Theo dõi trên

Truyền thông về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

11/10/2022, 15:30

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch truyền thông về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là chương trình) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS và MN) giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đó mục tiêu là tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội về thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN giai đoạn 2021 – 2030. Giai đoạn 1, từ năm 2021 - 2025 nhằm triển khai đồng bộ, kịp thời, thống nhất và có hiệu quả, phát huy những thành quả đã đạt được và tiếp tục giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc cho đồng bào vùng DTTS và MN. Qua đó tạo điều kiện thuận lợi để hộ DTTS nghèo, hộ nghèo vùng đặc biệt khó khăn phát triển sản xuất. Tập trung huy động cao nhất mọi nguồn lực, mọi thành phần kinh tế để đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN phát triển nhanh, bền vững hơn.

hinh-tang-qua-dong-bao-dtts.jpg
Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thăm và tặng quà cho đồng bào Chăm ở huyện Tánh Linh.

UBND tỉnh yêu cầu tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, mục tiêu, kế hoạch thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN của tỉnh giai đoạn 2021-2025 và hàng năm. Tuyên truyền về kết quả, hiệu quả trong việc triển khai công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa tầm quan trọng về việc thực hiện chính sách dân tộc, công tác dân tộc trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, thực hiện nhất quán chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Tuyên truyền, vận động đồng bào, các đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị xã hội, các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tham gia thực hiện có hiệu quả chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN. Biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong quá trình thực hiện các đề án, dự án của chương trình. Khẳng định vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ già làng, trưởng bản, người có uy tín đối với sự phát triển của vùng đồng bào DTTS nói chung và trong việc tiên phong, gương mẫu, đi đầu thực hiện chương trình nói riêng. Tuyên truyền thường xuyên các tiềm năng, thế mạnh, chính sách thu hút đầu tư phát triển vùng DTTS và MN của các địa phương, các mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nâng cao thu nhập. Mô hình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, mô hình bảo vệ môi trường, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh. Bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, phát huy bản sắc văn hóa, dân tộc. Thúc đẩy bình đẳng giới, cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho trẻ em và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho đồng bào vùng DTTS và MN.

Tuyên truyền truyền thống tốt đẹp, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; chống lại các luận điệu lợi dụng vấn đề về dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam của các thế lực thù địch trong âm mưu diễn biến hòa bình, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng và Nhà nước. Bên cạnh đó kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng, tiếng nói của đồng bào các dân tộc với cấp ủy, chính quyền ở địa phương và tỉnh. Những tồn tại, hạn chế, bất cập, đề xuất sửa đổi, bổ sung chính sách trong quá trình triển khai thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và MN nói riêng…

A.N


(0) Bình luận
Bài liên quan
Thu hẹp khoảng cách giữa các vùng đồng bào DTTS
BT- Tại buổi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác dân tộc trên địa bàn tỉnh sáng qua (3/4), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Trương Thị Mai cho rằng Bình Thuận đã thường xuyên quan tâm chăm lo đến công tác dân tộc, cải thiện đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS).
Nổi bật
Ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm
BTO-Sáng 16/7, Bảo tàng tỉnh tổ chức lễ ra mắt mô hình kho mở Bộ sưu tập di sản văn hóa Hoàng tộc Chăm tại Bắc Bình. Đây là một nội dung trong Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Truyền thông về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số