Theo dõi trên

Chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số

03/11/2023, 05:22

Chuyển đổi số là một nhiệm vụ trọng yếu, góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (DTTS & MN). Qua đó, giúp đồng bào DTTS nâng cao khả năng sử dụng công nghệ thông tin để phát triển kinh tế - xã hội…

Tích cực đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Theo Kế hoạch thực hiện Đề án Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong triển khai Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS & MN giai đoạn 2021 – 2025 do Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Hải vừa ký ban hành mục tiêu là hỗ trợ và nâng cao khả năng tiếp cận thông tin của đồng bào DTTS đối với các chính sách hỗ trợ của Chương trình trên địa bàn tỉnh. Qua đó, giúp đồng bào DTTS tiếp cận thông tin về khoa học công nghệ và quảng bá sản phẩm địa phương cho bạn bè trong và ngoài nước. Đồng thời, nâng cao khả năng ứng dụng và sử dụng CNTT hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội cho vùng đồng bào DTTS & MN. Việc ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong triển khai Chương trình sẽ tăng cường giao tiếp hai chiều giữa người dân với cơ quan quản lý Nhà nước về công tác dân tộc và tổ chức quản lý Chương trình từ Trung ương đến địa phương. Đồng thời, triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số nhằm đổi mới và tăng cường hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình. Đổi mới phương pháp, chuyển đổi số trong truyền thông, tuyên truyền cho Chương trình.

Ngày hội đồng bào DTTS Bắc Bình

Cụ thể, đến năm 2025, 100% các cơ quan quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được triển khai hệ thống thông tin phục vụ quản lý, chỉ đạo, điều hành, nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá. Tất cả các báo cáo định kỳ, báo cáo giám sát, báo cáo tổng hợp, hệ thống chỉ tiêu Chương trình đều được thực hiện trên môi trường số đồng bộ từ Trung ương tới địa phương, hướng tới thay thế các báo cáo truyền thống. Kế hoạch yêu cầu 100% cán bộ quản lý các cấp thực hiện Chương trình được tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao năng lực về chuyển đổi số, chia sẻ thông tin thường xuyên về kỹ năng số, công nghệ số và ứng dụng CNTT trong xử lý tác nghiệp trên môi trường số. Toàn bộ các cơ quan, tổ chức quản lý, thực hiện Chương trình từ cấp tỉnh đến cấp xã được thông tin tự động về các nội dung, nhiệm vụ và kết quả triển khai. Thiết lập và công bố các bộ dữ liệu mở về kết quả triển khai, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình để công khai cho các tổ chức, người dân. Phấn đấu 100% các dữ liệu được công bố có khả năng khai thác trên môi trường số. Phấn đấu các cơ quan quản lý, tổ chức thực hiện Chương trình từ tỉnh đến địa phương được đảm bảo hạ tầng, trang bị vận hành phòng họp trực tuyến. 100% cơ quan quản lý ngành dân tộc triển khai kế hoạch được nâng cấp hạ tầng CNTT đảm bảo an toàn thông tin và hoạt động ổn định, thông suốt, đáp ứng được yêu cầu trong việc quản lý và tổ chức triển khai. Phấn đấu 100% người có uy tín, đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh nắm được chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được tiếp cận đầy đủ thông tin về y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, thị trường; thông tin an ninh, trật tự để chủ động đảm bảo giữ gìn ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế - xã hội vùng thông qua việc triển khai kế hoạch. Từng bước đưa các lễ hội, phong tục tập quán của các DTTS được bảo tồn dưới dạng dữ liệu số, đa phương tiện và được phổ biến, giới thiệu rộng rãi…

Các giải pháp thực hiện

Tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, chuyển đổi tư duy về chuyển đổi số cho cán bộ triển khai Chương trình các cấp và người dân, gắn kết và lồng ghép với hoạt động tuyên truyền trong triển khai các hoạt động của Chương trình. Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác tuyên truyền; đa dạng hóa các hình thức truyền thông trên nền tảng công nghệ số. Tổ chức đào tạo tập huấn, nâng cao nhận thức, kỹ năng về chuyển đổi số cho đối tượng thụ hưởng và đối tượng thực hiện Đề án.

