EVNSPC

Công ty Điện lực Bình Thuận triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử tiền điện theo quy định của Bộ Tài chính
2 tháng trước Thông tin thị trường
Thực hiện Nghị định số 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Hóa đơn, chứng từ và Thông tư 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021 của Bộ Tài chính, theo đó kể từ ngày 01/7/2022 áp dụng hình thức hoá đơn điện tử với dữ liệu hoá đơn được thống nhất toàn quốc theo Quyết định số 1450/QĐ-TCT ngày 07/10/2021 của Tổng cục Thuế và được lưu trữ tại Trung tâm điều hành hoá đơn điện tử toàn quốc của ngành Thuế.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO