Theo dõi trên

Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Bài 3

27/09/2023, 05:05 - Lượt đọc: 990

Bài 3: Việc làm không nghỉ, không ngừng

Dưới ánh sáng soi đường của Đảng, thành tựu mà chúng ta đạt được trong xây dựng Đảng, phát triển đất nước là vô cùng to lớn, điều mà bất cứ người Việt yêu nước nào cũng luôn tự hào. Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu, thời cơ, thuận lợi, chúng ta cũng đối diện với không ít khó khăn, thách thức đan xen.

Kết hợp giữa “xây” và “chống”

Trong những thách thức ấy, đáng quan tâm khi hoạt động chống phá của các thế lực thù địch diễn ra ngày càng quyết liệt, gay gắt hơn. Vì thế, tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Nhiệm vụ đó được xác định tại Nghị quyết 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII. Nghị quyết 35 nêu rõ: “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là bảo vệ Đảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; bảo vệ Nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước”.

me-viet-nam-anh-hung-tran-thi-chieu-ngu-thon-phu-nhang-xa-ham-hiep..jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chiếu, thôn Phú Nhang, xã Hàm Hiệp, Hàm Thuận Bắc. Ảnh: L.Phúc

Tại Bình Thuận, sau khi có Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã nhanh chóng cụ thể hóa nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong nghị quyết bằng Kế hoạch 162 để triển khai. Trên tinh thần đó, các sở, ban, ngành, Mặt trận, đoàn thể, địa phương cũng tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả tích cực. Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh cho biết, qua theo dõi cho thấy, các hoạt động chống phá ta trên mặt trận tư tưởng của thế lực thù địch rất quyết liệt với cường độ ngày càng tăng và dàn trải trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Chúng thường lợi dụng các vấn đề nổi lên trong nước, địa phương để khai thác, tổ chức các hoạt động tuyên truyền chống phá sự lãnh đạo của Đảng và điều hành của Nhà nước. Mục đích của chúng là nhằm làm suy giảm lòng tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

img_2178.jpg
Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Anh Dũng và đại diện các ngành, địa phương đến thăm, tặng quà ông Nguyễn Thanh Nốt (thương binh 51%) ở khu phố 3, phường Tân Thiện, La Gi. Ảnh: Đình Hòa

Một số luận điệu mà chúng thường sử dụng thời gian gần đây để xuyên tạc trên mạng xã hội đó là: Cuộc đấu tranh chống xâm lược, bảo vệ độc lập dân tộc của toàn dân ta là “cuộc nội chiến”, “huynh đệ tương tàn”, “nồi da nấu thịt”. Hay nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7), khi cả nước hướng về các nghĩa trang liệt sĩ để thành kính dâng hương, tri ân công lao to lớn của những anh hùng đã ngã xuống vì nền độc lập nước nhà, thì các thế lực thù địch, phản động lại bôi đen với luận điệu: “Sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ là không cần thiết, vô nghĩa để hình thành chế độ cộng sản”. Đây là những luận điệu xuyên tạc, kích động, phủ nhận sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng. Vì vậy, chúng ta phải nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phản bác, ngăn chặn.

Công việc hệ trọng, thường xuyên

Theo Ban Chỉ đạo 35 Công an tỉnh, hoạt động chống phá ta của thế lực thù địch đặt ra rất nhiều yêu cầu đối với lực lượng Công an nói chung, Công an tỉnh Bình Thuận nói riêng trong triển khai thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị và đặt ra cho công tác công an những yêu cầu, nhiệm vụ mới. Trên cơ sở bám sát sự chỉ đạo của Bộ Công an và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai Nghị quyết 35, Công an tỉnh đã triển khai rất nhiều biện pháp, giải pháp để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Từ năm 2018 đến nay, Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ/4 bị can, trong đó có 3 vụ/3 bị can về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; xử phạt hành chính 45 trường hợp, gọi hỏi răn đe 100 trường hợp…

Đánh giá về vấn đề này, đồng chí Nguyễn Hoài Anh - Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo 35 – 16 tỉnh cho biết, sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 35, nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, của cán bộ, đảng viên về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngày càng được nâng lên. Đặc biệt, nhiều người còn hình thành được khả năng phản xạ trước những thông tin xấu, độc và phản bác lại bằng bình luận sắc bén của mình, trình báo cơ quan chức năng để thực hiện các biện pháp xử lý phù hợp. Thông tin chính thống được tăng cường cung cấp trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản bác lại các thông tin sai trái, xuyên tạc, thù địch. Công tác phát hiện, đấu tranh, xử lý, phản bác thông tin sai trái, xấu, độc cũng đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là việc đấu tranh với đối tượng có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh cho rằng, quá trình thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội và quốc phòng – an ninh tại địa phương vẫn còn một số hạn chế, khuyết điểm, nhất là trong quản lý Nhà nước về môi trường, đất đai. Có tình trạng một số cán bộ, đảng viên chưa thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện dẫn đến vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước. Chính những hạn chế, sơ hở này đã bị các đối tượng phản động, cơ hội chính trị, bất mãn triệt để lợi dụng để thực hiện hành vi bôi nhọ cấp ủy, chính quyền và xuyên tạc chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước, của Bình Thuận. Dự báo trong thời gian tới, các thế lực thù địch, bất mãn cơ hội chính trị sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chống phá, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, bôi nhọ sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, xuyên tạc chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, kích động chia rẽ nội bộ, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Do đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng có vai trò rất quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, đây là công việc thường xuyên, liên tục, không nghỉ, không ngừng.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước hết cấp ủy, tổ chức Đảng phải tăng cường quán triệt nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch cho cán bộ, đảng viên đoàn viên, hội viên và nhân dân để giúp mỗi người hiểu rõ hơn về chủ trương, đường lối của Đảng và nâng cao ý thức trách nhiệm của mình trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Quá trình đó phải thực hiện thật tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đồng thời, chăm lo tốt hơn đến đời sống Nhân dân; tập trung giải quyết các vấn đề Nhân dân bức xúc; thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước, nhất là đối với những vấn đề dễ phát sinh tiêu cực, sai phạm, dễ phát sinh vấn đề nhân dân bức xúc, trong đó có vấn đề quản lý Nhà nước về đất đai. Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về lý tưởng cách mạng, tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc và niềm tin vào con đường đi lên xã hội chủ nghĩa ở nước ta bằng các hình thức phù hợp với từng đối tượng. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, giáo dục; kịp thời đưa thông tin chính thống, lan tỏa thông tin tích cực. Chú trọng trang bị cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, Nhân dân khả năng tự phòng, chống trước âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, đối tượng phản động, bất mãn, cơ hội chính trị. Thường xuyên rà soát, để kịp thời phát hiện, xử lý các thông tin xuyên tạc, chống phá Đảng và chủ trương xây dựng tỉnh Bình Thuận theo quy định.

Bài 1: Giữ vững “cánh tay” đắc lực của Đảng

Bài 2: “Pháo đài” phản bác quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc

LÊ PHÚC


(0) Bình luận
Bài liên quan
Gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Cách làm hay hoặc hạn chế của tờ báo này sẽ là kinh nghiệm của tờ báo kia. Thêm vào đó những ý kiến đóng góp của khách mời, làm cho Hội thảo Báo Đảng các tỉnh, thành phố khu vực miền Trung - Tây Nguyên càng thêm có ý nghĩa.
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Bài dự thi Giải Cờ Đỏ: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Bài 3