Triển khai thực hiện kiến trúc tổng thể hệ thống ứng dụng và cơ sở dữ liệu (CSDL) số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát, đánh giá Chương trình, làm nền tảng lõi cho việc tích hợp các hệ thống thông tin đã và đang triển khai. Chuẩn hóa quy trình quản lý, chuẩn hóa hệ thống chỉ tiêu đánh giá của từng nhiệm vụ trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và triển khai thực hiện Chương trình ở các cấp từ Trung ương đến cơ sở. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, thể chế hóa các quy trình quản lý thành các văn bản hướng dẫn; xây dựng và ban hành quy chế, quy trình vận hành hệ thống ứng dụng và CSDL số. Tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức, kỹ năng về chuyển đổi số, khai thác dịch vụ số an toàn trên không gian mạng cho các cơ quan quản lý, thực hiện và cán bộ triển khai Chương trình các cấp, các sở, ngành liên quan thông qua các hội nghị, hội thảo… Tích cực triển khai các chương trình, tài liệu tập huấn về chuyển đổi số, các tài liệu hướng dẫn áp dụng chuyển đổi số do Ủy ban Dân tộc biên soạn và triển khai thực hiện.

Phối hợp với Ủy ban Dân tộc nghiên cứu triển khai thí điểm chuyển đổi số một số hoạt động của Chương trình có khả năng phát huy hiệu quả, tính lan tỏa cao. Xây dựng thí điểm một số mô hình chuyển đổi số trong quản lý, tổ chức, tổng hợp Chương trình tại 1 huyện, 1 xã và 1 ngành của tỉnh. Từ đó, tạo cơ sở để nhân rộng mô hình và căn cứ triển khai cho giai đoạn tiếp theo. Đầu tư nâng cấp hoặc thuê dịch vụ hạ tầng trang thiết bị CNTT tại cơ quan quản lý Chương trình để thực hiện các nhiệm vụ phục vụ chuyển đổi số trong quản lý Chương trình. Tỉnh tạo điều kiện, môi trường đầu tư thuận lợi để thu hút doanh nghiệp, tập đoàn viễn thông, CNTT đầu tư về cơ sở hạ tầng số và kết nối mạng internet đến cấp xã, các thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào DTTS&MN; hạ tầng công nghệ gắn với phát triển dịch vụ trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, văn hóa, du lịch và thương mại điện tử. Đồng thời, huy động các nguồn lực, nhất là lồng ghép hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia, đề án, dự án phát triển kinh tế - xã hội, các nguồn huy động hợp pháp từ các thành phần kinh tế và người dân thực hiện chuyển đổi số.

C.TƯỜNG


(0) Bình luận
Bài liên quan
Đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số
Cùng với việc chăm lo đầu tư phát triển kinh tế - xã hội thì công tác đảm bảo an ninh vùng dân tộc thiểu số (DTTS) cũng là nhiệm vụ trọng yếu cần được quan tâm triển khai thường xuyên…
Nổi bật
Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, vững bước xây dựng quê hương
Trong không khí hào hùng của những ngày tháng tư lịch sử, mỗi người dân Bình Thuận lại bồi hồi nhớ về thời khắc thiêng liêng của 49 năm trước, đó là Ngày giải phóng quê hương (19/4/1975) và Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975). Gần nửa thế kỷ sau khúc ca khải hoàn, vượt qua bao khó khăn, thách thức, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Bình Thuận đã và đang nỗ lực xây dựng quê hương, những đổi thay hôm nay mang dấu ấn thật đáng tự hào.
Đừng bỏ lỡ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Chuyển đổi số vùng đồng bào dân tộc thiểu số