của đồng bào Chăm 

Trên lĩnh vực di sản văn hóa, Bình Thuận hiện có hơn 300 di tích và 460 nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng, tôn giáo tâm linh của cộng đồng các dân tộc. Đến nay, toàn tỉnh có 28 di tích được xếp hạng cấp quốc gia và 49 di tích xếp hạng cấp tỉnh; 4 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Các di sản văn hóa trong tỉnh được phân bố trong không gian rộng lớn gắn với các cộng đồng tộc người, tín ngưỡng, tôn giáo nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tâm linh của nhân dân, đây là thế mạnh quan trọng tạo tiền đề cho phát triển du lịch văn hóa, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.

lan07844.jpg
lan07833.jpg
Hội thảo khoa học cấp tỉnh

Nhận thức được tầm quan trọng của xây dựng văn hóa, gia đình, con người Việt Nam phát triển bền vững; Chương trình hành động số 06-CTr/TU ngày 22/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa IV) về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định xây dựng Đề án “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với các hệ giá trị văn hóa, gia đình và con người Việt Nam thời kỳ mới” trên cơ sở các nội dung cốt lõi đã được xác định, gồm các hệ giá trị về văn hóa, gia đình, con người.

lan08074.jpg
lan08161.jpg
img_2240.111.jpg
Nhiều ý kiến đóng góp của các đại biểu làm rõ các giá trị văn hóa, con người Bình Thuận 

Trong thời gian 1 ngày, gần 100 đại biểu là các chuyên gia đầu ngành của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương, tổ chức chính trị xã hội, các nhà nghiên cứu, quản lý văn hóa trên địa bàn tỉnh đã tập trung thảo luận, phân tích, đưa ra nhận định, nhằm làm rõ các giá trị văn hóa, con người Bình Thuận, xây dựng gia đình văn hóa trong thời kỳ hiện đại. Đồng thời, dựa trên sự giao thoa về văn hóa, yếu tố năng động của vùng đất, từ đó đề xuất các giải pháp để tìm ra giá trị bản sắc của con người Bình Thuận gắn với hệ giá trị, văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ mới.

lan07836(1).jpg
img_2262.-o-minh.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, gia đình và con người Bình Thuận

Qua lắng nghe các ý kiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh đánh giá cao những đóng góp có giá trị mang tính khoa học, khách quan của các đại biểu. Kết hợp giá trị chung bước đầu khẳng định được các hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận đó là: Tinh thần năng động, sáng tạo, cần cù, chịu thương, chịu khó, không ngại khó trong lao động sản xuất; tinh thần yêu nước, anh dũng, bất khuất, kiên cường, không ngại hy sinh trong tham gia chiến đấu chống lại kẻ thù xâm lược; tinh thần hiếu học, yêu thương, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, phóng khoáng, trách nhiệm và trọng lễ nghĩa... Đây là những nhân tố mang giá trị văn hóa tinh thần quan trọng cần phát huy, lan tỏa mạnh mẽ trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương Bình Thuận nói chung và xây dựng chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận nói riêng bền vững trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị liên quan cần phải tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu và phát hiện thông qua tác phẩm âm nhạc, thơ ca, hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, lễ hội dân gian, tôn giáo, các hương ước, quy ước cộng đồng và trải nghiệm thực tiễn cuộc sống người dân trong tỉnh để bổ sung và hoàn thiện dự thảo đề án, chuẩn bị nội dung tổ chức hội thảo khoa học cấp khu vực tại TP. Hồ Chí Minh trong tháng 7/2024 để tiếp tục lắng nghe ý kiến phân tích, đánh giá, phản biện của chuyên gia đầu ngành tại các trường đại học khu vực TP. Hồ Chí Minh, miền Đông Nam bộ, khu vực miền Trung. Qua đó nhằm bổ sung dự thảo Đề án “Chuẩn mực văn hóa, gia đình, con người Bình Thuận gắn với hệ giá trị quốc gia, văn hóa, gia đình, con người Việt Nam thời kỳ mới” và triển khai các bước tiếp theo đã đề ra tại Kế hoạch số 1244/KH-UBND ngày 8/4/2024 của UBND tỉnh.

THÙY LINH; ẢNH NGỌC LÂN


(0) Bình luận
Bài liên quan
Vùng đất giàu bản sắc văn hoá
BTO-Bình Thuận nằm ở duyên hải Nam trung bộ, là địa phương hội tụ nhiều nét văn hóa đặc sắc của cộng đồng 35 dân tộc đang cùng chung tay xây dựng, phát triển quê hương. Bảo tồn, phát huy vốn quý văn hóa, coi đây là nền tảng tinh thần, động lực đột phá cho phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có phát triển du lịch, là 1 trong 3 trụ cột trong phát triển kinh tế của tỉnh.
Nổi bật
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Một nhà báo chân chính, một tấm gương mẫu mực
Khi được biết thông tin rất đau buồn từ Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ Trung ương về việc đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kính mến đã từ trần, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Việt Nam buồn thương, tiếc nuối và kính trọng, đặc biệt là những người làm báo như chúng tôi. Trong suốt cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của mình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng đã đặc biệt quan tâm và dành nhiều tâm huyết cho sự nghiệp phát triển báo chí nước nhà.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Tiếp tục nghiên cứu để bổ sung, hoàn thiện các hệ giá trị chuẩn mực văn hóa, gia đình và con người Bình Thuận