CẢNG HÀNG KHÔNG PHAN THIẾT

Phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội để phục vụ nhân dân
2 tháng trước Chính trị
Ngày 28/12/2021 Tỉnh ủy (khóa XIV) ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025 (Nghị quyết số 08-NQ/TU). Sau 2 năm nỗ lực triển khai thực hiện đã mang lại những kết quả đáng khích lệ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO